fbpx ADMINISTRACJA II stopnia (megisterskie) - STACJONARNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ADMINISTRACJA II stopnia (megisterskie) - STACJONARNA

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 9:52

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

01.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

UWAGA: Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się w dniu 5/10/2020

 


ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

1 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 07:34

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna

2 rok

aktualizacja: 24/09/2020; godz.: 08:24

 

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 8:44