fbpx EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (licencjackie)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 marca 2020 roku, 10:38

REGULAMIN STUDIÓW UG (UG. STUDY REGULATIONS)

 

SEMESTR LETNI (summer semester) 2019/2020

 

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia (1st degree)

stacjonarna (stationary)

3 rok (3 year)

aktualizacja (update): 11/03/2020; godz.: 10:29 (zmiana na prośbę studentów (change at the request of students))

 

 

Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)

Summer semester (17/02/2020 - 30/09/2020)

17.02.2020 - 05.06.2020 **

Zajęcia dydaktyczne

Classes

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

Spring break

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

Celebrations of the 50th Anniversary of the University of Gdańsk - Rector's Day

06.06.2020 - 19.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

Summer exam session excluding classes

20.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

Summer holidays

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

Summer retake session