fbpx SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, 10:56

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

IV rok, sem. 8

rok akademicki 2019/2020

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo karne materialne - pozakodeksowe dr hab. Jacek Potulski, prof. UG; dr Paweł Petasz
1. Scharakteryzuj przestępstwa zabicia zwierzęcia oraz znęcania się nad zwierzęciem.
2. Opisz czyny zabronione z ustawy z 06.08.2010 r. o dowodach osobistych.
3. Omów jedno przestępstwo i jedno wykroczenie uregulowane w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Przedstaw dwa przykłady zbrodni w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
5. Omów zasady odpowiedzialności karnej za doping w sporcie.
Kryminologia i wiktymologia dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG 1. Przedstaw założenia teorii zróżnicowanych powiązań.
2. Wskaż twórców i omów założenia teorii „wybitej szyby”.
3. Omów teorię środków – celów Roberta Mertona.
4. Wiktymologia – twórcy, założenia, postulaty.
5. Sprawiedliwość naprawcza – założenia, formy realizacji.
Ochrona praw człowieka* dr Anna Podolska 1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.

V rok, sem. 9

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Postępowanie karne szczególne    
Prawo karne wykonawcze    
Międzynarodowe prawo karne    

V rok, sem. 10

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich    
Europejskie prawo karne    
Kryminalistyka    
Zawody Prawnicze*    

* zajęcia prowadzone współnie z innymi specjalizacjami głównymi