fbpx pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 3 sierpnia 2019 roku, 7:31

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1. Opisz podobieństwa i różnice pomiędzy umową leasingu oraz umowami sprzedaży na raty i najmu.
2. Gwarancja bankowa – pojęcie i praktyczne wykorzystanie.
3. Charakter prawny i porównanie umowy o roboty budowlane oraz umowy o generalne wykonawstwo inwestycji
4. Treść prospektu informacyjnego oraz jego znaczenie dla zawarcia umowy deweloperskiej.
5. Sposoby zabezpieczenia zapłaty przez dłużnika w umowach gospodarczych
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne 1. Skarga na czynności komornika - przedmiot i warunki formalne.
2. Przysądzenie własności nieruchomości.
3. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji.
4. Wykaz a wyjawienie majątku.
5. Zajęcie ruchomości.
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 1. Cele i funkcje Prawa restrukturyzacyjnego
2. Charakterystyka postępowania restrukturyzacyjnego
3. Podstawowe cechy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
4. Cele i funkcje Prawa upadłościowego
5. Zakres podmiotowy zdolności upadłościowej i przesłanki ogłoszenia upadłości
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo handlowe  
5. Prawo papierów wartościowych  
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
 
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
 
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne  
9. Prawo własności intelektualnej  
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)