fbpx KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 11:31

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

 

 

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

1.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

1 rok

aktualizacja: 22/09/2020; godz.: 09:02

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

2 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 06:49

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

3 rok

aktualizacja: 18/09/2020; godz.: 06:49