fbpx KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 marca 2018 roku, 7:52
                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA I stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr zimowy 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 29/01/2018 - 11/02/2018
                                                                sesja poprawkowa 19/02/2018 - 4/03/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Uwagi  
Kryminologia I (Biologia kryminalna)

dr Wojciech Glac

31.01.2018 9.00 Aud. A   termin podstawowy
23/02/2018 17:00 B/405 na Wydziale Biologii   termin poprawkowy
Metodologia badań w naukach społecznych

 

dr Paweł Jurek

 

9.02.2018 12.00 Aud. A   termin podstawowy
25.02.2018 12.00 s. 4056   termin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie dr Jarosław Niesiołowski 29.01.2018 17.00 Aud. A   termin podstawowy
19.02.2018 17.15 Aud. B   termin poprawkowy

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA I stopnia
                                                                                        II ROK
                                                                            semestr zimowy 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 29/01/2018 - 11/02/2018
                                                                sesja poprawkowa 19/02/2018 - 4/03/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Uwagi  
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

dr Stanisław Cora;

dr Tomasz Besta

 

Egzaminy cząstkowe po zakończeniu każdej części wykładu.

Ocena końcowa na ostatnich zajęciach.

termin podstawowy
        termin poprawkowy
Podstawy medycyny sądowej dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski         termin podstawowy
        termin poprawkowy
System środków reakcji karnej dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG 1.02.2018 10.00 Aud. A   termin podstawowy
        termin poprawkowy
Psychologia społeczna dr Joanna Różycka-Tran 23.01.2018 11.15

s. 4021

  egzamin zerowy
6.02.2018 11.15

s. 4021

dla osób, które podejdą do egzaminu zerowego będzie to termin poprawkowy termin podstawowy
        termin poprawkowy
Ochrona praw człowieka (standardy konstytucyjne i międzynarodowe) dr Anna Podolska 3.02.2018 9.00 s. 3050    

 

                                                                 KRYMINOLOGIA STACJONARNA I stopnia
                                                                                        III ROK
                                                                            semestr zimowy 2017/2018
                                                                 sesja podstawowa 29/01/2018 - 11/02/2018
                                                                sesja poprawkowa 19/02/2018 - 4/03/2018
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Uwagi  
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 9.02.2018 16.00 Aud. A   termin podstawowy
20/02/2018 13:00 s. 3041   termin poprawkowy
5.04.2018 17.00 s. 4021   termin przywrócony

Europejskie prawo karne

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 29.01.2018 12.00 Aud. C   termin podstawowy
23.02.2018 13.00 s. 3064   termin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) dr Beata Czarnecka-Dzialuk 2.02.2018 15.00 Aud. C   termin podstawowy
        termin poprawkowy
Psychologia sądowa prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 30.01.2018 10.00 Aud. C   termin podstawowy
21.02.2018 w godzinach konsultacji   termin poprawkowy
WdW - Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne dr Tomasz Besta 31.01.2018 13.15 sala C408 na Wydziale Nauk Społecznych wykład do wyboru