Studia stacjonarne

Liczebność grup zajęciowych w UG

lp.

rodzaj zajęć    

liczebność grupy

1 seminarium dyplomowe od 8 do 12 osób
2 proseminarium od 15 osób

 

PLANOWANE seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2022/2023

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

ADMINISTRACJA
I stacjonarne
5
30 Seminarium
2022-06-13

20:00

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium - DOBACZEWSKA Anna

dr hab.

Dobaczewska Anna

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska

30

Administracja

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - GLINIECKI Bartłomiej

dr hab.

Gliniecki Bartłomiej

P010 Katedra Prawa Handlowego

30

Administracja

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - RYTEL-WARZOCHA Anna

dr hab.

Rytel-Warzocha Anna

P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

30

Administracja

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

SEMINARIUM - SUT Paweł

dr hab.

Sut  Paweł

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Administracja

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - SZLACHETKO Jakub

dr hab.

Szlachetko Jakub 

P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego

30

Administracja

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium -  UZIĘBŁO Piotr

dr hab.

Uziębło Piotr

P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

30

Administracja

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - WOJCIECHOWSKI Maciej

dr hab.

Wojciechowski  Maciej

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Administracja

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium - ZIELENIECKI Marcin

(dec. Prodziekana z dn.7/06/2022)

dr hab. Zieleniecki Marcin P160 Katedra Prawa Pracy 30 Administracja stacjonarne I 5 URUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

ADMINISTRACJA
II stacjonarne
1
30 Seminarium
2022-09-22

20:00

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium - GIĘTKOWSKI Radosław

dr hab.

Giętkowski Radosław

P070 Katedra Prawa Administracyjnego

30

Administracja

stacjonarne

II

1

URUCHOMIONE

Seminarium - GRAJEWSKI Krzysztof

dr hab.

Grajewski Krzysztof

P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

30

Administracja

stacjonarne

II

1

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - TRZCIŃSKA Diana

dr hab.

Trzcińska Diana

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska

30

Administracja

stacjonarne

II

1

NIEURUCHOMIONE

Seminarium -  UZIĘBŁO Piotr

dr hab.

Uziębło Piotr

P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

30

Administracja

stacjonarne

II

1

NIEURUCHOMIONE

Seminarium -  WIŚNIEWSKI ADAM

dr hab.

Wiśniewski Adam

P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

30

Administracja

stacjonarne

II

1

URUCHOMIONE

SEMINARIUM - ZEIDLER Kamil

prof. dr hab.

Zeidler Kamil

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Administracja

stacjonarne

II

1

URUCHOMIONE

Seminarium - ZIELENIECKI Marcin

dr hab.

Zieleniecki Marcin

P160 Katedra Prawa Pracy

30

Administracja

stacjonarne

II

1

URUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
I stacjonarne
5
30 Seminarium
2022-06-14

20:00

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium-  ADAMOWICZ Magdalena

dr

Adamowicz Magdalena

P150 Katedra Prawa Morskiego

30

Criminology & Criminal Justice

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - KANTY Tomasz

dr

Kanty Tomasz 

P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

30

Criminology & Criminal Justice

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium - ŁĄGIEWSKA Magdalena

dr

Łągiewska Magdalena 

P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

30

Criminology & Criminal Justice

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - MICHALAK Marcin

dr

Michalak  Marcin

P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

30

Criminology & Criminal Justice

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium - SNARSKI Tomasz

dr

Snarski  Tomasz

P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

30

Criminology & Criminal Justice

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

SEMINARIUM - WIDŁAK Tomasz

dr hab.

Widłak Tomasz

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Criminology & Criminal Justice

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

KRYMINOLOGIA
I stacjonarne
5
30 Seminarium
2022-06-14

20:00

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium - CORA Łukasz

dr

Cora Łukasz 

P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

30

Kryminologia

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium - LEWKOWICZ Aneta

dr

Lewkowicz Aneta

WMFiI

30

Kryminologia

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium -  ŁASAK Katarzyna

dr hab.

Łasak Katarzyna

P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

30

Kryminologia

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - OPORA Robert

dr hab.

Opora Robert

WNS

30

Kryminologia

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium - PEPLIŃSKA Aleksandra

dr

Peplińska Aleksandra

WNS

30

Kryminologia

stacjonarne

I

5

URUCHOMIONE

Seminarium - SNARSKI Tomasz

dr

Snarski  Tomasz

P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

30

Kryminologia

stacjonarne

I

5

NIEURUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

KRYMINOLOGIA
II stacjonarne
2
30 Seminarium
2022-09-22

20:00

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium - BARCZEWSKI Maciej

dr hab.

Barczewski Maciej

P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - GIĘTKOWSKI Radosław

dr hab.

Giętkowski Radosław

P070 Katedra Prawa Administracyjnego

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - LEWKOWICZ Aneta

dr

Lewkowicz Aneta

WMFiI

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - OPORA Robert

dr hab.

Opora Robert

WNS

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

URUCHOMIONE

Seminarium - POTULSKI Jacek

dr hab.

Potulski Jacek

P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

URUCHOMIONE

Seminarium - STEINBORN Sławomir

dr hab.

Steinborn Sławomir

P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - SYKUNA Sebastian

dr hab.

Sykuna Sebastian

P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - WIEWIOROWSKI Jacek

dr hab.

Wiewiorowski Jacek

P082 Zakład Prawa Rzymskiego

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

URUCHOMIONE

Seminarium -  WIŚNIEWSKI Adam

dr hab.

Wiśniewski Adam

P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof

dr hab.

Woźniewski Krzysztof

P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

URUCHOMIONE

Seminarium - ZALEWSKI Wojciech

dr hab.

Zalewski Wojciech

P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

30

Kryminologia

stacjonarne

II

2

URUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru  termin zapisów godzina

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
I stacjonarne
4
30 Seminarium
2022-06-17

20:00

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium - DOBACZEWSKA Anna

dr hab.

Dobaczewska Anna

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska

30

Podatki i doradztwo podatkowe

stacjonarne

I

4

URUCHOMIONE

Seminarium - JUCHNEVICIUS Edvardas

dr hab.

Juchnevičius Edvardas

P090 Katedra Prawa Finansowego

30

Podatki i doradztwo podatkowe

stacjonarne

I

4

URUCHOMIONE

Seminarium - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna

dr hab.

Jurkowska-Zeidler Anna

P090 Katedra Prawa Finansowego

30

Podatki i doradztwo podatkowe

stacjonarne

I

4

URUCHOMIONE

Seminarium - KACZMAREK Patryk

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2021)

dr Kaczmarek Patryk WZR 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne I 4 NIEURUCHOMIONE

Seminarium - KOWALCZYK Dorota

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2021)

dr Kowalczyk Dorota WZR 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne I 4 NIEURUCHOMIONE

Seminarium - KWIATKOWSKI Paweł

dr

Kwiatkowski Paweł 

P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

30

Podatki i doradztwo podatkowe

stacjonarne

I

4

URUCHOMIONE

Seminarium - MAŚNIAK Dorota

dr hab.

Maśniak Dorota

P081 Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego

30

Podatki i doradztwo podatkowe

stacjonarne

I

4

NIEURUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

PRAWO
jednolite stacjonarne
7
30 Proseminarium
2022-06-15

20:00

PRAWO
jednolite stacjonarne
8
30 Seminarium
2022-06-15

20:00

 

Nazwa proseminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Proseminarium - ADAMCZAK-RETECKA Monika

dr hab.

Adamczak-Retecka Monika

P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

NIEURUCHOMIONE

Proseminarium - BĄKOWSKI Tomasz

prof. dr hab.

Bąkowski Tomasz

P070 Katedra Prawa Administracyjnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

NIEURUCHOMIONE

Proseminarium - Bogusz Mariusz

dr hab.

Bogusz Mariusz

P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

URUCHOMIONE

Proseminarium - DOBACZEWSKA Anna

dr hab.

Dobaczewska Anna

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

NIEURUCHOMIONE

Proseminarium- MACHNIKOWSKA Anna

dr hab.

Machnikowska Anna

P050 Katedra Postępowania Cywilnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

NIEURUCHOMIONE

Proseminarium - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia

dr hab.

Majkowska-Szulc Sylwia

P083 Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

NIEURUCHOMIONE

Proseminarium - ZEIDLER Kamil

Proseminarium - NAWROT Oktawian

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

prof. dr hab.

Zeidler Kamil

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

URUCHOMIONE

Proseminarium - NYKA Maciej

dr hab.

Nyka Maciej

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

URUCHOMIONE

Proseminarium - PANFIL Przemysław

dr

Panfil  Przemysław

P090 Katedra Prawa Finansowego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

URUCHOMIONE

Proseminarium - STELINA Jakub

prof. dr hab.

Stelina Jakub

P160 Katedra Prawa Pracy

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

NIEURUCHOMIONE

Proseminarium - SYLWESTRZAK Anna

dr hab.

Sylwestrzak Anna

P080 Katedra Prawa Cywilnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

7

URUCHOMIONE

 

 

Nazwa seminarium

Tytuł/Stopień naukowy

Prowadzący

Katedra

Ilość godzin

Kierunek

tryb

stopień studiów

Semestr

dec. Dziekana w sprawie uruchomienia

Seminarium - ADAMCZAK-RETECKA Monika

dr hab.

Adamczak-Retecka Monika

P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - BAGIŃSKA Ewa

prof. dr hab.

Bagińska Ewa

P080 Katedra Prawa Cywilnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - BARCZEWSKI Maciej

dr hab.

Barczewski Maciej

P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - BĄKOWSKI Tomasz

prof. dr hab.

Bąkowski Tomasz

P070 Katedra Prawa Administracyjnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - BOGUSZ Mariusz

dr hab.

Bogusz Mariusz

P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - DOBACZEWSKA Anna

dr hab.

Dobaczewska Anna

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - GRAJEWSKI Krzysztof

dr hab.

Grajewski Krzysztof

P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - JUCHNEVICIUS Edvardas

dr hab.

Juchnevičius Edvardas

P090 Katedra Prawa Finansowego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna

dr hab.

Jurkowska-Zeidler Anna

P090 Katedra Prawa Finansowego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - KRUCZALAK-JANKOWSKA Joanna

dr hab.

Kruczalak-Jankowska Joanna

P010 Katedra Prawa Handlowego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - MACHNIKOWSKA Anna

dr hab.

Machnikowska Anna

P050 Katedra Postępowania Cywilnego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia

dr hab.

Majkowska-Szulc Sylwia

P083 Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - MAŚNIAK Dorota dr hab. Maśniak Dorota P081 Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE

Seminarium - ZEIDLER Kamil

Seminarium - NAWROT Oktawian

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

prof. dr hab.

Zeidler Kamil

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - PYĆ Dorota

dr hab.

Pyć Dorota

P150 Katedra Prawa Morskiego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - STEINBORN Sławomir

dr hab.

Steinborn Sławomir

P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 URUCHOMIONE

Seminarium - TOMASZEWSKA Monika

dr hab.

Tomaszewska Monika

P160 Katedra Prawa Pracy

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium -  WIŚNIEWSKI ADAM

dr hab.

Wiśniewski Adam

P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - WOJCIECHOWSKI Maciej

dr hab.

Wojciechowski  Maciej

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

NIEURUCHOMIONE

Seminarium - ZALEWSKI Wojciech

dr hab.

Zalewski Wojciech

P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

30

Prawo

stacjonarne

jednolite

8

URUCHOMIONE

 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Maj 2022 - 11:21; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 14. Październik 2022 - 10:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski