EGZAMINY - KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna) | Wydział Prawa i Administracji

EGZAMINY - KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 marca 2019 roku, 7:57

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019

ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

 

Sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
2.09.2019 3.09.2019 4.09.2019 5.09.2019 6.09.2019 7.09.2019 8.09.2019
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWATEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
9.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podstawy nauki o przestępstwie prof. dr hab. Jarosław Warylewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka prof. UG, dr hab. Michał Harciarek         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia emocji i motywacji dr Emilia Martynowicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy prawa obrotu gospodarczego prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) dr Daniel Wicenty         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy prawa karnego procesowego dr Maciej Fingas 12/06/2019 13:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminalistyka dr Magdalena Kasprzak 17/06/2019 11:00 Aud. A   egzamin podstawowy
2/09/2019 10:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Resocjalizacja prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychopatologia dr Marcin Szulc 18/06/2019 9:15 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo penitencjarne (zaliczenie na ocenę) dr Ryszard Skarbek         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 12 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019)

(sesja poprawkowa od 2 września 2019 do 15 września 2019)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja
zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną)
dr Krzysztof Stasiak
dr Marcin Szulc
18/06/2019 10:15 AULA część dr M. Szulc egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             
Urzędnicze prawo policyjne (KS3 - 6 semestr - Moduł POLICYJNY) dr Jakub Szmit 9/04/2019 13:15 s. 3065   zaliczenie na ocenę