pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 października 2018 roku, 10:41

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe 1.    Omów przestępstwa zabijania i znęcania się nad zwierzęciem (Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
2.    Omów przepisy karne zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.    Wyjaśnij odpowiedzialność karną za naruszenie praw autorskich z art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.    Przedstaw przestępstwa bankowe.
5.    Scharakteryzuj wprowadzenie do obrotu środków odurzających.
2. Kryminologia i wiktymologia 1.    Przedstaw założenia teorii zróżnicowanych powiązań.
2.    Wskaż twórców i omów założenia teorii „wybitej szyby”.
3.    Omów teorię środków – celów Roberta Mertona
4.    Wiktymologia – twórcy, założenia, postulaty.
5.    Sprawiedliwość naprawcza – założenia, formy realizacji.
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Generacje praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur w systemie Rady Europy.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo karne  
5. Postępowania karne szczególne  
6. Prawo karne wykonawcze  
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Europejskie prawo karne  
8. Kryminalistyka  
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich  
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)