Nowa monografia prof. UG dr hab. Sebastiana Sykuny | Wydział Prawa i Administracji

Nowa monografia prof. UG dr hab. Sebastiana Sykuny

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukzała się monografia "Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe" pod redakcją prof. UG dr hab. Sebastiana Sykuny.
 
Monografia została przygotowana przez pracowników i współpracowników WPiA UG - prof. zw. dr hab. Jerzego Zajadło, prof. UG dr hab. Radosława Giętkowskiego, prof. UG dr hab. Annę Machnikowską, prof. UG dr hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG dr hab. Sebastiana Sykunę, dr Pawła Chyca, dr Dagmarę Jaroszewską-Choraś, dr Ewelinę Kowalską, dr Annę Podolską, dr Marka Skwarcowa, dr Martę Zbucką.
 
Celem autorów monografii było przywołanie zarówno podstawowych pojęć i instytucji etyki prawniczej wspólnych dla wszystkich zawodów prawniczych, jak i opisanie charakterystycznych cech wyróżniających poszczególne z nich. Tym samym wskazano na samo pojęcie etyki i etyki prawniczej. Przywołano główne zasady etyki prawniczej oraz opisano problemy, które pojawiają się przy wykonywaniu zawodu prawnika. Dodatkowo autorzy przedstawili najważniejsze informacje właściwe dla wybranych, aczkolwiek w ich ocenie klasycznych zawodów prawniczych (sędzia, adwokat, radca prawny, prokurator, notariusz, komornik) oraz opisali zasady postępowania dyscyplinarnego. 
 
 
Monografia prof. UG dr hab. Seabstiana Sykuny

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Podolska
Treść wprowadzona przez: Anna Podolska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 lutego 2019 roku, 11:13