Organizacja roku akademickiego | Wydział Prawa i Administracji

Organizacja roku akademickiego

środa, 10 maja 2017 roku, 7:59

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do zarządzenia nr 22/R/17 Rektora UG z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2017/2018:

SEMESTR ZIMOWY

29.09.2017

uczelniana inauguracja roku akademickiego

02.10.2017 – 28.01.2018

zajęcia dydaktyczne

23.12.2017 – 02.01.2018

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

29.01.2018 – 11.02.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

12.02.2018 – 18.02.2018

przerwa międzysemestralna

19.02.2018 – 04.03.2018 sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI

19.02.2018 – 08.06.2018

zajęcia dydaktyczne

20.03.2018

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

29.03.2018 – 03.04.2018

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2018

01.06.2018

Dzień Rektorski

09.06.2018 – 29.06.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

30.06.2018 – 30.09.2018

wakacje letnie

03.09.2018 – 16.09.2018 sesja poprawkowa

*) 26.01.2018 – wyznacza się jako dzień, w którym można zrealizować zajęcia przypadające na dzień wolny od zajęć.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie § 41 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2016/2017:

SEMESTR ZIMOWY

03.10.2016

uczelniana inauguracja roku akademickiego

01.10.2016 – 29.01.2017

zajęcia dydaktyczne

22.12.2016 – 02.01.2017

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

30.01.2017 – 05.02.2017

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

06.02.2017 – 12.02.2017

przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI

13.02.2017 – 11.06.2017

zajęcia dydaktyczne1)

20.03.2017

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

13.04.2017 – 18.04.2017

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2017

Dzień Rektorski

12.06.2017 – 25.06.2017

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

26.06.2017 – 30.09.2017

wakacje letnie2)

1) 13.02.2017 – 26.02.2017 – zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

2) 04.09.2017 – 17.09.2017 – letnia sesja poprawkowa

§ 2.

W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów UG, może na danym kierunku studiów lub specjalności dokonać, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.

 Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2015/2016

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2015 – 07.02.2016)

02.10.2015

Uczelniana inauguracja roku akademickiego - Dzień Rektorski

01.10.15 – 27.01.16

Zajęcia dydaktyczne 1/

23.12.15 – 02.01.16

Wakacje zimowe

28.01.16 – 07.02.16

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

08.02.16 – 14.02.16

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (15.02.2016 – 21.06.2016)

15.02.16 – 07.06.16

       Zajęcia dydaktyczne 2/ 3/

21.03.2016

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

25.03.16 – 29.03.16

Wakacje wiosenne

02.05.2016

Dzień Rektorski

08.06.16 – 21.06.16

Sesja egzaminacyjna z wyłączaniem zajęć

22.06.16 – 30.09.16

Wakacje letnie z wyłączeniem letniej sesji poprawkowej

01.09.16 – 14.09.16

Letnia sesja poprawkowa

 

1/ 25.01.2016 dodatkowa  realizacja zajęć dydaktycznych przypadających w środę (studia stacjonarne)

1/ 26.01.2016 dodatkowa  realizacja zajęć dydaktycznych przypadających w piątek (studia stacjonarne)

       2/15.02.-28.02.2016  zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

      3/ W dniu 01.06.2016 r. na studiach stacjonarnych są realizowane zajęcia dydaktyczne przypadające w dniu 21.03.2016 rokuZałącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 45/R/14 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
SEMESTR ZIMOWY (1.10.2014 - 12.02.2015)
 1.10.2014  Uczelniana inauguracja roku akademickiego
 2.10.14 - 28.01.15 Zajęcia dydaktyczne
 24.12.14 - 6.01.15  Wakacje zimowe*
29.01.15 - 12.02.15  Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
13.02.15 - 18.02.15  Przerwa międzysemestralna
SEMESTR LETNI (19.02.2015 - 28.06.2015)
 19.02.15 - 7.06.15  Zajęcia dydaktyczne**
 20.03.2015  Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień REKTORSKI
 3.04.15 - 7.04.15  Wakacje wiosenne
 2.05.15  Dzień REKTORSKI
 8.06.15 - 28.06.15  Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
 29.06.15 - 30.09.15  Wakacje letnie z wyłączeniem letniej sesji poprawkowej
 1.09.15 - 14.09.15  Letnia sesja poprawkowa
 
* 3.01.2015 - 4.01.2015 realizacja zajęć dydaktycznych przypadających w dniach 1.11.2014 - 2.11.2014 (studia niestacjonarne)
**  19.02.2015 - 2.03.2015 sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego
 


Załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/R/13 z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
SEMESTR ZIMOWY (2.10.2013 - 9.02.2014)
 2.10.2013  Uczelniana inauguracja roku akademickiego
 3.10.13 - 24.01.14 Zajęcia dydaktyczne
 23.12.13 -3.01.14  Wakacje zimowe
25.01.14 - 9.02.14  Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
10.02.14 - 16.02.14  Przerwa międzysemestralna
SEMESTR LETNI (17.02.2014 - 29.06.2014)
 17.02.14 - 6.06.14  Zajęcia*
 17.04.14 - 23.04.14  Wakacje wiosenne
 20.03.14  Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień REKTORSKI
 2.05.14  Dzień REKTORSKI
 7.06.14 - 29.06.14  Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
 30.06.14 - 6.07.14  Letnia sesja poprawkowa**
 7.07.14 - 30.09.14  Wakacje letnie z wyłączeniem letniej sesji poprawkowej
 1.09.14 - 14.09.14  Letnia sesja poprawkowa
 
*  17.02.14 - 2.03.14 sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego
** studentowi przysługuje, zgodnie z §13 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29.03.2012 roku z późn. zmianami) jeden termin egzaminu poprawkowego. 

Aktualności

Brak aktualności.