fbpx SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 marca 2018 roku, 7:54

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
30   1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
i
15
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 30   2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr Jarosław Świeczkowski 15
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 30   3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo handlowe Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
30   4. Międzynarodowe prawo handlowe dr Arkadiusz Wowerka 15
5. Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 30   5. Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 15
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny
dr Tomasz Sowiński
30   6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny
dr Tomasz Sowiński
15
                 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
30   7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
15
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nazdwyczajny 30   8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nazdwyczajny 15
9. Prawo własności intelektualnej dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny
dr Ewelina Kowalska 
30   9. Prawo własności intelektualnej dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny
dr Ewelina Kowalska 
15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska  30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 15