fbpx pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 sierpnia 2019 roku, 7:16

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka


PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1. Opisz podobieństwa i różnice pomiędzy umową leasingu oraz umowami sprzedaży na raty i najmu.
2. Gwarancja bankowa – pojęcie i praktyczne wykorzystanie.
3. Charakter prawny i porównanie umowy o roboty budowlane oraz umowy o generalne wykonawstwo inwestycji
4. Treść prospektu informacyjnego oraz jego znaczenie dla zawarcia umowy deweloperskiej.
5. Sposoby zabezpieczenia zapłaty przez dłużnika w umowach gospodarczych
2. Prawo podatkowe 1. Cel i uzasadnienie instytucji poboru podatku przez płatnika.
2. Zasada wyłączności ustawy w nakładaniu danin publicznych - treść i uzasadnienie.
3. Oceń instrumenty ochrony praw podatnika w polskim systemie prawnym.
4. Czy progresywny podatek dochodowy to podatek sprawiedliwy? Odpowiedź uzasadnij.
5. Podatek od towarów i usług a podatek akcyzowy - podobieństwa i różnice.
3. Podstawy ekonomii 1. Deflacja i metody jej zwalczania
2. Przyczyny kryzysu finansowego lat 2007-2009
3. System płynnego i sztywnego kursu walutowego
4. Teoria optymalnych obszarów walutowych
5. Efekt mnożnikowy a efekt wypierania
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
 
5. Prawo zabezpieczenia społecznego  
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
 
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
 
8. Prawo ochrony konkurencji  
9. Prawo własności przemysłowej  
10. Prawo zamówień publicznych