fbpx spotkania SEMINARYJNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

spotkania SEMINARYJNE

spotkania SEMINARYJNE

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 21 kwietnia 2018 roku, 12:17

Ew. przeniesienie/odwołanie spotkania seminaryjnego pojawiać się będzie na portalu studenta w ogłoszeniach dla studentów. Bardzo proszę o śledzenie informacji.

L.P. SEMINARIUM DYPLOMOWE semestr letni 2017/2018 Terminy spotkań
1 SEM - ADAMOWICZ (KS3 - 6 semestr) - Przestępstwa na morzu CZWARTKI w godz.: 11:00-13:30, pok. 4067.
2 SEM - NAWROT Justyna (KZ3 - 6 semestr) - Przestępstwa na morzu Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 25/02/2018 o godz.: 12:00, w pok. 4064.
Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3064 w dniach:
17 marca 16:30 – 19:00
7 kwietnia 10:00 – 12:30
19 maja 8:00-10:00
3 SEM - BAGIŃSKA [Prawo cywilne] (PS5+PW5 - 10 semestr) PONIEDZIAŁEK (16,26/02; 5,12,26/03)
godz.: 9:15-13:00
4 SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] (PS5+PW5 - 10 semestr) 21.02; 27.02, 5.03; 15.03;22.03;27.03;5.04 - spotkania w s. 4034
godz.: 14:15-18:00
5 SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć.
6 SEM - BARCZEWSKI (MSA2 - 4 semestr) - Prawo własności intelektualnej ŚRODY w godz.: 19:30-21:00, pok. 3080.
7 SEM - BARCZEWSKI [Prawo własności intelektualnej] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
8 SEM - BĄKOWSKI [Prawo administracyjne] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
9 SEM - BĄKOWSKI [Prawo i postępowanie administracyjne] (PAiGZ2 - 4 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3018 w dniach:
25/02/2018, o godz.: 15:00 (3h)
25/03/2018, o godz.: 15:50 (3h)
7/04/2018, o godz.: 12:05 (3h)
28/04/2018, o godz.: 15:50 (3h)
19/05/2018, o godz.: 11:15 (3h).
10 SEM - BIELAWSKA (PiDPLS2 - 4 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
11 SEM - BIELAWSKA (PiDPLZ2 - 4 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
12 SEM - BIELAWSKA [Finanse i ubezpieczenia] (PiDPZ2 - 4 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
13 SEM - BOGUSZ (MSA2 - 4 semestr) - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Spotkania w pok. 3006
28 II (środa) godz. 11
14, 28 III (obie środy) godz. 10
10, 24 IV (oba wtorki) godz. 12
08, 22 V (oba wtorki) godz. 12
Spotkanie seminaryjne zaplanowane na dzień 14 marca na godz. 10-tą zostaje przeniesione na dzień 15 marca na godz. 12-tą
14 SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (MA1 - 2 semestr) spotkania w pok. 3006
3, 17 III (obie soboty) godz. 16:35
7 IV (sobota) godz. 17:30
21 IV (sobota) godz. 16:35
19 V (sobota) godz. 16:35
15 SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (PS5+PW5 - 10 semestr) CZWARTEK (22/02; 1,8,15/03)
godz.: 14:15-18:00
WTOREK (27/03)
godz.: 15:30-18:00
16 SEM - BOGUSZ [Prawo i postępowanie administracyjne] (PiDPZ1 - 2 semestr) 04 marca (niedziela), godz. 18:30, s. 3006
(pierwsze spotkanie, na którym zostaną ustalone terminy kolejnych spotkań z uwagi na potrzebę uzgodnienia terminów z planami zajęć na Wydziale Zarządzania)
Terminy spotkań seminaryjnych dla I roku PiDP (w pok. 3006):
17 marca (sobota) – godz. 13:30
18 marca (niedziela) – godz. 16:30
14 kwietnia (sobota) – godz. 15:30
17 SEM - CIECHANOWICZ-McLean [Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
18 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Prawo ochrony środowiska] (MA1 - 2 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3001 w dniach:
17/03/2018, w godz.: 10.30-12.00
7/04/2018, w godz.: 11.20-12.50
21/04/2018, w godz.: 13.30-15.00
19/05/2018, w godz.: 12.05-14.30.
19 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Public Economic Law and Environmental Law - Prawo gospodarcze i ochrony środowiska] (EUBA3 - 6 semestr) PONIEDZIAŁKI w godz.13.30-15.00, pok.3001.
20 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 14:00.
21 SEM - CIOSEK (KMZ2 - 4 semestr) - Psychologia penitencjarna Spotkania w trybie indywidualnych konsultacji.
22 SEM - CIOSEK (KZ3 - 6 semestr) - Psychologia penitencjarna Spotkania w trybie indywidualnych konsultacji.
23 SEM - CORA (KMZ2 - 4 semestr) - Przestępczość XXI wieku Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
11/03/2018, o godz.: 15:00 (2h)
07/04/2018, o godz.: 9:30 (2h)
15/04/2018, o godz.: 15:00 (2h)
29/04/2018, o godz.: 16:30 (2h)
26/05/2018, o godz.:15 50 (3h)
02/06/2018, o godz.: 14:00 (5h)
03/06/2018, o godz.: 14:00 (4h)
24 SEM - CORA (MA2 - 4 semestr) - Kryminologia i proces karny Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
03/03/2018, o godz.: 16:40 (4h)
17/03/2018, o godz.: 10:00 (3h)
07/04/2018, o godz.: 19:15 (1h)
21/04/2018, o godz.: 10:00 (4h)
05/05/2018, o godz.: 16:40 (4h)
06/05/2018, o godz.: 12:05 (4h)
19/05/2018, o godz.: 10:00 (2h)
02/06/2018, o godz.: 10:00 (3h).
25 SEM - CORA Łukasz (KZ3 - 6 semestr) - Kryminologiczne aspekty ścigania karnego Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 w godz.: 10:00-12:00 w pok. 3069.
Kolejne spotkania seminaryjne:
17/03/2018, w godz. 15.00-17.00
08/04/2018, w godz. 12.15-15.00
12/05/2018, w godz. 11.00-14.00
09/06/2018, w godz. 10.00-13.00
26 SEM - CORA Stanisław (KS3 - 6 semestr) - Przestępczość XXI wieku Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
08/03/2018, o godz.: 10:00 (4h)
22/03/2018, o godz.: 10:00 (4h)
05/04/2018, o godz.: 10:00 (4h)
19/04/2018, o godz.: 10:00 (4h)
10/05/2018, o godz.: 10:00 (4h)
24./05/2018, o godz.: 10:00 (5h)
07/06/2018, o godz.: 10:00 (5h).
27 SEM - CORA Stanisław (KZ3 - 6 semestr) - Etiologia zachowań przestępczych Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
24/02/2018, o godz.: 16:00 (2h)
25/02/2018, o godz.: 17:00 (2h)
17/03/2018, o godz.: 16:45 (3h)
24/03/2018, o godz.: 19:15 (1h)
08/04/2018, o godz.: 19:15 (1h)
12/05/2018, o godz.: 15:00 (3h)
26/05/2018, o godz.: 16:45 (3h).
28 SEM - CORA Stanisław (KZ3 - 6 semestr) - Przestępczość XXI wieku Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
24/02/2018, o godz.: 19:15 (1h)
25/02/2018, o godz.: 18:30 (2h)
17/03/2018, o godz.: 8:00 (1h)
13/05/2018, o godz.: 17:30 (3h)
19/05/2018, o godz.: 17:00 (4h)
26/05/2018, o godz.: 19:00 (1h)
27/05/2018, o godz.: 17:15 (3h)
29 SEM - CORA Stanisław [Przestępczość XXI wieku] (AZ3 - 6 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
24/02/2018, o godz.: 8:00 (4h)
10/03/2018, o godz.: 15:00 (4h)
24/03/2018, o godz.: 9:00 (2h)
14/04/2018, o godz.: 11:00 (4h)
12/05/2018, o godz.: 8:00 (2h)
30 SEM - CORA Stanisław [Ściganie karne] (AS3 - 6 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w Muzeum Kryminalistyki w dniach:
05/03/2018, o godz.: 12:45 (2h)
12/03/2018, o godz.: 12:45 (2h)
19/03/2018, o godz.: 12:45 (2h)
26/03/2018, o godz.: 12:45 (2h)
09/04/2018, o godz.: 12:45 (2h)
23/04/2018, o godz.: 12:45 (2h)
07/05/2018, o godz.: 16:00 (4h)
14/05/2018, o godz.: 16:00 (4h)
21/05/2018, o godz.: 16:00 (4h)
28/05/2018, o godz.: 16:00 (4h)
04/06/2018, o godz.: 16:00 (2h)
31 SEM - DOBACZEWSKA [Prawo gospodarcze publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr) CZWARTEK (22/02; 1,8,15,22/03; 5/04)
godz.: 15:15-18:00
32 SEM - DRZEWICKI [Prawo międzynarodowe publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
33 SEM - FINGAS (KS3 - 6 semestr) - Postępowanie karne PIĄTKI w godz.14.00-16.00, pok.3070.
34 SEM - FINGAS (KZ3 - 6 semestr) - Postępowanie karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3070 w dniach:
10/03/2018 w godz.: 12:00-14:00
24/03/2018 w godz.: 17:00-19:00
15/04/2018 w godz.: 10:00-14:00
29/04/2018 w godz.: 15:00-18:00
12/05/2018 w godz.: 14:00-18:00.
35 SEM - GIĘTKOWSKI [Prawo i postępowanie administracyjne] (MSA1 - 2 semestr) PONIEDZIAŁKI w godz.: 14:00-15:30, pok. 3020.
dodatkowe SEM - GLINIECKA [Prawofinansowe] (PAiGZ2 - 4 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 13:00 w pok. 3011.
36 SEM - GLINIECKA (MSA2 - 4 semestr) - Prawo finansowe Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 12:00 w pok. 3011.
37 SEM - GLINIECKA (PiDPLS2 - 4 semestr) [Podatki samorządowe] Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 10:00 w pok. 3011.
38 SEM - GLINIECKA (PiDPLS2 - 4 semestr) [Prawo podatkowe] Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 10:00 w pok. 3011.
39 SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 6 semestr) - Podatki samorządowe Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 13:00 w pok. 3011.
40 SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 6 semestr) - Prawo podatkowe Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 13:00 w pok. 3011.
41 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ2 - 4 semestr) [Podatki samorządowe] Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 o godz.: 14:00 w pok. 3011.
42 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ2 - 4 semestr) [Prawo podatkowe] Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 o godz.: 14:00 w pok. 3011.
43 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ3 - 6 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 o godz.: 13:00 w pok. 3011.
44 SEM - GLINIECKA [Podatki samorządowe] (PiDPZ1 - 2 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 10:00 w pok. 3011.
45 SEM - GLINIECKA [Podatki samorządowe] (PiDPZ2 - 4 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 11:30 w pok. 3011.
46 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (MSA1 - 2 semestr) 1. Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 12:00 w pok. 3011.
2. Seminarium magisterskie Administracja stacjonarna II st. I rok prowadzone przez Prof. zw. dr hab. J. Gliniecką odbędzie się 28.02.2018 (środa) o godz. 13.00 p. 3011.
3. Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się 07.03.2018 (środa) o godz. 13.00 p. 3011
47 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (PiDPZ1 - 2 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 10:00 w pok. 3011.
48 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 4 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 11:30 w pok. 3011.
49 SEM - GWIZDAŁA [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ2 - 4 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
50 SEM - GWIZDAŁA {1} [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ1 - 2 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
51 SEM - GWIZDAŁA {2} [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ1 - 2 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
52 SEM - SYKUNA (za JAROSZEWSKA-CHORAŚ) (MSA2 - 4 semestr) - Nowe technologie a prawa człowieka Pierwsze spotkanie proseminaryjne - 7.03.2018 r. godz. 15.15 - s. 2003
53 SEM - JASTRZĘBSKA (PiDPLS2 - 4 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
54 SEM - JASTRZĘBSKA [Finanse samorządu terytorialnego] (PiDPZ2 - 4 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania.
55 SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Financial Law - Prawo finansowe] (EUBA3 - 6 semestr) PIĄTKI w godz.: 9:00-11:00, pok. 3010 (od 2/03/2018).
56 SEM - GLINIECKA (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Podatki i opłaty lokalne] (PiDPZ2 - 4 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 11:30 w pok. 3011
57 SEM - GLINIECKA (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Prawo finansowe] (MA1 - 2 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 12:00 w pok. 3011
58 SEM - GLINIECKA (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Prawo finansowe] (PiDPZ1 - 2 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 10:00 w pok. 3011
59 SEM - GLINIECKA (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER)
[Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 4 semestr)
Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 10/03/2018 o godz.: 11:30 w pok. 3011
60 SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) (PS5+PW5 - 10 semestr) PIĄTEK (23/02; 2,9,16,23/03; 6/04)
godz.: 14:15-18:00
61 SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
62 SEM - KACZOROWSKA (KMS2 - 4 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Biologii Terminy podawane i ustalane na Wydziale Biologii.
63 SEM - KACZOROWSKA (KMZ2 - 4 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Biologii Terminy podawane i ustalane na Wydziale Biologii.
64 SEM - KANTY (KZ3 - 6 semestr) - Postępowanie karne Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 03/03/2018 o godz.: 14:20 w pok. 3069.
65 SEM - KANTY [Postępowanie karne] (AZ3 - 6 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 03/03/2018 o godz.: 12:00 w pok. 3069.
66 SEM - KASPRZAK (KS3 - 6 semestr) - Kryminalistyka WTORKI w godz.9.45-11.15, s. 1027.
67 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK {1} [Finanse i podatki] (PiDPZ1 - 2 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania
68 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK {2} [Finanse i podatki] (PiDPZ1 - 2 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania
69 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZPANIAK [Finanse i podatki] (PiDPZ2 - 4 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania
70 SEM - KOWALCZYK [Prawo nieruchomości] (AS3 - 6 semestr) Seminarium odbyło się - zgodnie ze zgodą Dziekana
71 SEM - KOWALSKA [Prawo ochrony własności intelektualnej] (AS3 - 6 semestr) PONIEDZIAŁKI w godz.: 13:30-15:00, pok. 3034.
72 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
73 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
74 SEM - LEWKOWICZ (KMS2 - 4 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Terminy podawane i ustalane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.
75 SEM - LEWKOWICZ (KMZ2 - 4 semestr) - Zaproponowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Terminy podawane i ustalane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.
76 SEM - ŁAGA [Prawo pracy] (AS3 - 6 semestr) wtorek – 15.00 (s. 4013)
77 SEM - ŁASAK - Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 4051 w dniach:
10/03/2018, w godz.: 8:00-12:00
24/03/2018, w godz.: 8:00-12:00
8/04/2018, w godz.: 8:00-12:00
12/05/2018, w godz.: 8:00-12:00
3/06/2018, w godz.: 8:00-12:00
78 SEM - ŁASAK - Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 4051 w dniach:
10/03/2018, w godz.: 13:00-17:00
24/03/2018, w godz.: 13:00-17:00
8/04/2018, w godz.: 13:00-17:00
12/05/2018, w godz.: 13:00-17:00
3/06/2018, w godz.: 13:00-17:00
79 SEM - MACHNIKOWSKA [Podstawy postępowania cywilnego] (MSA1 - 2 semestr) ŚRODY w godz.: 13:15-14:45, pok. 4023.
80 SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] (PS5+PW5 - 10 semestr) ŚRODA (21,28/02; 7,14,21/03; 4/04)
godz.: 14:15-18:00
81 SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
82 SEM - MAJKOWSKA-SZULC [European Business Law - Europejskie prawo gospodarcze] (EUBA3 - 6 semestr) Do 8 marca włącznie czwartki 14:00, począwszy od 15 marca 2018 czwartki 13:15.
83 SEM - MAJKOWSKA-SZULC [Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe ] (PS5+PW5 - 10 semestr) CZWARTEK (22/02; 1,8,15,22/03; 5/04)
godz.: 15:15-18:00
84 SEM - MAŚNIAK [Prawo cywilne i ubezpieczeniowe] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
85 SEM - MROCZKOWSKI [Finanse publiczne i prawo finansowe] (AS3 - 6 semestr) ŚRODY, w godz.: 9:15-10:45, s. 2007
86 SEM - MROCZKOWSKI [Finanse publiczne i prawo finansowe] (AZ3 - 6 semestr) 24 marca na godz. 10.15
87 SEM - NAWROT [Bioprawo] (PAiGZ2 - 4 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 2005 w dniach:
4/03/2018, o godz.: 10:00 (5h)
7/04/2018, o godz.: 10:00 (5h)
19/05/2018, o godz.: 12:00 (5h)
88 SEM - NAWROT [Bioprawo] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 13,27/03)
godz.: 15:00-19:30

PIĄTEK (9/03)
godz.: 12:00-16:30
89 SEM - NAWROT [Bioprawo] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
90 SEM - OPORA - Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Nauk Społecznych.
91 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczne i psychopatologiczne analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 11/03/2018 w godz.: 15:00-16:30 na WNS.
92 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA (KMS2 - 4 semestr) - Psychologiczne i psychopatologiczne analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) WTORKI w godz.8:00-15:00, WNS
93 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA (KMZ2 - 4 semestr) - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) Spotkania seminaryjne odbywać się będą na WNS w dniach:
24/02/2018, w godz.: 12:00-13:30
24/03/2018, w godz.: 14:00-15:30
12/05/2018, w godz.: 11:15 -13:00
26/05/2018, w godz.: 10:30-12:00
94 SEM - PETASZ (KS3 - 6 semestr) - Kryminologia PIĄTKI, w godz.: 11:30-13:00, pok. 3054
95 SEM - PETASZ (KZ3 - 6 semestr) - Kryminologia Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3054 w dniach:
24/02/2018, w godz.: 15:10-16:40
04/03/2018, w  godz.: 18:30-20:00
24/03/2018, w  godz.: 9:30-11:00
15/04/2018, w  godz.: 11:10-12:40
28/04/2018, w  godz.: 9:00-11:30
13/05/2018, w  godz.: 14:20-15:50
20/05/2018, w  godz.: 8:30-10:45
96 SEM - PETASZ (KZ3 - 6 semestr) - Prawo karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3054 w dniach:
24/02/2018, w godz.: 13:40-15:10
03/03/2018, w godz.: 14:30-16:45
25/03/2018, w godz.: 17:30-19:00
15/04/2018, w godz.: 18:30-20:00
28/04/2018, w godz.: 11:30-13:00
13/05/2018, w godz.: 15:50-17:20
20/05/2018, w godz.: 18:30-20:00
dodatkowe SEM - PETASZ- Prawo karne (KMZ1 - dla wszystkich) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3054 w dniach:
03/03/2018, w godz.: 16:45-18:15
04/03/2018, w godz.: 12:40-14:10
11/03/2018, w godz.: 11:30-13:00
25/03/2018, w godz.: 12:40-14:10
28/04/2018, w godz.: 13:00-14:30
29/04/2018, w godz.: 15:00-17:15
12/05/2018, w godz.: 9:00-11:15
13/05/2018, w godz.: 18:50-19:35
21/05/2018, w godz.: 8:00-10:15
97 SEM - PETASZ (MA2 - 4 semestr) - Prawo karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3054 w dniach:
03/03/2018, w godz.: 12:15-14:30
04/03/2018, w godz.: 11:10-12:40
25/03/2018, w godz.: 11:10-12:40
15/04/2018, w godz.: 12:40-14:55
29/04/2018, w godz.: 17:15-18:45
12/05/2018, w godz.: 11:15-13:30
21/05/2018, w godz.: 18:30-20:00
27/05/2018, w godz.: 10:45-13:00
98 SEM - PETASZ [Prawo karne] (AS3 - 6 semestr) PONIEDZIAŁKI, w godz.: 18:30-20:00, pok. 3054
99 SEM - PETASZ [Prawo karne] (AZ3 - 6 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3054 w dniach:
25/02/2018, w godz.: 18:30-20:00
03/03/2018, w godz.: 10:45-12:15
25/03/2018, w godz.: 9:40-11:10
29/04/2018, w godz.: 18:45-20:15
12/05/2018, w godz.: 13:30-15:00
13/05/2018, w godz.: 17:20-18:50
27/05/2018, w godz.: 8:30-10:45
100 SEM - PISAREWICZ (PiDPLS3 - 6 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania
101 SEM - POTULSKI (KS3 - 6 semestr) - Prawo karne CZWARTKI w godz.: 13:15-14:45, pok. 3056.
102 SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

ŚRODA (21,28/02; 7,14,21/03; 4/04)

godz.: 14:15-18:00

CZWARTEK 05.04.2018 o godz. 14.00 p. 3004
godz.: 14:00

103 SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
104 SEM - POWAŁOWSKI [System zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego] (AS3 - 6 semestr)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 26/02/2018 o godz.: 10:00 w pok. 3004.

kolejne spotkania:

23.04.2018 godz. 10.00 p. 3004

105 SEM - PUZYN/JAGIEŁŁO (KMS2 - 4 semestr) - Analiza danych w naukach sądowych Terminy podawane i ustalane na Wydziale Chemii.
106 SEM - PYĆ (KMS2 - 4 semestr) - Prawo morskie ŚRODY w godz.: 9:15-11:00, pok. 4066.
107 SEM - PYĆ (KMZ2 - 4 semestr) - Prawo morskie ŚRODY w godz.: 17:00-19:15, pok. 4066. [zajęcia: 28/02; 14,28/03; 11,25/04; 9,23/05]
108 SEM - PYĆ (MSA2 - 4 semestr) - Prawo morskie

Termin seminarium z Prof. Dorotą Pyć dla administracji mgr stacjonarnej II roku ulega zmianie z wtorku na czwartek godz. 15-16.30 (począwszy od 16.04.2018).

109 SEM - PYĆ [Prawo morskie] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 14:30-19:30
110 SEM - ROGOZIŃSKI (KZ3 - 6 semestr) - Postępowanie karne Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3057 w dniach:
10.03.2018 - 9.15-12.15
17.03.2018 - 9.15-12.15
7.04.2018 - 9.15-12.15
12.05.2018 - 9.15-12.15
2.06.2018 - 9.15-12.15
dodatkowe SEM - ROGOZIŃSKI - Postępowanie karne (KMZ1 - dla wszystkich) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3057 w dniach:
10.03.2018 - 12.15-15.15
17.03.2018 - 12.15-15.15
24.03.2018 - 9.15-12.15
7.04.2018 - 12.15-15.15
21.04.2018 - 9.15-12.15
12.05.2018 - 12.15-15.15
2.06.2018 - 12.15-14.15
111 SEM - SKARBEK (KZ3 - 6 semestr) - System środków reakcji karnej w polskim prawie karnym Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 17/03/2018 o godz.: 8:00 w pok. 3055.
112 SEM - SKARBEK (KZ3 - 6 semestr) - Zasady odpowiedzialności karnej w polskim prawie karnym Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 17/03/2018 o godz.: 8:00 w pok. 3055.
113 SEM - SKARBEK (MA2 - 4 semestr) - Prawo karne Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 o godz.: 11:00 w pok. 3055.
Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 4/03/2018 o godz.: 13:00 w pok. 3055.
114 SEM - SKARBEK [Prawo karne] (AS3 - 6 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 27/02/2018 o godz.: 12:00 w pok. 3055.
115 SEM - SKWARCOW (KZ3 - 6 semestr) - Kryminalistyka Spotkania seminaryjne:
24 lutego, od 14.20 do 15.50
17 marca, 24 i 25 marca (godziny zostaną podane w terminie późniejszym)
116 SEM - SNARSKI (KS3 - 6 semestr) - Prawa człowieka w prawie karnym Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 3056 w dniach:
2/03/2018, w godz.: 14:15-17:00
8/03/2018, w godz.: 9:15-12:00
9/03/2018, w godz.: 14:15-16:00
15/03/2018, w godz.: 9:15-12:00
16/03/2018, w godz.: 14:15-15.00
5/04/2018, w godz.: 9:15-11:00
12/04/2018, w godz.: 9:15-11:00
13/04/2018, w godz.: 14:15-16:00
19/04/2018, w godz.: 9:15-11:00
20/04/2018, w godz.: 9:15-10.00 i 14:15-16:00
26/04/2018, w godz.: 9:15-11:00
27/04/2018, w godz.: 9:15-10:00
10/05/2018, w godz.: 9:15-11:00
18/05/2018, w godz.: 14:15-16:00
117 SEM - STEINBORN - Postępowanie karne (KMS1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) PIĄTKI, o godz.: 16:45, pok. 3057
118 SEM - STEINBORN - Postępowanie karne (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 11/03/2018 o godz.: 16:00 w pok. 3057
119 SEM - STEINBORN (KMS2 - 4 semestr) - Postępowanie karne PIĄTKI, o godz.: 15:45, pok. 3057
120 SEM - STEINBORN (KMZ2 - 4 semestr) - Postępowanie karne Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 11/03/2018 o godz.: 9:30 w pok. 3057
121 SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] (PS5+PW5 - 10 semestr) ŚRODA (21,28/02; 7,14,21/03; 4/04)
godz.: 14:15-18:00
122 SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
123 SEM - STELINA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
124 SEM - SUSMARSKI (PiDPLS3 - 6 semestr) Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania
125 SEM - SUSMARSKI (PiDPLZ2 - 4 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] Terminy podawane i ustalane na Wydziale Zarządzania
126 SEM - SYLWESTRZAK [Prawo cywilne] (PZ5 - 10 semestr) [INDYWIDUALNE] Zgodnie z planem zajęć
127 SEM - SZMIT [Prawo pracy] (AZ3 - 6 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pokoju 4012 w dniach:
10/03/2018, w godz.: 11:20 - 13:35
24/03/2018, w godz.: 11:20 - 13:35
15/04/2018, w godz.: 8:30 - 10:45
29/04/2018, w godz.: 9:30 - 11:00
12/05/2018, w godz.: 11:20 - 12:50
27/05/2018, w godz.: 9:30 - 11:00
128 SEM - ŚNIADACH (MSA2 - 4 semestr) - Prawo UE WTORKI w godz.: 13:00-15:00, pok. 4053.
129 SEM - ŚWIECZKOWSKI (MSA2 - 4 semestr) - Podstawy postępowania cywilnego  
130 SEM - TOMASZEWSKA (MSA2 - 4 semestr) - Prawo pracy Terminy spotkań seminaryjnych:
13 marca od 14:30 do 17:00
23 marca od 13:00 do 15:00
27 marca od 12:00 do 14:00
6 kwietnia od 11:30 do 13:00
23 kwietnia od 15:00 do 17:00
14 maja od 15:00 do 17:00
23 maja od 12:00 do 14:00
131 SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] (MA1 - 2 semestr) Godziny: 12.30-14.45
24.03 godz.  (3h) - s. 2008
Godziny: 16.00-20
21.04 (5,5 h) - s. 2003
5.05 ( 5,5 h) - s. 2003
19.05 (5,5 h) - s. 2003
132 SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 10 semestr) 16 marca godzina 11:30 - 14.30
16 marca godzina 14.40 - 17.30
19 marca godzina 16:00 - 19.00
24 marca godzina 16:00 - 19.00
6 kwietnia godzina 9:00 - 13.00
133 SEM - TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA [Prawo i postępowanie administracyjne] (AZ3 - 6 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 o godz.: 16:40 w pok. 3021.
Seminaria odbywają się w sali 3021, w dniach:

24.2.2018 r. godz. 16:40-18:10
03.3.2018 r. godz. 11:00-12:30
10.3.2018 r. godz. 15:00-16:30
24.10.2018 r. godz. 15:00-16:30
14.4.2018 r. godz.11:10-12:05; 15:45-16:30
29.4.2018 r. godz. godz. 15:45-17:15
12.5.2018 r. godz. 15:00-16:30
26.5.2018 r. godz. 11:15-14:10
02.6.2018 r. godz. 11:00-12:30
Na prośbę studentów możliwa zmiana terminu.
134 SEM - TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA [Prawo samorządu terytorialnego] (AS3 - 6 semestr) ŚRODY w godz.: 12:05-14:05, pok. 3021.
135 SEM - UZIĘBŁO [Prawo konstytucyjne] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
136 SEM - WARYLEWSKI [Prawo karne] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
137 SEM - WIERCZYŃSKI - Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) PIĄTKI w godz.: 17:00-18:30, pok. 1031.
138 SEM - WIERCZYŃSKI (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej PIĄTKI w godz.: 13:00-20:00, pok. 1031.
139 SEM - WIERCZYŃSKI [Informatyzacja administracji] (PAiGZ2 - 4 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 1031 w dniach:
10 marca, w godz. 12-15;
24 marca, w godz. 13-14:30;
14 kwietnia, w godz. 12-15;
28 kwietnia, w godz. 8-11;
26 maja, w godz. 11:30-14:30.
140 SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (AS3 - 6 semestr) WTORKI w godz.: 15:00-17:15, s. 3035 (rozpoczynane od 10/04/2018).
141 SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (MA1 - 2 semestr) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w dniach:
3 marca 16:40 - 20:05, w s. 3035
17 marca 16:40 - 20:05, w s. 3053
21 kwietnia 12:05 - 16:35, w s. 3035
5 maja 16:40 - 20:05, w s. 3035
19 maja 16:40 - 20:05, w s. 3035
142 SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30 s. 3035
143 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (KMS1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) PONIEDZIAŁKI w godz.: 9:00-11:00, pok. 4048.
144 SEM - WIŚNIEWSKI (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe PONIEDZIAŁKI w godz.: 11:00-13:00, pok. 4048.
145 SEM - WIŚNIEWSKI (MSA2 - 4 semestr) - Prawo międzynarodowe publiczne i stosunki międzynarodowe PONIEDZIAŁKI w godz.: 18:00-20:00 17:00-19:00, pok. 4048.
146 SEM - WIŚNIEWSKI [International Law - Prawo międzynarodowe] (EUBA3 - 6 semestr) PONIEDZIAŁKI w godz.: 16:00-18:00 15:00-17:00, pok. 4048.
147 SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe i prawa człowieka] (AS3 - 6 semestr) PONIEDZIAŁKI w godz.: 13:00-15:00, pok. 4048.
148 SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr) ŚRODA (21,28/02; 7,14,21/03; 4/04)
godz.: 14:15-18:00 10:15-14:00
149 SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe] (PAiGZ2 - 4 semestr) SOBOTY o godz.: 15:00, pok. 4048.
150 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) WTORKI w godz.: 17:00-18:30, pok. 3068 (od 3/04/2018).
151 SEM - WOŹNIEWSKI (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Prawo dowodowe ŚRODY w godz.: 17:00-18:30, pok. 3068 (od 11/04/2018).
152 SEM - WOŹNIEWSKI (KMS2 - 4 semestr) - Prawo dowodowe ŚRODY w godz.: 18:30-20:00, pok. 3068 (od 11/04/2018).
153 SEM - WOŹNIEWSKI (KMZ2 - 4 semestr) - Prawo dowodowe Spotkania seminaryjne w trybie konsultacyjnym
154 SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
155 SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
156 SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo karne procesowe] (PS5+PW5 - 10 semestr) ŚRODA (21,28/02; 7,14,21/03; 4/04)
godz.: 14:15-18:00
157 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA (MA2 - 4 semestr) - Prawo pracy Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 w godz.: 9:00-11:00 w pok. 4014.
158 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (MSA1 - 2 semestr) WTORKI w godz.: 9:00-10:30, pok. 4014.
159 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
160 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa - aspekty kryminologiczne (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie sie w dniu 24/02/2018 o godz.: 16:45 w pok. 2005.

15.04.2018 godz. 16.40 p. 2005

161 SEM - ZAJADŁO [Filozofia prawa] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30

CZWARTEK (22/02/2018)
godz.: 15:00
162 SEM - ZAJADŁO-WĘGLARZ (KS3 - 6 semestr) - Kryminologia przestępczości międzynarodowej PONIEDZIAŁKI w godz.: 11:00-12:30, pok. 4047
163 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMS1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)

ŚRODY w godz.: 9:00-11:00, s. 4036.

CZWARTKI w godz. 13.15-15.00 p. 3077

164 SEM - ZALEWSKI PETASZ - Kryminologia (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) Spotkania seminaryjne odbywać się będą w pok. 3054 w dniach:
03/03/2018, w godz.: 8:30-10:45
04/03/2018, w godz.: 10:40-12:10
11/03/2018, w godz.: 8:30-11:30
24/03/2018, w godz.: 11:00-12:30
14/04/2018, w godz.: 17:30-19:45
13/05/2018, w godz.: 8:00-8:45
13/05/2018, w godz.: 12:50-14:20
20/05/2018, w godz.: 10:45-12:15
26/05/2018, w godz.: 13:25-14:10
27/05/2018, w godz.: 13:00-13:45
165 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ1 - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA)

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 3/03/2018 o godz.: 11:00.

7.04.2018 godz. 11.00 p. 3077

22.04.2018 godz. 16.30 p. 3077

166 SEM - ZALEWSKI (KMS1 - 2 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Kryminologia

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/02/2018 o godz.: 11:00.

czwartki godz. 17.30 p.3077

167 SEM - ZALEWSKI (KMS2 - 4 semestr) - Kryminologia Pierwsze spotkanie proseminaryjne odbędzie się w dniu 21/02/2018 o godz.: 13:00.
168 SEM - ZALEWSKI (KMZ2 - 4 semestr) - Kryminologia

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 3/03/2018 o godz.: 9:00.

7.04.2018 godz. 9.00 p. 3077

22.04.2018 godz. 9.00 p. 3077

169 SEM - ZALEWSKI (MSA2 - 4 semestr) - Prawo karne

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/02/2018 o godz.: 15:00.

środy godz. 11.00

170 SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (MSA1 - 2 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 21/02/2018 o godz.: 17:00.
171 SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (PS5+PW5 - 10 semestr) WTOREK (20,27/02; 6,13,27/03)
godz.: 15:00-19:30
172 SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (PZ5 - 10 semestr) Zgodnie z planem zajęć
173 SEM - ZEIDLER (MSA2 - 4 semestr) - Teoria i filozofia prawa WTORKI w godz.: 11:00-13:00, pok. 3032
174 SEM - ZEIDLER [Filozofia prawa/kultura i prawo] (PS5+PW5 - 10 semestr) CZWARTEK (22/02; 1,8,15,22/03; 5/04)
godz.: 15:15-18:00
175 SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] (MSA1 - 2 semestr) WTORKI w godz.: 13:00-15:00, pok. 3032
176 SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] SEMINARIUM INDYWIDUALNE (MA1 - 2 semestr) WTORKI w godz.: 13:00-15:00, pok. 3032
177 SEM - ZIELENIECKI [Prawo pracy] (MSA1 - 2 semestr) PONIEDZIAŁKI, w godz.: 8:00-11:00, pok.4011, co dwa tygodnie - począwszy od 26/02/2018.