fbpx Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Do konkursu przyjmowane będą prace magisterskie zdane egzaminem w roku 2013 oraz do 31 października 2014r.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 listopada 2014 roku.

Regulamin Konkursu oraz Regulamin Komisji Konkursowej znajdują się na stronie internetowej www.rejent.com.pl