fbpx SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 marca 2018 roku, 7:50

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Zarządzanie w administracji publicznej dr Jakub Szlachetko 30   1. Zarządzanie w administracji publicznej dr Jakub Szlachetko 15
2. Filozofia państwa i polityki prof. zw. dr hab. Jerzy  Zajadło
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski
30   2. Filozofia państwa i polityki prof. zw. dr hab. Jerzy  Zajadło
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski
15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Chyc 30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Paweł Chyc 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 30   4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 15
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Maciej Nyka 30   5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
dr Maciej Nyka 15
6. Prawo urzędnicze dr Jakub Szmit 30   6. Prawo urzędnicze dr Jakub Szmit 15
                 
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 30   7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 15
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny 30   8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny 15
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny
dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
dr Monika Adamczak-Retecka
dr Magdalena Konopacka
30   9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny 15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 15