fbpx PRAWO jednolite (magisterskie) (niestacjonarne - ZAOCZNE) | Wydział Prawa i Administracji

PRAWO jednolite (magisterskie) (niestacjonarne - ZAOCZNE) | Wydział Prawa i Administracji

PRAWO jednolite (magisterskie) (niestacjonarne - ZAOCZNE)

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 9 listopada 2019 roku, 9:28

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 28 stycznia 2020 do 9 lutego 2020

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.02.2020 01.02.2020 02.02.2020
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020

 

Sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 1 marca 2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr zimowy 2019/2020

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2020 do 10 lutego 2020)

(sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 3 marca 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawoznawstwo (10 ECTS)

prof. dr hab. Jerzy Zajadło;

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna;

dr Jarosław Niesiołowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Historia prawa (12 ECTS)

dr Anna Klimaszewska;

dr Piotr Kitowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Informatyka prawnicza (4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński;

mgr Patryk Ciurak;

mgr Tomasz Klecor

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo rzymskie (4 ECTS) dr Bartosz Szolc-Nartowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr zimowy 2019/2020

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2020 do 10 lutego 2020)

(sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 3 marca 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne I (9 ECTS) prof. UG, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 31/01/2020

18:00

18:30

Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo karne (12 ECTS)

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

     

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo Unii Europejskiej (7 ECTS)

prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr zimowy 2019/2020

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2020 do 10 lutego 2020)

(sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 3 marca 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (8 ECTS) dr Michał Miłosz  

 

 

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo cywilne III (8 ECTS) dr Beata Kowalczyk    

 

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo handlowe (14 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

dr Grzegorz Sikorski

1/02/2020

9:00-16:00

 

USTNY

(podział na grupy w terminie późniejszym)

egzamin podstawowy
1/03/2019 9:00-16:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr zimowy 2019/2020

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2020 do 10 lutego 2020)

(sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 3 marca 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Etyka prawnicza (4 ECTS)

prof. dr hab. Jerzy Zajadło;

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna

     

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo morskie (6 ECTS) dr Justyna Nawrot  

 

 

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo pracy (8 ECTS) prof. dr hab. Jakub Stelina

8/02/2020

11:00 Aud. B

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy
Prawo prywatne międzynarodowe (6 ECTS) dr Arkadiusz Wowerka         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr zimowy 2019/2020

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2020 do 10 lutego 2020)

(sesja poprawkowa od 17 lutego 2020 do 3 marca 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe
dr Arkadiusz Wowerka         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych

prof. UG, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba 31/01/2020

19:00

19:15

Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeniowe

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 13/01/2020 17:00 Aud. A   egzamin "zerowy"
29/01/2020 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
17/02/2020 17:00 p. 3001   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak         egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

dr Marta Zbucka-Gargas         egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr hab. Karolina Wierczyńska

8/02/2019 9:00-10:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne
dr Tomasz Kanty         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr Krzysztof Stasiak

1/02/2020 9:00-10:30 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 9/02/2020 18:30 Aud. C   egzamin podstawowy
17/02/2020 16:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 13/01/2020 17:00 Aud. A   egzamin "zrowy"
29/01/2020 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
17/02/2020 17:00 p. 3001   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

dr Jakub Szmit 28/01/2020 17:30 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             
Specjalizacja dodatkowa - METODYKA PRACY PRAWNIKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I KARNYM

Metodyka pracy sędziego cywilisty i sędziego karnisty

dr Grzegorz Julke;

dr Marek Skwarcow

        egzamin podstawowy
Specjalizacja dodatkowa - PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Prawo medyczne (cywilne i karne)

dr hab. Jacek Potulski;

dr Izabela Adrych-Brzezińska

        egzamin podstawowy