fbpx TERMINY LOSOWAŃ TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH 2017/2018 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

TERMINY LOSOWAŃ TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH 2017/2018

TERMINY LOSOWAŃ TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:17

Niezbędnik przed losowaniem

TERMINY LOSOWAŃ TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH 2017/2018

 

WSZYSTKIE LOSOWANIA dla kierunku PRAWO JEDNOLITE (stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe), niestacjonarne) odbędą się

28 KWIETNIA 2018 (SOBOTA)

 

SEMINARIUM godzina
losowania
i miejsce losowania
skład KOMISJI LOSUJĄCEJ
SEM - BAGIŃSKA [Prawo cywilne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4032

Przewodniczący: dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maja Maciejewska-Szałas
SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4032

Przewodniczący: dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maja Maciejewska-Szałas
SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] (PZ5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4032

Przewodniczący: dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maja Maciejewska-Szałas
SEM - BARCZEWSKI [Prawo własności intelektualnej] (PS5+PW5 - 10 semestr)

14:00

pok. 3080

Przewodniczący: dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: mgr Joanna Marszałek
Członek Komisji: mgr Aleksandra Czubek
SEM - BĄKOWSKI [Prawo administracyjne] (PZ5 - 10 semestr)

15:00

pok. 3018

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Katarzyna Borówka
Członek Komisji: mgr Karol Ważny
SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 3027

Przewodniczący: dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny
SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 3001

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
Członek Komisji: dr Maciej Nyka
Członek Komisji: dr Diana Trzcińska
SEM - DOBACZEWSKA [Prawo gospodarcze publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:30

pok. 3004

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Hanna Wolska
SEM - DRZEWICKI [Prawo międzynarodowe publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4047

Przewodniczący: dr Paulina Zajadło-Węglarz
Członek Komisji: mgr Paulina Topolska
Członek Komisji: mgr Paweł Kwiatkowski
SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Prawo finansowe](PS5+PW5 - 10 semestr)

9:00

pok. 3008

Przewodniczący: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Damian Cyman
Członek Komisji: dr Edvardas Juchnevičius
SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Prawo finansowe] (PZ5 - 10 semestr)

9:00

pok. 3008

Przewodniczący: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Damian Cyman
Członek Komisji: dr Edvardas Juchnevičius
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 4005

Przewodniczący: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Arkadiusz Wowerka
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] (PZ5 - 10 semestr)

10:00

pok. 4005

Przewodniczący: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Arkadiusz Wowerka
SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 4024

Przewodniczący: dr Jarosław Świeczkowski
Członek Komisji: mgr Dominika Mróz-Szarmach
Członek Komisji: mgr Olga Zinkiewicz
SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] (PZ5 - 10 semestr)

10:00

pok. 4024

Przewodniczący: dr Jarosław Świeczkowski
Członek Komisji: mgr Dominika Mróz-Szarmach
Członek Komisji: mgr Olga Zinkiewicz
SEM - MAJKOWSKA-SZULC [Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe ] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 4005

Przewodniczący: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Arkadiusz Wowerka
SEM - MAŚNIAK [Prawo cywilne i ubezpieczeniowe] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4032

Przewodniczący: dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maja Maciejewska-Szałas
SEM - NAWROT [Bioprawo] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 2005

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Członek Komisji: dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Tomasz Widłak
SEM - NAWROT [Bioprawo] (PZ5 - 10 semestr)

11:00

pok. 2005

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Członek Komisji: dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Tomasz Widłak
SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 3004

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Hanna Wolska
SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] (PZ5 - 10 semestr)

11:00

pok. 3004

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Hanna Wolska
SEM - PYĆ [Prawo morskie] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 4066

Przewodniczący: dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Magdalena Adamowicz
Członek Komisji: mgr Jakub Puszkarski
SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3068

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Fingas
Członek Komisji: mgr Wioletta Niemiec
SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] (PZ5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3068

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Fingas
Członek Komisji: mgr Wioletta Niemiec
SEM - STELINA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4011

Przewodniczący: dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Łaga
SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4011

Przewodniczący: dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Łaga
SEM - UZIĘBŁO [Prawo konstytucyjne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 3027

Przewodniczący: dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny
SEM - WARYLEWSKI [Prawo karne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3054

Przewodniczący: dr Paweł Petasz
Członek Komisji: dr Tomasz Snarski
Członek Komisji: mgr Bartosz Kędzierski
SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 3027

Przewodniczący: dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny
SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe publiczne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4047

Przewodniczący: dr Paulina Zajadło-Węglarz
Członek Komisji: mgr Paulina Topolska
Członek Komisji: mgr Paweł Kwiatkowski
SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3068

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Fingas
Członek Komisji: mgr Wioletta Niemiec
SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] (PZ5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3068

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Fingas
Członek Komisji: mgr Wioletta Niemiec
SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo karne procesowe] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3068

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Fingas
Członek Komisji: mgr Wioletta Niemiec
SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 4011

Przewodniczący: dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Maciej Łaga
SEM - ZAJADŁO [Filozofia prawa] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 2005

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Członek Komisji: dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Tomasz Widłak
SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (PS5+PW5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3054

Przewodniczący: dr Paweł Petasz
Członek Komisji: dr Tomasz Snarski
Członek Komisji: mgr Bartosz Kędzierski
SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (PZ5 - 10 semestr)

10:00

pok. 3054

Przewodniczący: dr Paweł Petasz
Członek Komisji: dr Tomasz Snarski
Członek Komisji: mgr Bartosz Kędzierski
SEM - ZEIDLER [Filozofia prawa/kultura i prawo] (PS5+PW5 - 10 semestr)

11:00

pok. 2005

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Członek Komisji: dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
Członek Komisji: dr Tomasz Widłak