fbpx SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019)

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2017/2018 - V rok 2018/2019)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 lutego 2019 roku, 7:57

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Jacek Potulski

dr Paweł Petasz

30   1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe

dr Jacek Potulski

dr Paweł Petasz

15
2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 30   2. Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny 15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
dr Anna Podolska 15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Międzynarodowe prawo karne dr hab. Karolina Wierczyńska 30   4. Międzynarodowe prawo karne dr hab. Karolina Wierczyńska 15
5. Postępowania karne szczególne dr Piotr Rogoziński 30   5. Postępowania karne szczególne dr Piotr Rogoziński 15
6. Prawo karne wykonawcze

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny

dr Krzysztof Stasiak

30   6. Prawo karne wykonawcze

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny

dr Krzysztof Stasiak
15
                 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, profesor nadzwyczajny 30   7. Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, profesor nadzwyczajny 15
8. Kryminalistyka

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny

30   8. Kryminalistyka

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor nadzwyczajny

15
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Maciej Fingas

VACAT - Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii
30   9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Maciej Fingas

VACAT - Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii
15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ
)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

dr Paweł Sut

30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

dr Paweł Sut

15