fbpx Informacje dla studentów z niepełnosprawnością | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 lipca 2018 roku, 11:54

Na Uniwersytecie Gdańskim sprawami studentów z niepełnosprawnością zajmuje się :

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Kierownik Biura  mgr Justyna Rogowska

 tel.: (+48) (58) 523-24-39

 e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

 

Adres Biura: ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk pok. 100,

 

https://ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/administracja_centralna/rektor/prorektor_ds_studenckich/biuro_ds_osob_niepelnosprawnych


Przydatne informacje:

Biuro zajmuje się adaptacją materiałów dla potrzeb studentów z niepełnosprawnością wzroku

  • materiały drukowane przetwarzane są na plik cyfrowy, mp3 oraz braille’a
  • student oraz doktorant może zgłosić się do Biura z publikacją i zostanie przerobiona ona na wersję cyfrową
  • Biuro posiada drukarkę brailowską – adaptuje materiały na pismo Braille’a

Biuro prowadzi również wypożyczalnię sprzętu:

  • komputer z programem udźwiękającym lub powiększającym ( można wypożyczyć na jeden semestr lub rok akademicki)
  • dyktafony
  • linijki brajlowskie
  • wózki elektryczne – niepełnosprawność ruchowa

Biuro na co dzień prowadzi poradnictwo dla studentów, doktorantów i pracowników oraz udziela  codziennych  konsultacji w sprawach bieżących.


Na UG prowadzone są raz w tygodniu zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością oraz basen.

Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Cetniewie oraz obozy w okresie zimowym i letnim.

Opiekunem jest mgr Ewa Kozak – pracownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.


Na terenie Kampusu istnieją plany dotykowe pozwalające na orientację studenta co do miejsca pobytu oraz punkty uwagi (wypustki) ułatwiające orientację w terenie.

W budynku tzw. „starego” Rektoratu została zamontowana winda


Na WPiA osobami do kontaktu w ramach Dziekanatu WPiA są:

Iwona Grygiel tel: 058 523 2888 e-mail: igrygiel@prawo.ug.gda.pl

Halina Orzeł tel: 058 523 2890 e-mail: horzel@prawo.ug.edu.pl

Niezbędnik