Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki Prawniczej w pełnym wymiarze czasu pracy !