Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Ogólnopolskim Zjeździe Karnistów | Wydział Prawa i Administracji

Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Ogólnopolskim Zjeździe Karnistów

W dniach 18-20 maja 2018 r. pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii – dr hab. Wojciech Zalewski, prof. nadzwyczajny UG, dr Paweł Petasz, dr Tomasz Snarski, mgr Bartosz Kędzierski, mgr Elżbieta Zarębska oraz doktorantka mgr Magda Cieszyńska- Klimek - wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Karnistów pt. „Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego”. Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukową organizowaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydarzenie kontynuuje tradycję Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów, przy czym stanowi rozszerzenie formuły, będąc adresowanym do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. Prof. W. Zalewski wziął udział w panelu eksperckim w pierwszym dniu konferencji, dr Paweł Petasz wygłosił referat pt. „Cele prawa karnego”, a mgr Magda Cieszyńska- Klimek zaprezentowała referat „Wioska przestępców seksualnych”; dr Tomasz Snarski pełnił funkcję moderatora V. panelu pt. „Teoria prawa karnego”.
 
 
2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 czerwca 2018 roku, 17:24