Organizacja roku akademickiego | Wydział Prawa i Administracji

Organizacja roku akademickiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 9:54

 

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2018/2019

  Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do zarządzenia nr 01/R/18 Rektora UG z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2018/2019:

SEMESTR ZIMOWY (1.10.2018 ‒ 10.02.2019)*

1.10.2018

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

2.10.2018 ‒ 27.01.2019

Zajęcia dydaktyczne

2.11.2018

Dzień Rektorski

24.12.2018 ‒ 2.01.2019

Wakacje zimowe

28.01.2019 ‒ 10.02.2019

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

11.02.2019 ‒ 17.02.2019

Przerwa międzysemestralna

18.02.2019 ‒ 03.03.2019

Sesja poprawkowa

* Planując zajęcia w semestrze zimowym należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 poniedziałków.

SEMESTR LETNI (18.02.2019 ‒ 30.06.2019)**

18.02.2019 ‒ 11.06.2019

Zajęcia dydaktyczne

20.03.2019

Święto Uniwersytetu Gdańskiego Dzień Rektorski

19.04.2019 ‒ 23.04.2019

Wakacje wiosenne

2.05.2019

Dzień Rektorski

12.06.2019 ‒ 30.06.2019

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

01.07.2019 ‒ 30.09.2019

Wakacje letnie

02.09.2019 ‒ 15.09.2019

Sesja poprawkowa

** Dni 10 i 11.06.2019 r. wyznacza się jako dni, w których można zaplanować realizację zajęć dydaktycznych przypadających na środę i piątek wolne od zajęć.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do zarządzenia nr 22/R/17 Rektora UG z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2017/2018:

SEMESTR ZIMOWY

29.09.2017

uczelniana inauguracja roku akademickiego

02.10.2017 – 28.01.2018

zajęcia dydaktyczne

23.12.2017 – 02.01.2018

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

29.01.2018 – 11.02.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

12.02.2018 – 18.02.2018

przerwa międzysemestralna

19.02.2018 – 04.03.2018 sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI

19.02.2018 – 08.06.2018

zajęcia dydaktyczne

20.03.2018

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

29.03.2018 – 03.04.2018

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2018

01.06.2018

Dzień Rektorski

09.06.2018 – 29.06.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

30.06.2018 – 30.09.2018

wakacje letnie

03.09.2018 – 16.09.2018 sesja poprawkowa

*) 26.01.2018 – wyznacza się jako dzień, w którym można zrealizować zajęcia przypadające na dzień wolny od zajęć.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.