fbpx SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 13:17

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. dr hab. Ewa Bagińska

IV rok, sem. 8

rok akademicki 2019/2020

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG  
Prawo umów gospodarczych* dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG; dr Grzegorz Sikorski  
Prawo własności intelektualnej dr Krzysztof Czub  

V rok, sem. 9

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne    
Prawo zabezpieczeń gospodarczych    
Prawo umów konsumenckich    

V rok, sem. 10

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Miedzynarodowe prawo handlowe    
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne    
Międzynarodowe prawo procesowe    
Zawody Prawnicze*    

* zajęcia prowadzone współnie z innymi specjalizacjami głównymi