fbpx Konkurs wiedzy z prawa administracyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konkurs wiedzy z prawa administracyjnego

Konkurs wiedzy z prawa administracyjnego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Są wśród nas studenci zmagający się w tym roku z egzaminem z prawa administracyjnego ?

Mamy coś dla Was. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPIA UG organizuje konkurs wiedzy z prawa administracyjnego. Konkurs skierowany jest zarówno do studentów prawa jak i administracji, którzy w tym roku przystępują do egzaminu z tego przedmiotu.

Kierunek administracja. Konkurs składa się z I etapu. Test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań. 3 najlepsze osoby uzyskają zwolnienie z egzaminu z oceną bardzo dobrą.

Kierunek prawo. Konkurs składa się z II etapów.
- Etap I - test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań. Spośród osób uczestniczących w tym etapie zostaną wyłonione 8 lub 10 osób, które zakwalifikują się do II etapu
- Etap II - odpowiedź ustna przed komisją składającą się z 3 osób:
1. Opiekun KNPA - dr R. Giętkowski
2. Asystent w katedrze prawa adm -mgr J. Szlachetko
3. Prezes KNPA.

Komisja wybierze 3 najlepsze osoby, które uzyskują zwolnienie z egzaminu z oceną bardzo dobrą.

Termin testu jednokrotnego wyboru to 07.05.2014r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgłoszenia na konkurs prosimy dokonywać drogą mailową na adres:
knpa.ug@gmail.com

Termin dokonywania zgłoszeń - do 06.05.2014r. do godz. 24.00
W zgłoszeniu prosimy o podanie: Imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów, nr indeksu.

Materiał na egzamin znajduje się w sylabusie do przedmiotu, który znajduje się na naszej stronie wydziałowej
http://prawo.ug.edu.pl/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontakt do nas, który znajdziecie pod adresem

Aktualności
www.knpaug.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPIA UG