fbpx IV rok studiów (PS+PW; PZ) - 2019/2020 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

IV rok studiów (PS+PW; PZ) - 2019/2020

IV rok PRAWA jednote (stacjonarne; niestacjonarne (wieczorowe); niestacjonarne (zaoczne)) - 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lutego 2020 roku, 14:49
Planowane specjalizacje DODATKOWE na rok akademicki 2019/2020
 
Obsada zajęć może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na specjalizację dodatkową 25 osób.
 
HARMONOGRAM ZAPISÓW:

od 17/06/2019; godz.: 21:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Prawo jednolite stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) - 8 semestr specjalizacja dodatkowa
 

od 18/06/2019; godz.: 21:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Prawo jednolite niestacjonarne - 8 semestr specjalizacja dodatkowa
* zapisy odbywają się na portalu studenta: https://ps.ug.edu.pl:8443/login.web

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
ROK AKADEMICKI 2019/2020
  PLAN STUDIÓW 
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
ROK AKADEMICKI 2019/2020
   

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo bankowe dr Rafał Mroczkowski wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo bankowe dr Rafał Mroczkowski wykład 15 TAK
2. Umowy bankowe dr Damian Cyman/dr Grzegorz Sikorski  wykład PS+PW 15 TAK 2. Umowy bankowe dr Damian Cyman/dr Grzegorz Sikorski  wykład 10 TAK
3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych dr Damian Cyman  wykład PS+PW 15 TAK 3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych dr Damian Cyman  wykład 10 TAK
4. System unijnej bankowości centralnej dr hab. Edvardas Juchnevičius profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15 TAK 4. System unijnej bankowości centralnej dr hab. Edvardas Juchnevičius profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
   

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Międzynarodowe prawo finansowe dr Tomasz Sowiński wykład PS+PW 30 TAK 1. Międzynarodowe prawo finansowe dr Tomasz Sowiński wykład 15 TAK
2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe Prof.UG dr hab. S.Majkowska-Szulc/dr A.Wowerka wykład PS+PW 15 TAK 2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe dr A.Wowerka wykład 10 TAK
3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne dr hab. Edvardas Juchnevičius profesor nadzwyczajny/dr A.Wowerka wykład PS+PW 15 TAK 3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne dr hab. Edvardas Juchnevičius profesor nadzwyczajny/dr A.Wowerka wykład 10 TAK
4. Międzynarodowy arbitraż handlowy dr A.Wowerka wykład PS+PW 15 TAK 4. Międzynarodowy arbitraż handlowy dr A.Wowerka wykład 10 TAK
   

NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE KULTURY PRAWNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE KULTURY PRAWNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. "W prawie nie ma absolutnego momentu bezruchu - ..." - Prawo cywilne i handlowe w kulturze zachodu Dr Anna Klimaszewska / dr Maria Lewandowicz  wykład PS+PW 30 TAK 1. "W prawie nie ma absolutnego momentu bezruchu - ..." - Prawo cywilne i handlowe w kulturze zachodu Dr Anna Klimaszewska / dr Maria Lewandowicz  wykład 15 TAK
2. Topór i szubienica – przestępstwo i kara na przestrzenie dziejów Dr Piotr Kitowski wykład PS+PW 15 TAK 2. Topór i szubienica – przestępstwo i kara na przestrzenie dziejów Dr Piotr Kitowski wykład 10 TAK
3. Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona – słynne procesy w dziejach ludzkości Dr Marcin Michalak  wykład PS+PW 15 TAK 3. Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona – słynne procesy w dziejach ludzkości Dr Marcin Michalak  wykład 10 TAK
4. Od ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konstytucji Wybrzeża Kości Słoniowej – rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu  Prof. Tadeusz Maciejewski / dr hab. Michał Gałędek prof. nadzw. wykład PS+PW 15 TAK 4. Od ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konstytucji Wybrzeża Kości Słoniowej – rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu  Prof. Tadeusz Maciejewski / dr hab. Michał Gałędek prof. nadzw. wykład 10 TAK
   

LEGISLACJA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

LEGISLACJA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Zasady techniki prawodawczej
dr hab. Grzegorz Wierczyński , profesor nadzwyczajny
wykład PS+PW 30 TAK 1. Zasady techniki prawodawczej
dr hab. Grzegorz Wierczyński , profesor nadzwyczajny
wykład 15 TAK
2. Kontrola tworzenia prawa dr hab. Mariusz Bogusz profesor nadzwyczajny/dr A. Rytel-Warzocha wykład PS+PW 15 TAK 2. Kontrola tworzenia prawa dr hab. Mariusz Bogusz profesor nadzwyczajny/dr A. Rytel-Warzocha wykład 10 TAK
3. Legislacja parlamentarna   wykład PS+PW 15 TAK 3. Legislacja parlamentarna   wykład 10 TAK
4. Legislacja administracyjna dr hab. Tomasz Bąkowski profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15 TAK 4. Legislacja administracyjna dr hab. Tomasz Bąkowski profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
   
PODATKI I PRAWO PODATKOWE

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa dr Przemysław Panfil wykład PS+PW 30 TAK 1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa dr Przemysław Panfil wykład 15 TAK
2. Podatki w biznesie dr Łukasz Karczyński wykład PS+PW 15 TAK 2. Podatki w biznesie dr Anna Drywa wykład 10 TAK
3. Optymalizacja podatkowa dr Rafał Mroczkowski/dr Damian Cyman wykład PS+PW 15 TAK 3. Optymalizacja podatkowa dr Rafał Mroczkowski/dr Damian Cyman wykład 10 TAK
4. Międzynarodowe prawo podatkowe dr Anna Drywa wykład PS+PW 15 TAK 4. Międzynarodowe prawo podatkowe dr Anna Drywa wykład 10 TAK
   
PRAWO DOWODOWE PRAWO DOWODOWE
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) prof. UG, dr hab. Krzystzof Woźniewski/ dr Krzysztof Kaszubowski/dr G.Julke wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) prof. UG, dr hab. Krzystzof Woźniewski/ dr Krzysztof Kaszubowski/dr G.Julke wykład 15 TAK
2. Psychiatria sądowa dr P. Radziwiłłowicz wykład PS+PW 15 TAK 2. Psychiatria sądowa dr P. Radziwiłłowicz wykład 10 TAK
3. Medycyna sądowa dr n. med. Z. Jankowski wykład PS+PW 15 TAK 3. Medycyna sądowa dr n. med. Z. Jankowski wykład 10 TAK
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas wykład PS+PW 15 TAK 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas wykład 10 TAK
   

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. UE wobec problemów globalnych dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład PS+PW 30 TAK 1. UE wobec problemów globalnych dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład 15 TAK
2. Europejskie i porównawcze prawo mediów dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład PS+PW 15 TAK 2. Europejskie i porównawcze prawo mediów dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład 10 TAK
3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań dr M.Adamczak-Retecka wykład PS+PW 15 TAK 3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań dr M.Adamczak-Retecka wykład 10 TAK
4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej dr O.Śniadach wykład PS+PW 15 TAK 4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej dr O.Śniadach wykład 10 TAK
   

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo rynku finansowego dr Damian Cyman wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo rynku finansowego dr Damian Cyman wykład 15 TAK
2. Zasady ładu korporacyjnego dr B.Gliniecki wykład PS+PW 15 TAK 2. Zasady ładu korporacyjnego dr B.Gliniecki wykład 10 TAK
3. Korporacyjne prawo finansowe dr Łukasz Karczyński wykład PS+PW 15 TAK 3. Korporacyjne prawo finansowe dr Łukasz Karczyński wykład 10 TAK
4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek dr Rafał Mroczkowski/dr Arkadiusz Wowerka  wykład PS+PW 15 TAK 4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek dr Rafał Mroczkowski/dr Arkadiusz Wowerka  wykład 10 TAK
   

PRAWO INFRASTRUKTURY

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO INFRASTRUKTURY

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo energetyczne Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo energetyczne Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 15 TAK
2. Prawo infrastruktury transportowej Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 15 TAK 2. Prawo infrastruktury transportowej Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 10 TAK
3. Prawo telekomunikacyjne dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo telekomunikacyjne dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 10 TAK
4. Prawo infrastruktury krytycznej Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo infrastruktury krytycznej Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 10 TAK
   

PRAWO KONKURENCJI

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO KONKURENCJI

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo ochrony konkurencji dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny wykład 15 TAK
2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 15 TAK 2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów dr Hanna Wolska wykład 10 TAK
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji dr Hanna Wolska/dr Krzysztof Czub wykład PS+PW 15 TAK 3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji dr Magdalena Jaś-Nowopolska/dr Krzysztof Czub wykład 10 TAK
4. Prawo pomocy publicznej dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo pomocy publicznej dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
   

PRAWO KONSTYTUCYJNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO KONSTYTUCYJNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Sądownictwo konstytucyjne vacat wykład PS+PW 30 TAK 1. Sądownictwo konstytucyjne vacat wykład 15 TAK
2. Prawa i wolności konstytucyjne vacat wykład PS+PW 15 TAK 2. Prawa i wolności konstytucyjne vacat wykład 10 TAK
3. Prawo wyborcze vacat wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo wyborcze vacat wykład 10 TAK
4. Konstytucyjne prawo porównawcze vacat wykład PS+PW 15 TAK 4. Konstytucyjne prawo porównawcze vacat wykład 10 TAK
v  

PRAWO KONSUMENCKIE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO KONSUMENCKIE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład PS+PW 30 TAK 1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład 15 TAK
2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną dr Maja Maciejewska-Szałas wykład PS+PW 15 TAK 2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną dr Maja Maciejewska-Szałas wykład 10 TAK
3. Prawo turystyczne dr Grzegorz Sikorski 7,5 g./dr B. Kowalczyk 7,5 g. wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo turystyczne dr Grzegorz Sikorski 5 g./dr B. Kowalczyk 5 g. wykład 10 TAK
4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład PS+PW 15 TAK 4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład 10 TAK
   

PRAWO KRYMINALNE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PRAWO KRYMINALNE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo kryminalne państw obcych dr Tomasz Snarski wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo kryminalne państw obcych dr Tomasz Snarski wykład 15 TAK
2. Statystyka kryminalna dr Krzysztof Stasiak wykład PS+PW 15 TAK 2. Statystyka kryminalna dr Krzysztof Stasiak wykład 10 TAK
3. Prawo karne wykroczeń dr Paweł Petasz wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo karne wykroczeń dr Paweł Petasz wykład 10 TAK
4. Prawo karne skarbowe dr Ryszard Skarbek wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo karne skarbowe dr Ryszard Skarbek wykład 10 TAK
   

PRAWO MORSKIE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO MORSKIE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo bezpieczeństwa morskiego Prof.UG dr hab. D.Pyć/ dr J.Nawrot wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo bezpieczeństwa morskiego Prof.UG dr hab. D.Pyć/ dr J.Nawrot wykład 15 TAK
2. Sądownictwo morskie i arbitraż morski Prof.UG dr hab. D.Pyć/ mgr J.Puszkarski wykład PS+PW 15 TAK 2. Sądownictwo morskie i arbitraż morski Prof.UG dr hab. D.Pyć/ mgr J.Puszkarski wykład 10 TAK
3. Ochrona środowiska w żegludze morskiej dr J.Nawrot wykład PS+PW 15 TAK 3. Ochrona środowiska w żegludze morskiej dr J.Nawrot wykład 10 TAK
4. Obszary morskie i administracja morska Prof.UG dr hab. D.Pyć/ dr M.Adamowicz wykład PS+PW 15 TAK 4. Obszary morskie i administracja morska Prof.UG dr hab. D.Pyć/ dr M.Adamowicz wykład 10 TAK
   

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Proces inwestycyjno-budowlany dr hab. Tomasz Bąkowski profesor nadzwyczajny/ dr hab. Anna Machnikowska profesor nadzwyczajny  wykład PS+PW 30 TAK 1. Proces inwestycyjno-budowlany dr hab. Tomasz Bąkowski profesor nadzwyczajny/ dr hab. Anna Machnikowska profesor nadzwyczajny  wykład 15 TAK
2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne) dr Michał Miłosz wykład PS+PW 15 TAK 2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne) dr hab. Tomasz Bąkowski profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG wykład 10 TAK
4. Prawo mieszkaniowe dr Beata Kowalczyk wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo mieszkaniowe dr Beata Kowalczyk wykład 10 TAK
   

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PRAWO OCHRONY ZDROWIA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo medyczne (cywilne i karne) dr Izabela Adrych-Brzezińska/ wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo medyczne (cywilne i karne) dr Izabela Adrych-Brzezińska/ wykład 15 TAK
2. Publiczne prawo ochrony zdrowia dr hab. Maciej Nyka/dr Dominika Tykwińska-Rutkowska wykład PS+PW 15 TAK 2. Publiczne prawo ochrony zdrowia dr hab. Maciej Nyka/dr Dominika Tykwińska-Rutkowska wykład 10 TAK
3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne dr hab. Maciej Nyka  wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne dr hab. Maciej Nyka  wykład 10 TAK
4. Biomedycyna i bioetyka dr Tomasz Widłak wykład PS+PW 15 TAK 4. Biomedycyna i bioetyka dr Tomasz Widłak wykład 10 TAK
   

PRAWO W BIZNESIE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PRAWO W BIZNESIE
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze dr M.Zbucka wykład PS+PW 30 TAK 1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze dr M.Zbucka wykład PS+PW 15 TAK
2. Biometria a prawo prof..UG dr hab. Maciej Barczewski wykład PS+PW 15 TAK 2. Biometria a prawo prof..UG dr hab. Maciej Barczewski wykład PS+PW 10 TAK
3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna wykład PS+PW 15 TAK 3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna wykład PS+PW 10 TAK
4. Etyka w biznesie dr M.Zbucka wykład PS+PW 15 TAK 4. Etyka w biznesie dr M.Zbucka wykład PS+PW 10 TAK
   
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji dr hab. Maciej Barczewski profesor nadzwyczajny (20 godz.)/dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny (10 godz.)           wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji dr hab. Maciej Barczewski profesor nadzwyczajny (10 godz.)/dr Hanna Wolska (5 godz.)     wykład 15 TAK
2. Prawo własności przemysłowej dr Małgorzata Węgrzak wykład PS+PW 15 TAK 2. Prawo własności przemysłowej dr Małgorzata Węgrzak wykład 10 TAK
3. Prawo mediów dr Małgorzata Węgrzak wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo mediów dr Małgorzata Węgrzak wykład 10 TAK
4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
   

PRAWO ZATRUDNIENIA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO ZATRUDNIENIA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG wykład PS+PW 30 TAK 1. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG wykład 15 TAK
2. Zbiorowe prawo pracy dr Jakub Szmit wykład PS+PW 15 TAK 2. Zbiorowe prawo pracy dr Jakub Szmit wykład 10 TAK
3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu dr Maciej Łaga wykład PS+PW 15 TAK 3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu dr Maciej Łaga wykład 10 TAK
4. Prawo ubezpieczeń społecznych dr Marta Zbucka wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo ubezpieczeń społecznych dr Marta Zbucka wykład 10 TAK
   

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym Prof. UG. dr hab. D.Pyć wykład PS+PW 30 TAK 1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym Prof. UG. dr hab. D.Pyć  wykład 15 TAK
2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PS+PW 15 TAK 2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład 10 TAK
3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju Prof. UG. dr hab. D.Pyć  wykład PS+PW 15 TAK 3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju Prof. UG. dr hab. D.Pyć  wykład 10 TAK
4. Ekofilozofia Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład PS+PW 15 TAK 4. Ekofilozofia Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean wykład 10 TAK
   
PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Tworzenie umów

dr Tomasz Widłak

mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska  

wykład PS+PW 30 TAK 1. Tworzenie umów dr Tomasz Widłak 5 godz./ dr Izabela Adrych-Brzezińska 5 godz. mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska 5 godz.  wykład 15 TAK
2. Tworzenie pism procesowych cywilnych dr D.Mróz-Szarmach wykład PS+PW 15 TAK 2. Tworzenie pism procesowych cywilnych dr D.Mróz-Szarmach wykład 10 TAK
3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych dr Michał Miłosz wykład PS+PW 15 TAK 3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych dr Michał Miłosz wykład 10 TAK
4. Tworzenie pism procesowych karnych dr Tomasz Kanty wykład PS+PW 15 TAK 4. Tworzenie pism procesowych karnych dr Tomasz Kanty wykład 10 TAK
   

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo zamówień publicznych dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo zamówień publicznych dr hab. Anna Dobaczewska profesor nadzwyczajny wykład 15 TAK
2. Koncesje na roboty budowlane dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15 TAK 2. Koncesje na roboty budowlane dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład 10 TAK
3. Partnerstwo publiczno-prawne Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład PS+PW 15 TAK 3. Partnerstwo publiczno-prawne Prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski wykład 10 TAK
4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych dr Hanna Wolska wykład PS+PW 15 TAK 4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych dr Magdalena Jaś-Nowopolska wykład 10 TAK
   

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Globalne prawo środowiska dr hab. Maciej Nyka wykład PS+PW 30 TAK 1. Globalne prawo środowiska dr hab. Maciej Nyka wykład 15 TAK
2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska dr M.Zbucka wykład PS+PW 15 TAK 2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska dr M.Zbucka wykład 10 TAK
3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie dr hab. Diana Trzcińska wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie dr hab. Diana Trzcińska wykład 10 TAK
4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska dr hab. Maciej Nyka wykład PS+PW 15 TAK 4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska dr hab. Maciej Nyka wykład 10 TAK
   

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło wykład PS+PW 30 TAK 1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło wykład 15 TAK
2. Retoryka i erystyka prawnicza dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15 TAK 2. Retoryka i erystyka prawnicza dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
3. Teoria argumentacji prawniczej dr Maciej Wojciechowski wykład PS+PW 15 TAK 3. Teoria argumentacji prawniczej dr Maciej Wojciechowski wykład 10 TAK
4. Prawo i literatura Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło/dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo i literatura Prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło/dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny wykład 10 TAK
   

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Międzynarodowe prawo humanitarne dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
wykład PS+PW 30 TAK 1. Międzynarodowe prawo humanitarne dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny
dr hab. Katarzyna Łasak
wykład 15 TAK
2. Użycie siły w prawie międzynarodowym dr hab. Katarzyna Łasak
dr hab. Karolina Wierczyńska 
wykład PS+PW 15 TAK 2. Użycie siły w prawie międzynarodowym dr hab. Katarzyna Łasak
dr hab. Karolina Wierczyńska 
wykład 10 TAK
3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe
dr hab. Karolina Wierczyńska 
wykład PS+PW 15 TAK 3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe
dr hab. Karolina Wierczyńska 
wykład 10 TAK
4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny/dr hab. Maciej Nyka wykład PS+PW 15 TAK 4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych dr hab. Kamil Zeidler profesor nadzwyczajny/dr hab. Maciej Nyka wykład 10 TAK
   

EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Europejskie prawo obligacyjne dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład PS+PW 30 TAK 1. Europejskie prawo obligacyjne Dr Izabela Adrych-Brzezińska wykład 15 TAK
2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG wykład PS+PW 15 TAK 2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG wykład 10 TAK
3. Europejskie prawo spółek Prof..UG dr hab. S.Majkowska-Szulc/dr A.Wowerka wykład PS+PW 15 TAK 3. Europejskie prawo spółek Prof..UG dr hab. S.Majkowska-Szulc/dr A.Wowerka wykład 10 TAK
4. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG wykład PS+PW 15 TAK 4. Europejskie prawo pracy dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG wykład 10 TAK
   

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty dr Piotr Rogoziński wykład PS+PW 30 TAK 1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty dr Piotr Rogoziński wykład 15 TAK
2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym dr G.Julke wykład PS+PW 15 TAK 2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym dr G.Julke wykład 10 TAK
3. Metodyka pracy prokuratora dr Zdzisław Niemczy wykład PS+PW 15 TAK 3. Metodyka pracy prokuratora dr Zdzisław Niemczy wykład 10 TAK
4. Metodyka pracy obrońcy dr Maciej Fingas wykład PS+PW 15 TAK 4. Metodyka pracy obrońcy dr Maciej Fingas wykład 10 TAK
   

TRADYCJE PRAWNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

TRADYCJE PRAWNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej dr hab . Jacek Wiewiorowski, prof UG wykład PS+PW 30 TAK 1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej dr hab . Jacek Wiewiorowski, prof UG wykład 15 TAK
2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej dr B. Kowalczyk wykład PS+PW 15 TAK 2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej dr B. Kowalczyk wykład 10 TAK
3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej dr B. Kowalczyk wykład PS+PW 15 TAK 3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej dr B. Kowalczyk wykład 10 TAK
4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania dr B. Szolc-Nartowski wykład PS+PW 15 TAK 4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania dr B. Szolc-Nartowski wykład 10 TAK
   

PRAWO UE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO UE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Polityki sektorowe UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład PS+PW 30 TAK 1. Polityki sektorowe UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład 15 TAK
2. Zawody prawnicze UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład PS+PW 15 TAK 2. Zawody prawnicze UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład 10 TAK
3. Ochrona jednostki w UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład PS+PW 15 TAK 3. Ochrona jednostki w UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład 10 TAK
4. Transgraniczne spory sądowe w UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład PS+PW 15 TAK 4. Transgraniczne spory sądowe w UE dr M.Adamczak-Retecka/dr O.Śniadach wykład 10 TAK
   

MORSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

MORSKIE PRAWO PRYWATNE

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Umowy w obrocie morskim Prof. UG dr hab. D.Pyć/ mgr J.Puszkarski wykład PS+PW 30 TAK 1. Umowy w obrocie morskim Prof. UG dr hab. D.Pyć/ mgr J.Puszkarski wykład 15 TAK
2. Odpowiedzialność za eksploatację statku dr J.Nawrot wykład PS+PW 15 TAK 2. Odpowiedzialność za eksploatację statku dr J.Nawrot wykład 10 TAK
3. Ubezpieczenia morskie dr M.Adamowicz/Prof.UG dr hab..D.Pyć wykład PS+PW 15 TAK 3. Ubezpieczenia morskie dr M.Adamowicz/Prof.UG dr hab..D.Pyć wykład 10 TAK
4. Zarządzanie i ekploatacja w portach morskich Prof. UG dr hab.D.Pyć/dr M.Adamowicz/mgr J.Puszkarski wykład PS+PW 15 TAK 4. Zarządzanie i ekploatacja w portach morskich Prof. UG dr hab.D.Pyć/dr M.Adamowicz/mgr J.Puszkarski wykład 10 TAK
   

PRAWO TRANSPORTOWE 

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PRAWO TRANSPORTOWE 

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo przewozowe Prof. UG dr hab. D.Pyć/dr M.Adamowicz/dr I.Zużewicz-Wiewiórowska wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo przewozowe Prof. UG dr hab. D.Pyć/dr M.Adamowicz/dr I.Zużewicz-Wiewiórowska wykład 15 TAK
2. Umowa przewozu mulimodalnego mgr J.Puszkarski wykład PS+PW 15 TAK 2. Umowa przewozu mulimodalnego mgr J.Puszkarski wykład 10 TAK
3. Międzynarodowe i krajowe regulacje w transporcie towarowym mgr J.Puszkarski wykład PS+PW 15 TAK 3. Międzynarodowe i krajowe regulacje w transporcie towarowym mgr J.Puszkarski wykład 10 TAK
4. Prawo żeglugi morskiej Prof.UG dr hab.D.Pyć/dr J.Nawrot wykład PS+PW 15 TAK 4. Prawo żeglugi morskiej Prof.UG dr hab.D.Pyć/dr J.Nawrot wykład 10 TAK
   

PRAWO A RELIGIA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

PRAWO A RELIGIA

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Prawo wyznaniowe ks dr Grzegorz Świst wykład PS+PW 30 TAK 1. Prawo wyznaniowe ks dr Grzegorz Świst wykład 15 TAK
2. Prawo kanoniczne ks dr Grzegorz Świst wykład PS+PW 15 TAK 2. Prawo kanoniczne ks dr Grzegorz Świst wykład 10 TAK
3. Ochrona wolności sumienia ks dr Grzegorz Świst wykład PS+PW 15 TAK 3. Ochrona wolności sumienia ks dr Grzegorz Świst wykład 10 TAK
4. Ochrona godności człowieka ks dr Grzegorz Świst wykład PS+PW 15 TAK 4. Ochrona godności człowieka ks dr Grzegorz Świst wykład 10 TAK
   

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów dr Tomasz Widłak/dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz wykład PS+PW 30 TAK 1. Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów dr Tomasz Widłak/dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz wykład 15 TAK
2. Warsztaty - negocjacje prawnicze dr Tomasz Widłak wykład PS+PW 15 TAK 2. Warsztaty - negocjacje prawnicze dr Tomasz Widłak wykład 10 TAK
3. Warsztaty - mediacja dr Magdalena Glanc-Żabielowicz wykład PS+PW 15 TAK 3. Warsztaty - mediacja dr Magdalena Glanc-Żabielowicz wykład 10 TAK
4. Warsztaty - arbitraż dr Dominika Mróz-Szarmach/mgr Kaja Zaleska-Korziuk wykład PS+PW 15 TAK 4. Warsztaty - arbitraż mgr Kaja Zaleska-Korziuk wykład 10 TAK
   

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE  W SPRAWACH CYWILNYCH

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE  W SPRAWACH CYWILNYCH

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych dr Dominika Mróz-Szarmach wykład PS+PW 30 TAK 1. Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych dr Dominika Mróz-Szarmach wykład 15 TAK
2. Postępowanie w sprawach naruszenia dóbr osobistych Prof.UG dr hab. Anna Machnikowska, mgr Olga Zinkiewicz wykład PS+PW 15 TAK 2. Postępowanie w sprawach naruszenia dóbr osobistych Prof.UG dr hab. Anna Machnikowska, mgr Olga Zinkiewicz wykład 10 TAK
3. Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi dr Grzegorz Julke wykład PS+PW 15 TAK 3. Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi dr Grzegorz Julke wykład 10 TAK
4. Postępowania w sprawach gospodarczych Prof.UG dr hab. Anna Machnikowska wykład PS+PW 15 TAK 4. Postępowania w sprawach gospodarczych Prof.UG dr hab. Anna Machnikowska wykład 10 TAK
   

ROLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

ROLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4 SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 4
Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony Lp. Przedmiot Prowadzący   Ilość godzin NOWY SYLABUS zrobiony
1. Pełnomocnik w sprawach cywilnych Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład PS+PW 30 TAK 1. Pełnomocnik w sprawach cywilnych Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład 15 TAK
2. Argumentacja prawnicza - wystapienia oraz pisma procesowe Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład PS+PW 15 TAK 2. Argumentacja prawnicza - wystapienia oraz pisma procesowe Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład 10 TAK
3. Przebieg rozprawy i posiedzenia w sprawie cywilnej Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład PS+PW 15 TAK 3. Przebieg rozprawy i posiedzenia w sprawie cywilnej Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład 10 TAK
4. Elektronizacja postępowania cywilnego z perspektywypełnomocnika procesowego Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład PS+PW 15 TAK 4. Elektronizacja postępowania cywilnego z perspektywypełnomocnika procesowego Prof. UG dr hab. A.Machnikowska,dr G.Julke, dr J.Świeczkowski, dr D.Mróz-Szarmach, mgr O.Zinkiewicz wykład 10 TAK