fbpx SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 stycznia 2021 roku, 10:09

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

IV rok, sem. 8

rok akademicki 2019/2020

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo karne materialne - pozakodeksowe dr hab. Jacek Potulski, prof. UG; dr Paweł Petasz
1. Scharakteryzuj przestępstwa zabicia zwierzęcia oraz znęcania się nad zwierzęciem.
2. Opisz czyny zabronione z ustawy z 06.08.2010 r. o dowodach osobistych.
3. Omów jedno przestępstwo i jedno wykroczenie uregulowane w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Przedstaw dwa przykłady zbrodni w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
5. Omów zasady odpowiedzialności karnej za doping w sporcie.
Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG 1. Przedstaw założenia teorii zróżnicowanych powiązań.
2. Wskaż twórców i omów założenia teorii „wybitej szyby”.
3. Omów teorię środków – celów Roberta Mertona.
4. Wiktymologia – twórcy, założenia, postulaty.
5. Sprawiedliwość naprawcza – założenia, formy realizacji.
Ochrona praw człowieka* dr Anna Podolska 1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.

V rok, sem. 9

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Postępowanie karne szczególne dr Piotr Rogoziński  
Prawo karne wykonawcze

dr Krzysztof Stasiak;

dr Piotr Rogoziński

 
Międzynarodowe prawo karne

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG;

dr hab. Karolina Wierczyńska

 

V rok, sem. 10

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

dr Wioletta Niemiec

dr Krzysztof Stasiak

 
Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG  
Kryminalistyka dr Magdalena Kasprzak  
Zawody Prawnicze*

dr Paweł Sut

dr Anna Podolska

 

* zajęcia prowadzone współnie z innymi specjalizacjami głównymi