fbpx SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, 11:10

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. dr hab. Ewa Bagińska

IV rok, sem. 8

rok akademicki 2019/2020

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG 1. Papiery wartościowe – istota i ich podstawowe podziały
2. Weksel własny a weksel trasowany
3. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy wekslem a czekiem
4. Obligacja jako papier wartościowy. Rodzaje obligacji
5. Akcja jako papier wartościowy. Rodzaje akcji
Prawo umów gospodarczych* dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG; dr Grzegorz Sikorski 1. Jakie są zasady podziału kosztów i ryzyka związanego z transportem towarów w 3 wybranych klauzulach Incoterms 2020?
2. Kiedy deweloper lub nabywca mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i czy treść umowy może rozszerzać ten katalog przypadków?
3. Podobieństwa i różnice pomiędzy umową leasingu oraz umowami sprzedaży na raty i najmu.
4. Gwarancja bankowa – pojęcie i praktyczne wykorzystanie.
5. Umowa franchisingu – charakter prawny, pojęcie, prawa i obwiązki stron, zastosowanie.
Prawo własności intelektualnej dr Krzysztof Czub 1. Pojęcie utworu jako przedmiotu prawa autorskiego
2. Różnica między utworami inspirowanymi a utworami zależnymi
3. Treść i ochrona autorskich praw osobistych
4. Czas trwania patentu
5. Typologia znaków towarowych

V rok, sem. 9

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne    
Prawo zabezpieczeń gospodarczych    
Prawo umów konsumenckich    

V rok, sem. 10

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Miedzynarodowe prawo handlowe    
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne    
Międzynarodowe prawo procesowe    
Zawody Prawnicze*    

* zajęcia prowadzone współnie z innymi specjalizacjami głównymi