Nowa książka: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury | Wydział Prawa i Administracji

Nowa książka: Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa wydało nową książkę pt. „Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury” pod redakcją naukową prof. Kamila Zeidlera i dr Magdaleny Marcinkowskiej.

Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania dekretu opracowanie jest zbiorem esejów uznanych badaczy prawa ochrony zabytków i równocześnie qasikomentarzem, bowiem do każdego kolejnego artykułu został napisany autorski tekst, do którego zaledwie przyczynkiem jest dany przepis dekretu. Autorzy dzielą się z czytelnikami swoją wiedzą i przemyśleniami, doświadczeniem i opiniami.

Wśród 36 autorów reprezentujących większość najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w Polsce znaleźli się także pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UG: prof. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa UG, dr Beata J. Kowalczyk z Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dr Ewelina Kowalska z Centrum Własności Intelektualnej UG, dr Tomasz Snarski z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii UG; a także doktoranci z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa UG: mgr Dominika Kostrzewa, mgr Andrzej Moś, mgr Agnieszka Plata, mgr Katarzyna Sikora, mgr Barbara Tecław, mgr Małgorzata Węgrzak.

dekret foto

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Glanc
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, 13:15