fbpx V rok studiów (PS+PW) - 2017/2018 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V rok studiów (PS+PW) - 2017/2018

V rok PRAWA jednote stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) - 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, 11:07

*UWAGA: obsada poszczególnych zajęć może ulegać zmianą zgodnie z dec. Kierownika Katedry.

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
ROK AKADEMICKI 2017/2018
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
         

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo bankowe dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Umowy bankowe dr Damian Cyman
dr Grzegorz Sikorski
wykład PS+PW 15
3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych dr Damian Cyman wykład PS+PW 15
4. System unijnej bankowości centralnej  dr Edwardas Juchnevičius wykład PS+PW 15
         

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo finansowe dr Tomasz Sowiński wykład PS+PW 30
2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PS+PW 15
3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne dr Edwardas Juchnevičius
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PS+PW 15
4. Międzynarodowy arbitraż handlowy dr Arkadiusz Wowerka wykład PS+PW 15
         

HISTORIA PRAWA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni dziejów dr Michał Gałędek wykład PS+PW 30
2. Myśl kodyfikacyjna w Europie XVIII-XIX wieku oraz jej rezultaty dr Anna Klimaszewska wykład PS+PW 15
3. Myśl konstytucyjna na świecie w XVIII-XIX wieku Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski wykład PS+PW 15
4. Wielkie procesy sądowe w historii dr Piotr Kitowski wykład PS+PW 15
         

LEGISLACJA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zasady techniki prawodawczej dr hab. Grzegorz Wierczyński wykład PS+PW 30
2. Kontrola tworzenia prawa dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny
dr Anna Rytel-Warzocha
wykład PS+PW 15
3. Legislacja parlamentarna dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny
dr hab. Marcin Wiszowaty
wykład PS+PW 15
4. Legislacja administracyjna dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa dr Przemysław Panfil wykład PS+PW 30
2. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński wykład PS+PW 15
3. Optymalizacja podatkowa dr Rafał Mroczkowski
dr Damian Cyman
wykład PS+PW 15
4. Międzynarodowe prawo podatkowe dr Edward Juchnevičius wykład PS+PW 15
         

PRAWO DOWODOWE

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
dr Krzysztof Kaszubowski
dr Grzegorz Julke
wykład PS+PW 30
2. Psychiatria sądowa dr Piotr Radziwiłłowicz wykład PS+PW 15
3. Medycyna sądowa doc. dr hab. Zbigniew Jankowski wykład PS+PW 15
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas wykład PS+PW 15
         

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. UE wobec problemów globalnych dr Monika Adamczak-Retecka
dr Magdalena Konopacka
dr Olga Hołub-Śniadach
wykład PS+PW 30
2. Europejskie i porównawcze prawo mediów dr Magdalena Konopacka wykład PS+PW 15
3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań dr Monika Adamczak-Retecka
dr Magdalena Konopacka
wykład PS+PW 15
4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej dr Olga Hołub-Śniadach wykład PS+PW 15
         

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo rynku finansowego dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 30
2. Zasady ładu korporacyjnego dr Bartłomiej Gliniecki wykład PS+PW 15
3. Korporacyjne prawo finansowe dr Łukasz Karczyński wykład PS+PW 15
4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek dr Rafał Mroczkowski
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PS+PW 15
         

PRAWO INFRASTRUKTURY

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo energetyczne dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Prawo infrastruktury transportowej dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny
dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 15
3. Prawo telekomunikacyjne dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 15
4. Prawo infrastruktury krytycznej dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO KONKURENCJI

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dr Magdalena Jaś Nowopolska wykład PS+PW 15
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15
4. Prawo pomocy publicznej dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO KONSTYTUCYJNE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Sądownictwo konstytucyjne dr Anna Rytel-Warzocha wykład PS+PW 30
2. Prawa i wolności konstytucyjne dr Agnieszka Gajda wykład PS+PW 15
3. Prawo wyborcze dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Konstytucyjne prawo porównawcze dr hab. Marcin Wiszowaty wykład PS+PW 15
         

PRAWO KONSUMENCKIE

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną dr Maja Maciejewska-Szałas wykład PS+PW 15
3. Prawo turystyczne dr Beata Kowalczyk
dr Bartłomiej Gliniecki
wykład PS+PW 15
4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO KRYMINALNE

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo kryminalne państw obcych dr Tomasz Snarski wykład PS+PW 30
2. Statystyka kryminalna dr Stanisław Cora wykład PS+PW 15
3. Prawo karne wykroczeń dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Prawo karne skarbowe dr Ryszard Skarbek wykład PS+PW 15
         

PRAWO MORSKIE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Bezpieczeństwo morskie dr hab. Dorota Pyć, profofesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Międzynarodowe prawo morza dr hab. Dorota Pyć, profofesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Prawo portów i przystani morskich dr Magdalena Adamowicz wykład PS+PW 15
4. Obszary morskie i administracja morska dr hab. Dorota Pyć, profofesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 27/03/2017 w sprawie uruchomienia specjalizacji wyłacznie na IV roku
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Proces inwestycyjno-budowlany dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny
dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 30
2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne) dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny
dr Michał Miłosz
wykład PS+PW 15
3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) VACAT wykład PS+PW 15
4. Prawo mieszkaniowe VACAT wykład PS+PW 15
         

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 27/03/2017 w sprawie uruchomienia specjalizacji wyłacznie na IV roku
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo medyczne (cywilne i karne) VACAT wykład PS+PW 30
2. Publiczne prawo ochrony zdrowia dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
dr Maciej Nyka
wykład PS+PW 15
3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne dr Maciej Nyka wykład PS+PW 15
4. Biomedycyna i bioetyka dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO W BIZNESIE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze VACAT wykład PS+PW 30
2. Biometria a prawo dr Dagmara Jaroszewska-Choraś wykład PS+PW 15
3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie VACAT wykład PS+PW 15
4. Etyka w biznesie dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny
dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 30
2. Prawo własności przemysłowej dr Ewelina Kowalska wykład PS+PW 15
3. Prawo mediów dr Ewelina Kowalska wykład PS+PW 15
4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO ZATRUDNIENIA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Zbiorowe prawo pracy dr Jakub Szmit wykład PS+PW 15
3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu dr Justyna Świątek-Rudoman wykład PS+PW 15
4. Prawo ubezpieczeń społecznych dr hab. Alina Wypych-Żywicka, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PS+PW 15
3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
wykład PS+PW 15
4. Ekofilozofia Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 15
         

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Tworzenie umów dr Izabela Adrych-Brzezińska
dr Tomasz Widłak
wykład PS+PW 30
2. Tworzenie pism procesowych cywilnych mgr Dominika Mróz-Szarmach wykład PS+PW 15
3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych dr Michał Miłosz wykład PS+PW 15
4. Tworzenie pism procesowych karnych dr Tomasz Kanty wykład PS+PW 15
         

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo zamówień publicznych dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Koncesje na roboty budowlane dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15
3. Partnerstwo publiczno-prawne dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15
         

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Globalne prawo środowiska prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PS+PW 30
2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska VACAT wykład PS+PW 15
3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie dr Diana Trzcińska wykład PS+PW 15
4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska dr Maciej Nyka wykład PS+PW 15
         

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło wykład PS+PW 30
2. Retoryka i erystyka prawnicza dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Teoria argumentacji prawniczej dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
dr Maciej Wojciechowski
wykład PS+PW 15
4. Prawo i literatura Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 15
         

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo humanitarne dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
wykład PS+PW 30
2. Użycie siły w prawie międzynarodowym dr hab. Katarzyna Łasak
dr Karolina Wierczyńska
wykład PS+PW 15
3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe dr Karolina Wierczyńska wykład PS+PW 15
4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
dr Maciej Nyka
wykład PS+PW 15
         

EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo obligacyjne Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska wykład PS+PW 30
2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
3. Europejskie prawo spółek dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PS+PW 15
4. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15
         

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM
zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 3/04/2017 w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty dr Piotr Rogoziński wykład PS+PW 30
2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym dr Grzegorz Julke wykład PS+PW 15
3. Metodyka pracy prokuratora dr Michał Gabriel-Węgłowski wykład PS+PW 15
4. Metodyka pracy obrońcy dr Maciej Fingas wykład PS+PW 15
         

TRADYCJE PRAWNE
zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 20/03/2017 w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30
2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej dr Beata Kowalczyk wykład PS+PW 15
3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej dr Beata Kowalczyk wykład PS+PW 15
4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania dr Bartosz Szolc-Nartowski wykład PS+PW 15