fbpx pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 lipca 2019 roku, 8:31

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe 1. Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem - charakterystyka.
2. Opisz czyny zabronione z ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
3. Omów przepisy karnoprawne w ustawie z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
4. Przedstaw dwa przykłady zbrodni w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
5. Omów zasady odpowiedzialności karnej za doping w sporcie
2. Kryminologia i wiktymologia  
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. I generacja praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo karne  
5. Postępowania karne szczególne  
6. Prawo karne wykonawcze  
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Europejskie prawo karne  
8. Kryminalistyka  
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich  
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)