fbpx V rok studiów (PZ) - 2017/2018 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V rok studiów (PZ) - 2017/2018

V rok PRAWO jednote niestacjonarne - 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 roku, 11:07

*UWAGA: obsada poszczególnych zajęć może ulegać zmianą zgodnie z dec. Kierownika Katedry.

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2017/2018
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
         

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo bankowe dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Umowy bankowe dr Damian Cyman
dr Grzegorz Sikorski
wykład PZ 10
3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych dr Damian Cyman wykład PZ 10
4. System unijnej bankowości centralnej  dr Edwardas Juchnevičius wykład PZ 10
         

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo finansowe dr Tomasz Sowiński wykład PZ 15
2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PZ 10
3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne dr Edwardas Juchnevičius
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PZ 10
4. Międzynarodowy arbitraż handlowy dr Arkadiusz Wowerka wykład PZ 10
         

HISTORIA PRAWA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni dziejów dr Michał Gałędek wykład PZ 15
2. Myśl kodyfikacyjna w Europie XVIII-XIX wieku oraz jej rezultaty dr Anna Klimaszewska wykład PZ 10
3. Myśl konstytucyjna na świecie w XVIII-XIX wieku Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski wykład PZ 10
4. Wielkie procesy sądowe w historii dr Piotr Kitowski wykład PZ 10
         

LEGISLACJA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zasady techniki prawodawczej dr hab. Grzegorz Wierczyński wykład PZ 15
2. Kontrola tworzenia prawa dr hab. Mariusz Bogusz, profesor nadzwyczajny
dr Anna Rytel-Warzocha
wykład PZ 10
3. Legislacja parlamentarna dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny
dr hab. Marcin Wiszowaty
wykład PZ 10
4. Legislacja administracyjna dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa dr Przemysław Panfil wykład PZ 15
2. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński wykład PZ 10
3. Optymalizacja podatkowa dr Rafał Mroczkowski
dr Damian Cyman
wykład PZ 10
4. Międzynarodowe prawo podatkowe dr Edward Juchnevičius wykład PZ 10
         

PRAWO DOWODOWE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny
dr Krzysztof Kaszubowski
dr Grzegorz Julke
wykład PZ 15
2. Psychiatria sądowa dr Piotr Radziwiłłowicz wykład PZ 10
3. Medycyna sądowa doc. dr hab. Zbigniew Jankowski wykład PZ 10
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas wykład PZ 10
         

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. UE wobec problemów globalnych dr Monika Adamczak-Retecka
dr Magdalena Konopacka
dr Olga Hołub-Śniadach
wykład PZ 15
2. Europejskie i porównawcze prawo mediów dr Magdalena Konopacka wykład PZ 10
3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań dr Monika Adamczak-Retecka
dr Magdalena Konopacka
wykład PZ 10
4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej dr Olga Hołub-Śniadach wykład PZ 10
         

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo rynku finansowego dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor nadzwyczajny
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
wykład PZ 15
2. Zasady ładu korporacyjnego dr Bartłomiej Gliniecki wykład PZ 10
3. Korporacyjne prawo finansowe dr Łukasz Karczyński wykład PZ 10
4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek dr Rafał Mroczkowski
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PZ 10
         

PRAWO INFRASTRUKTURY

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo energetyczne dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Prawo infrastruktury transportowej dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny
dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny
wykład PZ 10
3. Prawo telekomunikacyjne dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PZ 10
4. Prawo infrastruktury krytycznej dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO KONKURENCJI

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dr Magdalena Jaś Nowopolska wykład PZ 10
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji dr Hanna Wolska wykład PZ 10
4. Prawo pomocy publicznej dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO KONSTYTUCYJNE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Sądownictwo konstytucyjne dr Anna Rytel-Warzocha wykład PZ 15
2. Prawa i wolności konstytucyjne dr Agnieszka Gajda wykład PZ 10
3. Prawo wyborcze dr hab. Piotr Uziębło, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Konstytucyjne prawo porównawcze dr hab. Marcin Wiszowaty wykład PZ 10
         

PRAWO KONSUMENCKIE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną dr Maja Maciejewska-Szałas wykład PZ 10
3. Prawo turystyczne dr Beata Kowalczyk
dr Bartłomiej Gliniecki
wykład PZ 10
4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO KRYMINALNE

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo kryminalne państw obcych dr Tomasz Snarski wykład PZ 15
2. Statystyka kryminalna dr Stanisław Cora wykład PZ 10
3. Prawo karne wykroczeń dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Prawo karne skarbowe dr Ryszard Skarbek wykład PZ 10
         

PRAWO MORSKIE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Bezpieczeństwo morskie dr hab. Dorota Pyć, profofesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Międzynarodowe prawo morza dr hab. Dorota Pyć, profofesor nadzwyczajny wykład PZ 10
3. Prawo portów i przystani morskich dr Magdalena Adamowicz wykład PZ 10
4. Obszary morskie i administracja morska dr hab. Dorota Pyć, profofesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 27/03/2017 w sprawie uruchomienia specjalizacji wyłacznie na IV roku
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Proces inwestycyjno-budowlany dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny
dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny
wykład PZ 15
2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne) dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny
dr Michał Miłosz
wykład PZ 10
3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) VACAT wykład PZ 10
4. Prawo mieszkaniowe VACAT wykład PZ 10
         

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 27/03/2017 w sprawie uruchomienia specjalizacji wyłacznie na IV roku
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo medyczne (cywilne i karne) VACAT wykład PZ 15
2. Publiczne prawo ochrony zdrowia dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
dr Maciej Nyka
wykład PZ 10
3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne dr Maciej Nyka wykład PZ 10
4. Biomedycyna i bioetyka dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO W BIZNESIE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze VACAT wykład PZ 15
2. Biometria a prawo dr Dagmara Jaroszewska-Choraś wykład PZ 10
3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie VACAT wykład PZ 10
4. Etyka w biznesie dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

specjalizacja URUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny
dr hab. Maciej Barczewski, profesor nadzwyczajny
wykład PZ 15
2. Prawo własności przemysłowej dr Ewelina Kowalska wykład PZ 10
3. Prawo mediów dr Ewelina Kowalska wykład PZ 10
4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO ZATRUDNIENIA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Zbiorowe prawo pracy dr Jakub Szmit wykład PZ 10
3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu dr Justyna Świątek-Rudoman wykład PZ 10
4. Prawo ubezpieczeń społecznych dr hab. Alina Wypych-Żywicka, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PZ 10
3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
wykład PZ 10
4. Ekofilozofia Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
wykład PZ 10
         

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Tworzenie umów dr Izabela Adrych-Brzezińska
dr Tomasz Widłak
wykład PZ 15
2. Tworzenie pism procesowych cywilnych mgr Dominika Mróz-Szarmach wykład PZ 10
3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych dr Michał Miłosz wykład PZ 10
4. Tworzenie pism procesowych karnych dr Tomasz Kanty wykład PZ 10
         

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Prawo zamówień publicznych dr hab. Anna Dobaczewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Koncesje na roboty budowlane dr Hanna Wolska wykład PZ 10
3. Partnerstwo publiczno-prawne dr hab. Andrzej Powałowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych dr Hanna Wolska wykład PZ 10
         

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Globalne prawo środowiska prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PZ 15
2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska VACAT wykład PZ 10
3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie dr Diana Trzcińska wykład PZ 10
4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska dr Maciej Nyka wykład PZ 10
         

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło wykład PZ 15
2. Retoryka i erystyka prawnicza dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
3. Teoria argumentacji prawniczej dr hab. Oktawian Nawrot, profesor nadzwyczajny
dr Maciej Wojciechowski
wykład PZ 10
4. Prawo i literatura Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
wykład PZ 10
         

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo humanitarne dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
wykład PZ 15
2. Użycie siły w prawie międzynarodowym dr hab. Katarzyna Łasak
dr Karolina Wierczyńska
wykład PZ 10
3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe dr Karolina Wierczyńska wykład PZ 10
4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny
dr Maciej Nyka
wykład PZ 10
         

EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Europejskie prawo obligacyjne Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska wykład PZ 15
2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe dr hab. Dorota Maśniak, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
3. Europejskie prawo spółek dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor nadzwyczajny
dr Arkadiusz Wowerka
wykład PZ 10
4. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny wykład PZ 10
         

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM
zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 3/04/2017 w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty dr Piotr Rogoziński wykład PZ 15
2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym dr Grzegorz Julke wykład PZ 10
3. Metodyka pracy prokuratora dr Michał Gabriel-Węgłowski wykład PZ 10
4. Metodyka pracy obrońcy dr Maciej Fingas wykład PZ 10
         

TRADYCJE PRAWNE
zgoda Dziekana prof. UG, dr hab. J. Steliny z dnia 20/03/2017 w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji

specjalizacja NIEURUCHOMIONA dec. Dziekana z dnia 11/07/2017
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin
1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny wykład PZ 15
2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej dr Beata Kowalczyk wykład PZ 10
3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej dr Beata Kowalczyk wykład PZ 10
4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania dr Bartosz Szolc-Nartowski wykład PZ 10