Dokumenty | Wydział Prawa i Administracji

Dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 października 2015 roku, 14:50

Wzory dokumentów

KARTA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Koszty pośrednie

PROCEDURA

WNIOSEK O MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA KOSZTÓW POŚREDNICH W PROJEKCIE

 

Akty prawne

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora 52/R/14 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/R/13 Rektora UG w sprawie zasad wykorzystania kosztów pośrednich projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie Rektora 17/R/14 - w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych

Zarządzenie Rektora 11/R/14 - w sprawie obowiązku przekazywania informacji dotyczących realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim projektów naukowych

Zarządzenie Rektora 73/R/13 - w sprawie zasad wykorzystania części kosztów pośrednich w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie Rektora nr 12/R/13 - w sprawie monitoringu projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie Rektora 46/R/12 - w sprawie ustalenia szczegółowego wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich

Zarządzenie Rektora 79/R/11 - w sprawie zmiany zarządzenia 70/R/11 w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu umów dotyczących realizacji projektów NCN w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową

Zarządzenie Rektora nr 19/R/11 - w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód