Konkurs otwarty na na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Historii Prawa!

Autor
Data publikacji
2024-07-08

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na  stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Historii Prawa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Załącznik Rozmiar
Treść ogłoszenia 200.04 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8 Lipiec, 2024 - 10:56; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8 Lipiec, 2024 - 11:11; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska