CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 13:51

Logotyp

kierunek objęty PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

 

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na WPiA

(Inauguration ceremony of the Academic Year 2019/2020 at WPiA)

 

UWAGA: Zajęcia dydaktyczne na WPiA rozpoczną się od 3/10/2019.

NOTE: Didactic classes at WPiA will start from 3/10/2019.

 

SEMESTR ZIMOWY (winter semester) 2019/2020

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree)

stacjonarna (stationary)

1 rok (1 year)

aktualizacja (update): 12/09/2019; godz.: 08:49

 

Semestr zimowy (01.10.2019 -16.02.2020)

Winter semester (01/10/2019 - 16/02/2020)

30.09.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguration of the 2019/2020 Academic Year

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

Classes

23.12.2019 - 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

Winter Christmas break

28.01.2020 - 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

Winter exam session excluding classes

10.02.2020 - 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

Inter-semester break

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

Winter retake session