fbpx EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION (licencjackie)

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 marca 2018 roku, 11:22
                                                                      European Business Administration
                                                                               I ROK (first year of study)
                                                                            winter semester 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 29/01/2018 - 11/02/2018
                                                                sesja poprawkowa 19/02/2018 - 4/03/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  

History of law and administration

(Historia Prawa i administracji)

dr Piotr Kitowski;

dr Marcin Michalak

10.02.2018 11.00 Aud. B   termin podstawowy
23.02.2018 11.00 s. 4056   termin poprawkowy
17.03.2018 10.00 s. 3053   termin przywrócony

The Legal System of the European Union

(System prawny Unii Europejskiej)

dr Magdalena Konopacka 29.01.2018 11.00 s. 1039   termin podstawowy
2.03.2018 17.00 p. 4054   termin poprawkowy

Introduction to European Culture

(Wprowadzenie do kultury europejskiej)

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG 31.01.2018 14.00 p. 3032   termin podstawowy
21.02.2018 14.00 p. 3032   termin poprawkowy

Introduction to Public International Law

(Wstęp do prawa międzynarodowego publicznego)

dr hab. Katarzyna Łasak;

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

1.02.2018 17.00 Aud. C   termin podstawowy
19.02.2018 17.00 s. 3041   termin poprawkowy

Introduction to Jurisprudence

(Wstęp do prawoznawstwa)

dr Tomasz Widłak 30.01.2018 13.00 s. 1039 forma egzaminu: pisemny termin podstawowy
20.02.2018 16.00 p. 3033

forma egzaminu:

ustny

termin poprawkowy

 

                                                                      European Business Administration
                                                                                        II ROK (second year of study)
                                                                            winter semester 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 29/01/2018 - 11/02/2018
                                                                sesja poprawkowa 19/02/2018 - 4/03/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  

European and International Trade Law

(Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe)

 

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

 

30.01.2018 10.00 s. 4037   termin podstawowy
        termin poprawkowy

European Banking Law and Financial Regulations

(Bankowość europejska i regulacje dotyczace sektora finansowego)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

31.01.2018 11.00 s. 3008   termin podstawowy
        termin poprawkowy

Business Organization

(Podstawy przedsiębiorczości)

dr Bartłomiej Gliniecki

dr Magdalena Jaś-Nowopolska

29.01.2018 10.00 s. 2008   termin podstawowy
19.02.2018 17.00 p. 4007

forma:

egzamin ustny

termin poprawkowy

Commercial Contracts

(Umowy handlowe)

dr Bartłomiej Gliniecki 1.02.2018 11.00 s. 4037   termin podstawowy
26.02.2018 17.00 p. 4007

forma:

egzamin ustny
termin poprawkowy

 

                                                                      European Business Administration
                                                                              III ROK (third year of study)
                                                                            winter semester 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 29/01/2018 - 11/02/2018
                                                                sesja poprawkowa 19/02/2018 - 4/03/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Uwagi  

EU Tax Law and International Tax Planning

(Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe)

dr Damian Cyman 10.02.2018 12.00 s. 2001   termin podstawowy
28/02/2018 11:00 pok. 3008   termin poprawkowy

The International Law of Foreign Investment

(Międzynarodowe prawo inwestycji zagranicznych)

dr Edvardas Juchnevičius

1.02.2018 9.00 p. 3010   termin podstawowy
28/02/2018 10:45 pok. 3010   termin poprawkowy

International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution

(Międzynarodowy arbitraż handlowy i alternatywne metody rozwiązywania sporów)

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

dr Magdalena Konopacka;

dr Grzegorz Sikorski

29.01.2018 12.00 s. 1039   termin podstawowy
2.03.2018 17.00 p. 4054   termin poprawkowy

Employment Law for International Business

(Prawo pracy w przedsiębiorczości międzynarodowej)

dr Marta Zbucka         termin podstawowy
        termin poprawkowy

WdW - Insurer on the Single Financial Market

(Ubezpieczyciel na jednolitym rynku finansowym)

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 9.02.2018 16.00 s. 3062 wykład do wyboru termin podstawowy