fbpx Harmonogram praktyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Harmonogram praktyk

Harmonogram praktyk

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 maja 2020 roku, 16:23

UWAGA !!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zapisy na praktyk w roku akademickim 2019/2020 zostaną uruchomione w terminie późniejszym.
O nowych terminach zapisów zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Od dnia 15.05.2020 r. godz.19.00 ruszają na portalu studenta elektroniczne zapisy na praktyki zawodowe.

Zapisy potrwają do dnia 22.05.2020 r.  godz.19.00

 

 

 

Harmonogram studenckich praktyk zawodowych realizowanych

na Wydziale Prawa i Administracji

Planowanie ilości miejsc w danej instytucji na obowiązkowe praktyki studenckie

do końca lutego danego

roku kalendarzowego

Wybieranie przez studentów instytucji, w których będą odbywać praktyki oraz zgłoszenie tego faktu w dziekanacie i zapis na praktykę.

Od 1 kwietnia do 15/30 kwietnia

 

*w zależności od kierunku studiów

Wystawianie porozumień i skierowań na praktyki oraz ich rozesłanie

do 30 maja danego

roku kalendarzowego

Wydawanie studentom skierowań na praktyki

Od 15 czerwca danego

roku kalendarzowego

Rozliczanie studentów z praktyk i zaliczanie praktyk

do 20 września danego

roku kalendarzowego

Rozliczanie ryczałtów za praktyki

do 30 października danego

roku kalendarzowego