fbpx pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 lipca 2019 roku, 8:31

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Zarządzanie w administracji publicznej 1. Pojęcie i charakterystyka administracji publicznej.
2. Prawo do dobrej administracji.
3. Infrastruktura etyczna w administracji publicznej.
4. Pojęcie i charakterystyka zarządzania.
5. Nowe zarządzanie publiczne.
2. Filozofia państwa i polityki 1. Koncepcja umowy społecznej J.J.Rousseau
2. Podział władzy u Monteskiusza
3. Teoria sprawiedliwości Johna Rawsla
4. Integracyjna filozofia prawa Ronalda Dworkina
5. Teologia polityczna Carla Schmitta
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)
1. I generacja praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego 1. Źródła prawa samorządowego.
2. Ewolucja struktury samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich wybór.
4. Referenda lokalne.
5. Miasta na prawach powiatu.
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
 
6. Prawo urzędnicze  
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych  
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji  
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie  
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)