fbpx Organizacja roku akademickiego | Wydział Prawa i Administracji

Organizacja roku akademickiego | Wydział Prawa i Administracji

Organizacja roku akademickiego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 czerwca 2019 roku, 7:58

Zarządzenie nr 55/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 -16.02.2020)

30.09.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2019 - 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2020 - 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

10.02.2020 - 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)

17.02.2020 - 05.06.2020 **

Zajęcia dydaktyczne

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

06.06.2020 - 19.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

20.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

** Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.

 


Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2018/2019

  Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do zarządzenia nr 01/R/18 Rektora UG z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2018/2019:

SEMESTR ZIMOWY (1.10.2018 ‒ 10.02.2019)*

1.10.2018

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

2.10.2018 ‒ 27.01.2019

Zajęcia dydaktyczne

2.11.2018

Dzień Rektorski

24.12.2018 ‒ 2.01.2019

Wakacje zimowe

28.01.2019 ‒ 10.02.2019

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

11.02.2019 ‒ 17.02.2019

Przerwa międzysemestralna

18.02.2019 ‒ 03.03.2019

Sesja poprawkowa

* Planując zajęcia w semestrze zimowym należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 poniedziałków.

SEMESTR LETNI (18.02.2019 ‒ 30.06.2019)**

18.02.2019 ‒ 11.06.2019

Zajęcia dydaktyczne

20.03.2019

Święto Uniwersytetu Gdańskiego Dzień Rektorski

19.04.2019 ‒ 23.04.2019

Wakacje wiosenne

2.05.2019

Dzień Rektorski

12.06.2019 ‒ 30.06.2019

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

01.07.2019 ‒ 30.09.2019

Wakacje letnie

02.09.2019 ‒ 15.09.2019

Sesja poprawkowa

** Dni 10 i 11.06.2019 r. wyznacza się jako dni, w których można zaplanować realizację zajęć dydaktycznych przypadających na środę i piątek wolne od zajęć.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.