fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza na Seminarium Aplikacyjne, które odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2015 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Seminarium Aplikacyjne to projekt skierowany w szczególności do studentów prawa, którzy stoją przed trudnym wyborem ścieżki swojej przyszłej kariery zawodowej.

Cambridge Law Reports

Cambridge law Reports

Zapraszamy do zapoznania się z baza prawniczą Cambridge Law Reports (CLR)

Jest to jedyna na świecie publikacja regularnie i systematycznie przedstawiająca raporty nt. decyzji sądów i arbitrów międzynarodowych, jak również orzeczeń sądów krajowych.

W nr 2/2015 kwartalnika Ministerstwa Sprawiedliwości " Na Wokandzie " w rubryce Autorytety, ukazał się artykuł mgr Michała Przeperskiego, doktoranta w Instytucie Historii PAN pt : " Praktyk z przekonania " przypominający sylwetkę Prof. dr hab. Jana Grajewskiego ( 1932-2009 ), Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Dziekana Wydziału Prawa i Administarcji UG w latach 1984-1990  oraz twórcy i długoletniego Kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego.     

Wyłączenie sędziego z mocy prawa jest rozwiązaniem wyjątkowym. Stanowi ono odstępstwo od reguły, że każdy sędzia jest władny do orzekania w sprawie należącej do właściwości sądu, w którym orzeka – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 

Ujednolicony tekst kodeksu postępowania karnego wchodzący w życie w dniu 1 lipca 2015; uwzględniający nowelizacje (   Dz.U.2013.1247 oraz   Dz.U.2015.396  ). Jest to tekst ustawy OBOWIĄZUJĄCY NA EGZAMIN z PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO dla studentów II i III roku prawa. 

Sejm RP w dniu 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in kodeksu postępowania karnego w zakresie ustawy nowelizującej k.p.k. z dnia 27 września 2013 r.  Tekst ustawy został ostatecznie ustalony po rozpatrzeniu poprawek Senatu RP. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw.

 

 
Europejskie Centrum Arbitrażu (ECA) to niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem. Profil kandydata:
 
Osoba:
· posiadająca status studenta I-IV roku na uczelni prawniczej lub biznesowej;

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o wyjazdy studentów na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16. Na studentów WPiA UG czekają 23 partnerskie uniwersytety w 12 państwach. Rekrutacja jest otwarta od dnia 12.02.2015 r., a dokumenty można składać do dnia 25.02.2014 r. Szczegóły konkursu w ogłoszeniu (w załączeniu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI już edycji Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy Institut für Ostrecht der Universität zu Köln http://www.iorr.uni-koeln.de/11495.html#c3882.