Studia stacjonarne + wieczorowe | Wydział Prawa i Administracji