fbpx Harmonogram praktyk | Wydział Prawa i Administracji

Harmonogram praktyk | Wydział Prawa i Administracji

Harmonogram praktyk

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 29 marca 2020 roku, 20:57

UWAGA !!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zapisy na praktyk w roku akademickim 2019/2020 zostaną uruchomione w terminie późniejszym.
O nowych terminach zapisów zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

 

Harmonogram studenckich praktyk zawodowych realizowanych

na Wydziale Prawa i Administracji

Planowanie ilości miejsc w danej instytucji na obowiązkowe praktyki studenckie

do końca lutego danego

roku kalendarzowego

Wybieranie przez studentów instytucji, w których będą odbywać praktyki oraz zgłoszenie tego faktu w dziekanacie i zapis na praktykę.

Od 1 kwietnia do 15/30 kwietnia

 

*w zależności od kierunku studiów

Wystawianie porozumień i skierowań na praktyki oraz ich rozesłanie

do 30 maja danego

roku kalendarzowego

Wydawanie studentom skierowań na praktyki

Od 15 czerwca danego

roku kalendarzowego

Rozliczanie studentów z praktyk i zaliczanie praktyk

do 20 września danego

roku kalendarzowego

Rozliczanie ryczałtów za praktyki

do 30 października danego

roku kalendarzowego