fbpx Spotkania seminaryjne i proseminaryjne semestr LETNI 2019/2020 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Spotkania seminaryjne i proseminaryjne semestr LETNI 2019/2020

Spotkania seminaryjne i proseminaryjne semestr LETNI 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 marca 2020 roku, 7:14

Spotkania seminaryjne i proseminaryjne semestr LETNI 2019/2020

  ZAJĘCIA proseminaryjne i seminaryjne spotkania
1 PROSEM - BAGIŃSKA - Prawo medyczne (PS4+PW4 - 8 semestr)  wtorek godz. 14:30 pok 4030 oraz e-learning
2 PROSEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS4+PW4 - 8 semestr)  2.03, 15:30, p. 3080
3 PROSEM - KOSTRZEWA - Etyka w biznesie (PZ4 - 8 semestr)  proseminarium organizacyjne dla IV r PZ o godzinie 18.30 -20.00 w niedzielę 8.03, sala 3041
4 PROSEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PS4+PW4 - 8 semestr)  - czwartek, 9:30, sala 2007
5 PROSEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ4 - 8 semestr)  29.02. godz. 12, s. 1027
21.03. godz. 10 - 12, pok. 4005 - kosultacje indywidualne
16.05 godz.17,
6 PROSEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS4+PW4 - 8 semestr)  wtorki godz 8 pokój 4024
7 PROSEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PZ4 - 8 semestr) 

pok. 4024

7.03, godz 15, 23.03 - godz 9, 4.04.- godz 13, 26.04- godz. 12

14.03. g.9.00
15.03. g. 9.00
18.04. g. 9.00
25.04. g. 9.00
pok. 4024

8 PROSEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo cywilne (PS4+PW4 - 8 semestr)   
9 PROSEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (PZ4 - 8 semestr)  proseminarium na studiach niestacjonarnych (Prawo) - 22.02. godz. 12.10
10 PROSEM - POTULSKI - Prawo karne (PS4+PW4 - 8 semestr)  Prawo 8 sem – proseminarium – wtorek 13:00, p. 3056
11 PROSEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS4+PW4 - 8 semestr)  Prawo gospodarcze publiczne (PS4+PW4 - 8 semestr)  - 24.02.2020 godz. 13.00 p. 3004
12 PROSEM - PYĆ - Prawo morskie (PS4+PW4 - 8 semestr) 

wtorek 18/02/2020, godz.: 11:00, p. 4066 (spotkanie organizacyjne)

CZWRATKI - 9:00-10:30, p. 4066

13 PROSEM - STEINBORN - Prawo karne procesowe (PS4+PW4 - 8 semestr)  piątki godz. 14.00 pok. 3071
14 PROSEM - SYKUNA - Etyka w biznesie (PS4+PW4 - 8 semestr)   04.03.2020  godz. 17.30, s. 3042
15 PROSEM - SYKUNA - Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza (PZ4 - 8 semestr)   07.03.2020  godz. 16.00, s. 2007
16 PROSEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (PS4+PW4 - 8 semestr)  - 25/02/2020, godz.: 17:00. p. 3068
17 PROSEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (PZ4 - 8 semestr)  - 29/02/2020, godz.: 10:00. p. 3068
18 PROSEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS4+PW4 - 8 semestr) 

26.02.2020 (ŚRODA) godz. 13.00 p. 2005 (sala 4036)

26.02.2020 (ŚRODA) godz. 13.00 p. 2005 zmiana terminu na 28.02.2020 (PIĄTEK) na godz. 11.00 s. 4037

PIĄTKI w godz. 11.00-13.00 sala 4037

19 SEM - BAGIŃSKA - Prawo cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)  Czwartki godz. 11:15 (20.02, 27.02, 26.03, pozostałe - e-learning), , indywidualnie wtorki godz. 14:00 pok. 4030
20 SEM - BAGIŃSKA - Prawo medyczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  czwartki godz. 12:15 (20.02, 27.02, 26.03, pozostałe - e-learning), indywidualnie wtorki godz. 14:00, pok. 4030
21 SEM - BALWICKA-SZCZYRBA - Prawo rzeczowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  termin spotkania - Seminarium Prawo rzeczowe  środa 11.15 pok. 4008
22 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (MSA2 - 4 semestr)  2.03, 17:00, p. 3080
23 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS5+PW5 - 10 semestr)  2.03, 16:30, p. 3080
24 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PZ5 - 10 semestr)  2.03, 17:30, p. 3080
25 SEM - BĄKOWSKI - Prawo administracyjne (PS5+PW5 - 10 semestr)  18/02/2020, 11:15 pok. 3018
26 SEM - BĄKOWSKI - Prawo i postępowanie administracyjne (PAiGZ2 - 4 semestr)  29/02/2020, 12:00
15/03/2020, 12:00
22/03/2020, 12:00
26/04/2020, 13:00
17/05/2020, 15:00
pok. 3018
27 SEM - BIELAWSKA - Podatki i ubezpieczenia (PiDPLZ2 - 4 semestr)  podaje WZR
28 SEM - BIELAWSKA - Podatki i ubezpieczenia (PiDPZ2 - 4 semestr)  podaje WZR
29 SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne (MSA1 - 2 semestr)  27.02 godz. 09:15 pok. 3006
30 SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne (PS5+PW5 - 10 semestr)  25.02 godz. 11:30 pok. 3006
03.03 godz. 11:30 pok. 3006
10.03 godz. 11:30 pok. 3006
31 SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (MA2 - 4 semestr)  07.03 godz. 10:00 pok. 3006
04.04 godz. 10:00 pok. 3006
16.05 godz. 10:00 pok. 3006
32 SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (PiDPZ1 - 2 semestr)  14.03 godz. 12:00 pok. 3006 (spotkanie organizacyjne)
33 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  PONIEDZIAŁKI GODZ. 15.00-16.30 p. 3001
34 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna {1} (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
35 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna {2} (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
36 SEM - CIOSEK {1} - Psychologia penitencjarna (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
37 SEM - CIOSEK {2} - Psychologia penitencjarna (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)   
38 SEM - CORA Łukasz - Kryminologiczne aspekty ścigania karnego (KZ3 - 6 semestr)  Pierwsze spotkanie seminaryjne z KZ3-6SEM zostało ustalone na niedzielę 29 lutego w godz. 10.20-12.30.
39 SEM - DOBACZEWSKA - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  wtorki , godz. 9.30-12.30, p. 3003
40 SEM - DRZEWICKI - Prawo międzynarodowe publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
41 SEM - FINGAS - Postępowanie karne (KS3 - 6 semestr)  środy 13.00-14.30
42 SEM - FINGAS - Postępowanie karne (KZ3 - 6 semestr)  SEM-KZ Postępowanie Karne - 8.03, godz. 11.00, p. 3070
43 SEM - FLIS-ŚWIECZKOWSKA - Postępowanie karne (KZ3 - 6 semestr)  Wybrane środy (godz. 18:15-19:00)– 26.02., 4.03., 18.03, 25.03., 1.04., 8.04., 22.04., 29.04., 6.05, 13.05., 20.05., 27.05. oraz w wybrane weekendy: 29.03. godz. 13:00-14:30 – 1,5 godziny 30.05. godz. 15:30-17:00 – 1,5 godziny
44 SEM - GIĘTKOWSKI - Prawo i postępowanie administracyjne (MSA1 - 2 semestr)  poniedziałki, w godz. 17.45-19.15 (pok. 3020)
45 SEM - OBUCHOWSKI - Podatki samorządowe (PiDPLS3 - 6 semestr)  środy, godzina 15.30-17.00
46 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPLZ3 - 6 semestr)  7 marca 2020 (sobota) godz. 11.00 p. 3011
47 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPZ1 - 2 semestr)   29.02.2020 (sobota) godz. 16.00 p. 3011
48 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPZ2 - 4 semestr)   29.02.2020 (sobota) godz. 17.00 p. 3011
49 SEM - GLINIECKA - Prawo finansowe (MSA2 - 4 semestr)   24.02.2020 (poniedziałek) godz. 13.00 p. 3011
50 SEM - GLINIECKA - Prawo finansowe (PiDPZ1 - 2 semestr)   29.02.2020 (sobota) godz. 16.00 p. 3011
51 SEM - GLINIECKA - Prawo finansowe (PiDPZ2 - 4 semestr)   29.02.2020 (sobota) godz. 17.00 p. 3011
52 SEM - GLINIECKA - Prawo podatkowe (PiDPLS2 - 4 semestr)   24.02.2020 (poniedziałek) godz. 12.00 p. 3011; odbędzie się 9 marca 2020 (poniedziałek) godz. 13.00 p. 3011
53 SEM - OBUCHOWSKI - Prawo podatkowe (PiDPLS3 - 6 semestr)  piątki, godzina 9.00:-10.30
54 SEM - GLINIECKA - Prawo podatkowe (PiDPLZ2 - 4 semestr)  7 marca 2020 (sobota) godz. 10.00 p. 3011
55 SEM - GLINIECKA - Prawo podatkowe (PiDPLZ3 - 6 semestr)  7 marca 2020 (sobota) godz. 11.00 p. 3011
56 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPLS2 - 4 semestr)   24.02.2020 (poniedziałek) godz. 12.00 p. 3011; odbędzie się  9 marca 2020 (poniedziałek) o godz. 13.00 p. 3011
57 SEM - GLINIECKA - Podatki samorządowe (PiDPLZ2 - 4 semestr)  7 marca 2020 (sobota) godz. 10.00 p. 3011
58 SEM - GLINIECKI - Prawo handlowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  czwartki, godz. 9:30, p. 4005 albo 4007
59 SEM - GWIZDAŁA - Finanse i podatki {1} (PiDPZ1 - 2 semestr)  podaje WZR
60 SEM - GWIZDAŁA - Finanse i podatki {2} (PiDPZ1 - 2 semestr)  podaje WZR
61 SEM - JASTRZĘBSKA - Finanse i podatki (PiDPZ2 - 4 semestr)  podaje WZR
62 SEM - JĘDRZEJEWSKI - Zarządzanie ryzykiem podatkowym (PiDPLS2 - 4 semestr)  podaje WZR
63 SEM - JĘDRZEJEWSKI - Zarządzanie ryzykiem podatkowym (PiDPLS3 - 6 semestr)  podaje WZR
64 SEM - JĘDRZEJEWSKI - Zarządzanie ryzykiem podatkowym (PiDPLZ3 - 6 semestr)  podaje WZR
65 SEM - JUCHNEVIČIUS - Financial Law (Prawo finansowe) (EUBA3 - 6 semestr)  27.02.2020 (czwartek) godz. 11.00 p.3010
66 SEM - JUCHNEVICIUS - Prawo finansowe (PiDPZ2 - 4 semestr)  27.02.2020 (czwartek) godz. 10.00 p.3010
67 SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  27.02.2020 (czwartek) godz. 09.00 p.3010
68 SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PZ5 - 10 semestr)  29.02.2020 (sobota) godz. 08.00 p. 3010
69 SEM - KANTY - Procedura karna i prawo karne (AS3 - 6 semestr)   
70 SEM - KANTY - Procedura karna i prawo karne (KS3 - 6 semestr)   
71 SEM - KANTY - Procedura karna i prawo karne (KZ3 - 6 semestr)   
72 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)  w poniedziałki w godz. 16.00 - 17.00, zakład Kryminalistyki
73 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka bez tajemnic (KS3 - 6 semestr)  w poniedziałki w godz. 16.00 - 17.00, zakład Kryminalistyki
74 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka bez tajemnic (KZ3 - 6 semestr)  w poniedziałki w godz. 17.30 - 18.30, zakład Kryminalistyki
75 SEM - KASZUBOWSKI - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (AZ3 - 6 semestr)   
76 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK - Finanse i podatki (PiDPZ2 - 4 semestr)  podaje WZR
77 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK - Finanse i podatki {1} (PiDPZ1 - 2 semestr)  podaje WZR
78 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK - Finanse i podatki {2} (PiDPZ1 - 2 semestr)  podaje WZR
79 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ5 - 10 semestr)  29.02 godz. 10 pok. 4005- spotkanie organizacyjne
21. 03 godz. 12, pok. 4005
28.03 godz. 10.00,  pok. 4005
05.04 godz. 10.00,pok. 4005
  SEM - ŁASAK - Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka (MSA1 - 2 semestr)  poniedziałki 11.15-13, s.4051. Najbliższe wyjątkowo: 17.02.2020 r., 9.15-11.
80 SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)  poniedziałki 8:00, pok. 4023
81 SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PZ5 - 10 semestr) 

pok. 4023

22/02 - 16:00; 7/03 - 9:30; 21/03 - 10:00; 4/04 - 14:00
82 SEM - MACHNIKOWSKA/MRÓZ-SZARMACH - Podstawy postępowania cywilnego (MSA1 - 2 semestr)  p. 4026  środa godz.:9:15
83 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo handlowe i prywatne międzynarodowe (PS5+PW5 - 10 semestr)   
84 SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  poniedziałki godz. 9.30-11.00
85 SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PZ5 - 10 semestr)  13 marca godz. 18.30-20.00
86 SEM - NAWROT Oktawian - Bioprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  najbliższe spotkanie seminaryjne dla PZ (na którym zostanie ustalony termin kolejnego spotkania) odbędzie się 29 lutego, w godz. 9.00 - 11.00
87 SEM - NAWROT Oktawian - Bioprawo (PZ5 - 10 semestr)  w poniedziałki, w godz. 10.00 - 11.00 + rozmowy indywidualne
88 SEM - NIEMIEC - Kryminalistyka (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)  Seminarium z kryminalistyki dla KMS2 - czwarty sem. specjalność kryminalistyczna i kryminologiczna: piątek 21 lutego godz. 11.00
89 SEM - NIEMIEC - Proces karny i kryminalistyka (KS3 - 6 semestr)  Seminarium z procesu karnego i kryminalistyki KS3- szósty semestr piątek 21 lutego godz. 12.30
90 SEM - NIEMIEC - Proces karny i kryminalistyka (KZ3 - 6 semestr)  Seminarium z procesu karnego i kryminalistyki KZ3- szósty semestr sobota 7 marca godz. 17.25
91 SEM - NYKA - Medyczne prawo karne (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]   
92 SEM - NYKA - Prawo handlu międzynarodowego (PAiGZ2 - 4 semestr)   
93 SEM - NYKA - Prawo handlu międzynarodowego (PAiGZ2 - 4 semestr)   
94 SEM - NYKA - Prawo ochrony środowiska (PZ5 - 10 semestr)   
95 SEM - OPORA - Patologia społeczna, resocjalizacja i profilaktyka (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA oraz spln: KRYMINOLOGICZNA]   
96 SEM - OPORA - Patologia społeczna, resocjalizacja i profilaktyka (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA oraz spln: KRYMINOLOGICZNA]   
97 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  wtorki godz 7:30-9:00 WNS pok. S453.
98 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  Spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniu 29.02.2020 w godz. od 13-14:30 na WNS sala S453
99 SEM - PEPLIŃSKA - Psychologiczne aspekty kryminologii (KS3 - 6 semestr)   
100 SEM - PETASZ - Kryminologia (KS3 - 6 semestr)  Wtorki 13:30 – 15:00, pokój 3054
101 SEM - PETASZ - Kryminologia (KZ3 - 6 semestr)  23.02.2020 godz. 11:20 - 12:05 oraz 19:00 - 19:45
102 SEM - PETASZ - Prawo karne (AS3 - 6 semestr)  Czwartki 12:00 – 13:30, pokój 3054
  SEM - PETASZ - Prawo karne gospodarcze (AZ3 - 6 semestr)  07.03.2020 godz. 19:30 - 20:15
08.03.2020 godz. 16:00 - 16:45
103 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AS3 - 6 semestr)  poniedziałek godz. 11.00
104 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (KZ3 - 6 semestr)  sobota 07.03., godz. 11.30
105 SEM - POTULSKI - Kryminologia (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)  KMS 2 4 sem – wtorek godz. 8:00 7:30, p. 3056
106 SEM - POTULSKI - Kryminologia (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  Kryminologia - Kryminalistyczna MSU 2 sem 4 – 29 lutego 17:25, p. 3056
107 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]  KMS 1 2 sem (kryminalistyczna) wtorek godz. 9:00, p. 3056 wtorek godz. 15:00, p. 3056
108 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]  KMS 1 2 sem (kryminologiczna) wtorek godz. 9:00, p. 3056
109 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]  Kryminologia - Kryminalistyczna MSU 2 sem 2 – 29 lutego 17:25, p. 3056
110 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]  Kryminologia - kryminologiczna MSU 2 sem 2 – 23 lutego 16:00, p. 3056
111 SEM - POTULSKI - Prawo karne (MSA1 - 2 semestr)  Administracja MSU 2 2 sem – wtorek 10:45, p. 3056
112 SEM - POTULSKI - Prawo karne (MSA2 - 4 semestr)  Administracja MSU 2 4 sem – wtorek 16:30, p. 3056
113 SEM - POTULSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)  Prawo 10 sem wtorek godz. 12, p. 3056; seminarium mag prawo dzienne 5 rok sem 10 - środy 8:00, 3056
114 SEM - POTULSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr)  Prawo – 23 lutego 19:00, p. 3056
115 SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr) – do ustalenia
116 SEM - PYĆ - Prawo morskie (PS5+PW5 - 10 semestr) 

wtorek 18/02/2020, godz.: 10:30, p. 4066 (spotkanie organizacyjne)

WTORKI - 9:00-13:00, p. 4066

117 SEM - RYTEL-WARZOCHA - Prawo konstytucyjne (AS3 - 6 semestr)   
118 SEM - SIEMIONEK-RUSKAŃ - Finanse publiczne (PiDPLS2 - 4 semestr)  podaje WZR
119 SEM - SKWARCOW - Kryminalistyka (KS3 - 6 semestr)  wtorki o godzinie 15.15 w muzeum kryminalistyki - pierwsze w dniu 18 lutego 2020 r.
120 SEM - SKWARCOW - Kryminalistyka (KZ3 - 6 semestr) 

pierwsze spotkanie ze studentami zaocznymi odbędzie się w sobotę 22 lutego o godzinie 12.00 - w muzeum kryminalistyki

7 marca i 14 marca o godzinie 12.00, Muzeum Kryminalistyki

121 SEM - SNARSKI - Human Rights (Prawa człowieka) (EUBA3 - 6 semestr)  poniedziałki, godz. 9.15-11.00; ew. inne terminy spotkań seminaryjnych będą uzgodnione podczas pierwszego seminarium i podane poprzez ogłoszenie na Portalu Studenta UG
122 SEM - SNARSKI - Prawo karne (AS3 - 6 semestr)  poniedziałki, godz. 11.15-14.00; ew. inne terminy spotkań seminaryjnych będą uzgodnione podczas pierwszego seminarium i podane poprzez ogłoszenie na Portalu Studenta UG
123 SEM - STASIAK - Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich (KZ3 - 6 semestr)  18.02.2020 r., na godz. 19.00
124 SEM - STEINBORN - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  Poniedziałek  godz. 14.00, pok. 3071
125 SEM - STELINA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)   
126 SEM - STELINA - Prawo pracy (PZ5 - 10 semestr)   
127 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MA2 - 4 semestr)   
128 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MSA1 - 2 semestr)   
129 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MSA2 - 4 semestr)   
130 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (PAiGZ2 - 4 semestr)  07.03.2020 godz. 14.15, pokój 4065
131
132 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]   04.04.2020, godz. 16.00, pok. 4065
133 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)   
134 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]   
135 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]   
136 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii. (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)   
137 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka. Etyka prawnicza (PS5+PW5 - 10 semestr)   
138 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka. Etyka prawnicza (PZ5 - 10 semestr)   
139 SEM - SZMIT - Prawo pracy (AZ3 - 6 semestr)  29.02, godz. 9.15 - 10.45
08.03, godz. 9.15 - 10.45
22.03, godz. 9.15 - 10.45
28.03, godz. 10 - 11.30
18.04, godz. 12.30 - 14 (sem. indywidualne, s. 4040)
26.04, godz. 10 - 11.30
16.05, godz. 9.15 - 10.45 (sem. indywidualne, s. 4040)
30.05, godz. 9.15- 10.45
SALA 4011
140 SEM - SZULC - Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka (KS3 - 6 semestr)   
141 SEM - SZULC - Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka (KZ3 - 6 semestr)   
142 SEM - ŚNIADACH - Prawo Unii Europejskiej (AS3 - 6 semestr)   wtorek 9.30- 11.00  w sali 4054
143 SEM - ŚNIADACH - Prawo Unii Europejskiej (AZ3 - 6 semestr) 

1 maraca 11-13.30

07 marca godz. 19-20

05 kwietnia godz. 12-14

144 SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (MA2 - 4 semestr)   
145 SEM - TRZCIŃSKA - Administracyjne prawo ochrony środowiska (PAiGZ2 - 4 semestr)  3 marca 2020 r. g. 17.00, s. 3002
146 SEM - TRZCIŃSKA - Administracyjne prawo ochrony środowiska (PAiGZ2 - 4 semestr) 

pierwsze spotkanie seminaryjne na Administracji zaocznej odbędzie się w sobotę 22.02 o 15.00, pok. 3002

07.03.2020 (SOBOTA) godz. 17.00 sala 3002

147 SEM - TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA - Prawo i postępowanie administracyjne (AS3 - 6 semestr)  seminarium z prawa i postępowania administracyjnego dla AS III będzie odbywać się w poniedziałki w godz. 11:15-12:45 w sali 3021.
148 SEM - UZIĘBŁO - Prawo konstytucyjne (PZ5 - 10 semestr)   
149 SEM - WARYLEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)   
150 SEM - WIDŁAK - Prawa pacjenta i zdrowie publiczne (AS3 - 6 semestr)  Pierwsze spotkanie seminaryjne: 24.02.2020 r. godz. 13.15, s. 3033
w terminie: 4.03-8.04: środy, godz. 12.00-13.30, s. 3033
w terminie: 15.03 i 22.03, godz. 14.05-15.35, s. 3033
w terminie: od 27.04: poniedziałki, godz. 13.15-15.00, s. 3033
151 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]   
152 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]   
153 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (KZ3 - 6 semestr)   poniedziałek w godz.: 18.30-20.00 sala 4039
154 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)   
155 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)   
156 SEM - WIEWIOROWSKI {1} - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)   
157 SEM - WIEWIOROWSKI {2} - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)   
158 SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (MA2 - 4 semestr)   
159 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)   
160 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (MA2 - 4 semestr)   
161 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (MSA2 - 4 semestr)   
162 SEM - WOLSKA - System zamówień publicznych (AZ3 - 6 semestr)  22 luty po godzinie 16:15
163 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]  - 27/02/2020, godz.: 18:30, pok. 3068
164 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMS2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  - 25/02/2020, godz.: 18:30, pok. 3068
165 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]  - 23/02/2020, godz.: 16:00, pok. 3068
166 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe {1} (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  - 23/02/2020, godz.: 17:30, 29/02/2020, 17:40, pok. 3068
167 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe {2} (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINALISTYCZNA)  - 23/02/2020, godz.: 17:30, 29/02/2020, 17:40, pok. 3068
168 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  - 27/02/2020, godz.: 17:00, pok. 3068
169 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PZ5 - 10 semestr)  - 29/02/2020, godz.: 11:30, pok. 3068
170 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (MSA2 - 4 semestr)  - środy, 15:15, pok. 4014 w środy o godzinie 10.00-11.30 w sali 4014
171 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS5+PW5 - 10 semestr) 

26.02.2020 (ŚRODA) godz. 14.00 p. 2005

26.02.2020 (ŚRODA) godz. 14.00 p. 2005 zmiana terminu na 28.02.2020 (PIĄTEK) na godz. 11.00 s. 2005

WTORKI godz. 12.00 sala 2005

172 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PZ5 - 10 semestr)  29.02.2020 (SOBOTA) godz. 12.00 p. 2005 07.03.2020 (sobota) godz. 12.00 p. 2005
173 SEM - ZAJADŁO - Philosophy of law (Filozofia prawa) (EUBA3 - 6 semestr)  03.03.2020 (WTOREK) godz. 13.00 p. 2005
174 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]  4.03. godz. 11.00 obie grupy KMS 2 semestr (wszyscy), pok. 3077
175 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMS1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]  4.03. godz. 11.00 obie grupy KMS 2 semestr (wszyscy), pok. 3077
176 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINALISTYCZNA]  spotkanie organizacyjne – 7.03. godz. 18.00, pok. 3077
177 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ1 - 2 semestr) [spln: KRYMINOLOGICZNA]  spotkanie organizacyjne – 7.03. godz. 18.00, pok. 3077
178 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ2 - 4 semestr - specjalność KRYMINOLOGICZNA)  spotkanie organizacyjne – 7.03. godz. 10 KMZ 4 semestr
179 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)  środy godz. 9.00 pok. 3077
180 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr)  spotkanie organizacyjne – 7.03. godz. 17.00, pok. 3077
181 SEM - ZBUCKA-Gargas - Ethics in business (Etyka w biznesie) (EUBA3 - 6 semestr)  1 termin był 17.02 godz.16, kolejny 3.03. Godz. 9
182 SEM - ZEIDLER - Filozofia prawa/kultura i prawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  2020.02.17 (poniedziałek) godz. 15:00 pok. 3032
183 SEM - ZEIDLER - Prawo ochrony dziedzictwa kultury (PAiGZ2 - 4 semestr)   
184 SEM - ZEIDLER - Prawo ochrony dziedzictwa kultury (PAiGZ2 - 4 semestr)  2020.02.22 (sobota) godz. 12:00 pok. 3032
185 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (MSA1 - 2 semestr)  od 3 marca wtorki godz. 16.00 pok. 4014
186 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (MSA2 - 4 semestr)  od 2 marca poniedziałki godz. 16.00 pok. 4014
187 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)  od 3 marca wtorki godz. 11.30 – 13.00 pok 4014