fbpx SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 marca 2018 roku, 7:51

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe dr Jacek Potulski
dr Paweł Petasz
30   1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe dr Jacek Potulski
dr Paweł Petasz
15
2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 30   2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Chyc 30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Chyc 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, profesor nadzwyczajny
dr Karolina Wierczyńska
30   4. Międzynarodowe prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, profesor nadzwyczajny
dr Karolina Wierczyńska
15
5. Postępowania karne szczególne dr Piotr Rogoziński 30   5. Postępowania karne szczególne dr Piotr Rogoziński 15
6. Prawo karne wykonawcze dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
dr Ryszard Skarbek
30   6. Prawo karne wykonawcze dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
dr Ryszard Skarbek
15
                 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, profesor nadzwyczajny 30   7. Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, profesor nadzwyczajny 15
8. Kryminalistyka dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny 30   8. Kryminalistyka dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny 15
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich dr Ryszard Skarbek (10 godz.)
dr Maciej Fingas (20 godz.)
30   9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich dr Ryszard Skarbek (5 godz.)
dr Maciej Fingas (10 godz.)
15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 15