fbpx V rok studiów (PS+PW; PZ) - 2020/2021 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

V rok studiów (PS+PW; PZ) - 2020/2021

V rok studiów (PS+PW; PZ) - 2020/2021

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 10:43
Planowane specjalizacje DODATKOWE na rok akademicki 2020/2021
na V roku; 9 semestr
 
Obsada zajęć może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na specjalizację dodatkową 25 osób.
 
 
PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
ROK AKADEMICKI 2020/2021
  PLAN STUDIÓW 
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE (zaoczne)
ROK AKADEMICKI 2020/2021
   

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

NIEURUCHOMIONE

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów wykład PS+PW 30 1. Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów wykład 15
2. Warsztaty - negocjacje prawnicze wykład PS+PW 15 2. Warsztaty - negocjacje prawnicze wykład 10
3. Warsztaty - mediacja wykład PS+PW 15 3. Warsztaty - mediacja wykład 10
4. Warsztaty - arbitraż wykład PS+PW 15 4. Warsztaty - arbitraż wykład 10
   
BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo bankowe wykład PS+PW 30 1. Prawo bankowe wykład 15
2. Umowy bankowe wykład PS+PW 15 2. Umowy bankowe wykład 10
3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych wykład PS+PW 15 3. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych wykład 10
4. System unijnej bankowości centralnej wykład PS+PW 15 4. System unijnej bankowości centralnej wykład 10
   

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

NIEURUCHOMIONE

HANDEL MIĘDZYNARODOWY I PRAWO INWESTYCYJNE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo finansowe wykład PS+PW 30 1. Międzynarodowe prawo finansowe wykład 15
2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe wykład PS+PW 15 2. Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe wykład 10
3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne wykład PS+PW 15 3. Międzynarodowe prawo inwestycyjne wykład 10
4. Międzynarodowy arbitraż handlowy wykład PS+PW 15 4. Międzynarodowy arbitraż handlowy wykład 10
   

LEGISLACJA

NIEURUCHOMIONE

LEGISLACJA

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Zasady techniki prawodawczej wykład PS+PW 30 1. Zasady techniki prawodawczej wykład 15
2. Kontrola tworzenia prawa wykład PS+PW 15 2. Kontrola tworzenia prawa wykład 10
3. Legislacja parlamentarna wykład PS+PW 15 3. Legislacja parlamentarna wykład 10
4. Legislacja administracyjna wykład PS+PW 15 4. Legislacja administracyjna wykład 10
   

METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

NIEURUCHOMIONE
METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty wykład PS+PW 30 1. Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty wykład 15
2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym wykład PS+PW 15 2. Metodyka pracy pełnomocnika w postępowaniu cywilnym wykład 10
3. Metodyka pracy prokuratora wykład PS+PW 15 3. Metodyka pracy prokuratora wykład 10
4. Metodyka pracy obrońcy wykład PS+PW 15 4. Metodyka pracy obrońcy wykład 10
   

MORSKIE PRAWO PRYWATNE

NIEURUCHOMIONE

MORSKIE PRAWO PRYWATNE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Umowy w obrocie morskim wykład PS+PW 30 1. Umowy w obrocie morskim wykład 15
2. Odpowiedzialność za eksploatację statku wykład PS+PW 15 2. Odpowiedzialność za eksploatację statku wykład 10
3. Ubezpieczenia morskie wykład PS+PW 15 3. Ubezpieczenia morskie wykład 10
4. Zarządzanie i ekploatacja w portach morskich wykład PS+PW 15 4. Zarządzanie i ekploatacja w portach morskich wykład 10
   

NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE KULTURY PRAWNE

NIEURUCHOMIONE

NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE KULTURY PRAWNE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. "W prawie nie ma absolutnego momentu bezruchu - ..." - Prawo cywilne i handlowe w kulturze zachodu wykład PS+PW 30 1. "W prawie nie ma absolutnego momentu bezruchu - ..." - Prawo cywilne i handlowe w kulturze zachodu wykład 15
2. Topór i szubienica – przestępstwo i kara na przestrzenie dziejów wykład PS+PW 15 2. Topór i szubienica – przestępstwo i kara na przestrzenie dziejów wykład 10
3. Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona – słynne procesy w dziejach ludzkości wykład PS+PW 15 3. Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona – słynne procesy w dziejach ludzkości wykład 10
4. Od ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konstytucji Wybrzeża Kości Słoniowej – rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu wykład PS+PW 15 4. Od ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konstytucji Wybrzeża Kości Słoniowej – rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu wykład 10
   

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

NIEURUCHOMIONE

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa wykład PS+PW 30 1. Systemy podatkowe i procedura podatkowa wykład 15
2. Podatki w biznesie wykład PS+PW 15 2. Podatki w biznesie wykład 10
3. Optymalizacja podatkowa wykład PS+PW 15 3. Optymalizacja podatkowa wykład 10
4. Międzynarodowe prawo podatkowe wykład PS+PW 15 4. Międzynarodowe prawo podatkowe wykład 10
   
POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE  W SPRAWACH CYWILNYCH

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE  W SPRAWACH CYWILNYCH

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych wykład PS+PW 30 1. Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych wykład 15
2. Postępowanie w sprawach naruszenia dóbr osobistych wykład PS+PW 15 2. Postępowanie w sprawach naruszenia dóbr osobistych wykład 10
3. Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi wykład PS+PW 15 3. Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi wykład 10
4. Postępowania w sprawach gospodarczych wykład PS+PW 15 4. Postępowania w sprawach gospodarczych wykład 10
   

PRAWO A RELIGIA

NIEURUCHOMIONE

PRAWO A RELIGIA

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo wyznaniowe wykład PS+PW 30 1. Prawo wyznaniowe wykład 15
2. Prawo kanoniczne wykład PS+PW 15 2. Prawo kanoniczne wykład 10
3. Ochrona wolności sumienia wykład PS+PW 15 3. Ochrona wolności sumienia wykład 10
4. Ochrona godności człowieka wykład PS+PW 15 4. Ochrona godności człowieka wykład 10
   

PRAWO DOWODOWE

NIEURUCHOMIONE

PRAWO DOWODOWE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) wykład PS+PW 30 1. Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) wykład 15
2. Psychiatria sądowa wykład PS+PW 15 2. Psychiatria sądowa wykład 10
3. Medycyna sądowa wykład PS+PW 15 3. Medycyna sądowa wykład 10
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze wykład PS+PW 15 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze wykład 10
   

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

NIEURUCHOMIONE

PRAWO EUROPEJSKIE I KOMPARATYSTYKA

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. UE wobec problemów globalnych wykład PS+PW 30 1. UE wobec problemów globalnych wykład 15
2. Ochrona zdrowia w UE  wykład PS+PW 15 2. Ochrona zdrowia w UE  wykład 10
3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań wykład PS+PW 15 3. Europejskie i porównawcze prawo zobowiązań wykład 10
4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej wykład PS+PW 15 4. "Życie na granicy": jednostka w Unii Europejskiej wykład 10
   
PRAWO I FINANSE KORPORACJI

PRAWO I FINANSE KORPORACJI

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo rynku finansowego wykład PS+PW 30 1. Prawo rynku finansowego wykład 15
2. Zasady ładu korporacyjnego wykład PS+PW 15 2. Zasady ładu korporacyjnego wykład 10
3. Korporacyjne prawo finansowe wykład PS+PW 15 3. Korporacyjne prawo finansowe wykład 10
4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek wykład PS+PW 15 4. Łączenia, podziały i przekształcenia spółek wykład 10
   

PRAWO INFRASTRUKTURY

NIEURUCHOMIONE

PRAWO INFRASTRUKTURY

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo energetyczne wykład PS+PW 30 1. Prawo energetyczne wykład PS+PW 15
2. Prawo infrastruktury transportowej wykład PS+PW 15 2. Prawo infrastruktury transportowej wykład PS+PW 10
3. Prawo telekomunikacyjne wykład PS+PW 15 3. Prawo telekomunikacyjne wykład PS+PW 10
4. Prawo infrastruktury krytycznej wykład PS+PW 15 4. Prawo infrastruktury krytycznej wykład PS+PW 10
   

PRAWO KONKURENCJI

NIEURUCHOMIONE

PRAWO KONKURENCJI

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo ochrony konkurencji wykład PS+PW 30 1. Prawo ochrony konkurencji wykład 15
2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wykład PS+PW 15 2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wykład 10
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji wykład PS+PW 15 3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji wykład 10
4. Prawo pomocy publicznej wykład PS+PW 15 4. Prawo pomocy publicznej wykład 10
   

PRAWO KONSTYTUCYJNE

NIEURUCHOMIONE

PRAWO KONSTYTUCYJNE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Sądownictwo konstytucyjne wykład PS+PW 30 1. Sądownictwo konstytucyjne wykład 15
2. Prawa i wolności konstytucyjne wykład PS+PW 15 2. Prawa i wolności konstytucyjne wykład 10
3. Prawo wyborcze wykład PS+PW 15 3. Prawo wyborcze wykład 10
4. Konstytucyjne prawo porównawcze wykład PS+PW 15 4. Konstytucyjne prawo porównawcze wykład 10
   
PRAWO KRYMINALNE

PRAWO KRYMINALNE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo kryminalne państw obcych wykład PS+PW 30 1. Prawo kryminalne państw obcych wykład 15
2. Statystyka kryminalna wykład PS+PW 15 2. Statystyka kryminalna wykład 10
3. Prawo karne wykroczeń wykład PS+PW 15 3. Prawo karne wykroczeń wykład 10
4. Prawo karne skarbowe wykład PS+PW 15 4. Prawo karne skarbowe wykład 10
   

PRAWO MORSKIE

NIEURUCHOMIONE

PRAWO MORSKIE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo bezpieczeństwa morskiego wykład PS+PW 30 1. Prawo bezpieczeństwa morskiego wykład 15
2. Sądownictwo morskie i arbitraż morski wykład PS+PW 15 2. Sądownictwo morskie i arbitraż morski wykład 10
3. Ochrona środowiska w żegludze morskiej wykład PS+PW 15 3. Ochrona środowiska w żegludze morskiej wykład 10
4. Obszary morskie i administracja morska wykład PS+PW 15 4. Obszary morskie i administracja morska wykład 10
   

PRAWO TRANSPORTOWE 

NIEURUCHOMIONE
PRAWO TRANSPORTOWE 
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo przewozowe wykład PS+PW 30 1. Prawo przewozowe wykład 15
2. Umowa przewozu mulimodalnego wykład PS+PW 15 2. Umowa przewozu mulimodalnego wykład 10
3. Międzynarodowe i krajowe regulacje w transporcie towarowym wykład PS+PW 15 3. Międzynarodowe i krajowe regulacje w transporcie towarowym wykład 10
4. Prawo żeglugi morskiej wykład PS+PW 15 4. Prawo żeglugi morskiej wykład 10
   

PRAWO UE

NIEURUCHOMIONE

PRAWO UE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Polityki sektorowe UE wykład PS+PW 30 1. Polityki sektorowe UE wykład 15
2. Zawody prawnicze UE wykład PS+PW 15 2. Zawody prawnicze UE wykład 10
3. Ochrona jednostki w UE wykład PS+PW 15 3. Ochrona jednostki w UE wykład 10
4. Transgraniczne spory sądowe w UE wykład PS+PW 15 4. Transgraniczne spory sądowe w UE wykład 10
   
PRAWO W BIZNESIE

PRAWO W BIZNESIE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze wykład PS+PW 30 1. Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze wykład PS+PW 15
2. Biometria a prawo wykład PS+PW 15 2. Biometria a prawo wykład PS+PW 10
3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie wykład PS+PW 15 3. Protokół dyplomatyczny (savoir-vivre) w biznesie wykład PS+PW 10
4. Etyka w biznesie wykład PS+PW 15 4. Etyka w biznesie wykład PS+PW 10
   

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

NIEURUCHOMIONE

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji wykład PS+PW 30 1. Prawo autorskie i zawalczania nieuczciwej konkurencji wykład 15
2. Prawo własności przemysłowej wykład PS+PW 15 2. Prawo własności przemysłowej wykład 10
3. Prawo mediów wykład PS+PW 15 3. Prawo mediów wykład 10
4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury wykład PS+PW 15 4. Prawo ochrony dziedzictwa kultury wykład 10
   

PRAWO ZATRUDNIENIA

NIEURUCHOMIONE
PRAWO ZATRUDNIENIA
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Europejskie prawo pracy wykład PS+PW 30 1. Europejskie prawo pracy wykład 15
2. Zbiorowe prawo pracy wykład PS+PW 15 2. Zbiorowe prawo pracy wykład 10
3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu wykład PS+PW 15 3. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu wykład 10
4. Prawo ubezpieczeń społecznych wykład PS+PW 15 4. Prawo ubezpieczeń społecznych wykład 10
   

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

NIEURUCHOMIONE

PRAWO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym wykład PS+PW 30 1. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym wykład 15
2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju wykład PS+PW 15 2. Gospodarczy wymiar zrównoważonego rozwoju wykład 10
3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju wykład PS+PW 15 3. Socjalny wymiar zrównoważonego rozwoju wykład 10
4. Ekofilozofia wykład PS+PW 15 4. Ekofilozofia wykład 10
   

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

 

PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Tworzenie umów wykład PS+PW 30 1. Tworzenie umów wykład 15
2. Tworzenie pism procesowych cywilnych wykład PS+PW 15 2. Tworzenie pism procesowych cywilnych wykład 10
3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych wykład PS+PW 15 3. Tworzenie pism procesowych administracyjnych wykład 10
4. Tworzenie pism procesowych karnych wykład PS+PW 15 4. Tworzenie pism procesowych karnych wykład 10
   

ROLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH

NIEURUCHOMIONE
ROLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Pełnomocnik w sprawach cywilnych wykład PS+PW 30 1. Pełnomocnik w sprawach cywilnych wykład 15
2. Argumentacja prawnicza - wystapienia oraz pisma procesowe wykład PS+PW 15 2. Argumentacja prawnicza - wystapienia oraz pisma procesowe wykład 10
3. Przebieg rozprawy i posiedzenia w sprawie cywilnej wykład PS+PW 15 3. Przebieg rozprawy i posiedzenia w sprawie cywilnej wykład 10
4. Elektronizacja postępowania cywilnego z perspektywypełnomocnika procesowego wykład PS+PW 15 4. Elektronizacja postępowania cywilnego z perspektywypełnomocnika procesowego wykład 10
               

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIEURUCHOMIONE

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo zamówień publicznych wykład PS+PW 30 1. Prawo zamówień publicznych wykład 15
2. Koncesje na roboty budowlane wykład PS+PW 15 2. Koncesje na roboty budowlane wykład 10
3. Partnerstwo publiczno-prawne wykład PS+PW 15 3. Partnerstwo publiczno-prawne wykład 10
4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych wykład PS+PW 15 4. Problematyka umów w zamówieniach publicznych wykład 10
   

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

NIEURUCHOMIONE

ŚRODOWISKO I PRAWA CZŁOWIEKA

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Globalne prawo środowiska wykład PS+PW 30 1. Globalne prawo środowiska wykład 15
2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska wykład PS+PW 15 2. Instytucjonalne gwarancje prawa człowieka do środowiska wykład 10
3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie wykład PS+PW 15 3. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie wykład 10
4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska wykład PS+PW 15 4. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska wykład 10
   
TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

TEORIA I FILOZOFIA PRAWA

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) wykład PS+PW 30 1. Teoria trudnych przypadków (hard cases) wykład 15
2. Retoryka i erystyka prawnicza wykład PS+PW 15 2. Retoryka i erystyka prawnicza wykład 10
3. Teoria argumentacji prawniczej wykład PS+PW 15 3. Teoria argumentacji prawniczej wykład 10
4. Prawo i literatura wykład PS+PW 15 4. Prawo i literatura wykład 10
   

TRADYCJE PRAWNE

NIEURUCHOMIONE

TRADYCJE PRAWNE

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej wykład PS+PW 30 1. Rzymskie korzenie współczesnego prawa rodzinnego w świetle psychologii ewolucyjnej wykład 15
2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej wykład PS+PW 15 2. Współczesne rodziny prawa w perspektywie praawnoprównawczej wykład 10
3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej wykład PS+PW 15 3. Prawo migracyjne w perspektywie praawnoprównawczej wykład 10
4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania wykład PS+PW 15 4. Zobowiązania z kontraktu. Ujęcia tradycyjne i współczesne wyzwania wykład 10
   
UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

NIEURUCHOMIONE

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5 SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Międzynarodowe prawo humanitarne wykład PS+PW 30 1. Międzynarodowe prawo humanitarne wykład 15
2. Użycie siły w prawie międzynarodowym wykład PS+PW 15 2. Użycie siły w prawie międzynarodowym wykład 10
3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe wykład PS+PW 15 3. Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe wykład 10
4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych wykład PS+PW 15 4. Ochrona dóbr kultury i środowiska w czasie konfliktów zbrojnych wykład 10
   
                 
                 
SPECJALIZACJE DODATKOWE NIEURUCHOMIONE - zgoda Dziekana
PRAWO OCHRONY ZDROWIA
 
PRAWO OCHRONY ZDROWIA
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin   Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Prawo medyczne (cywilne i karne) wykład PS+PW 30   1. Prawo medyczne (cywilne i karne) wykład 15
2. Publiczne prawo ochrony zdrowia wykład PS+PW 15   2. Publiczne prawo ochrony zdrowia wykład 10
3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne wykład PS+PW 15   3. Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne wykład 10
4. Biomedycyna i bioetyka wykład PS+PW 15   4. Biomedycyna i bioetyka wykład 10
                 
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
 
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin   Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Proces inwestycyjno-budowlany wykład PS+PW 30   1. Proces inwestycyjno-budowlany wykład 15
2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne) wykład PS+PW 15   2. Gospodarka nieruchomościami (aspekty publicznoprawne) wykład 10
3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) wykład PS+PW 15   3. Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) wykład 10
4. Prawo mieszkaniowe wykład PS+PW 15   4. Prawo mieszkaniowe wykład 10
     
PRAWO KONSUMENCKIE
 
PRAWO KONSUMENCKIE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin   Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich wykład PS+PW 30   1. Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich wykład 15
2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną wykład PS+PW 15   2. Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną wykład 10
3. Prawo turystyczne wykład PS+PW 15   3. Prawo turystyczne wykład 10
4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów wykład PS+PW 15   4. Ochrona bezpieczeństwa konsumentów wykład 10
     
EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE
 
EUROPEJSKIE PRAWO PRYWATNE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 5
Lp. Przedmiot   Ilość godzin   Lp. Przedmiot   Ilość godzin
1. Europejskie prawo obligacyjne wykład PS+PW 30   1. Europejskie prawo obligacyjne wykład 15
2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe wykład PS+PW 15   2. Europejskie prawo ubezpieczeniowe wykład 10
3. Europejskie prawo spółek wykład PS+PW 15   3. Europejskie prawo spółek wykład 10
4. Europejskie prawo pracy wykład PS+PW 15   4. Europejskie prawo pracy wykład 10