fbpx Zaproszenie do publikacji - Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zaproszenie do publikacji - Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

Zaproszenie do publikacji - Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

http://zeszyt.amu.edu.pl/uploads/images/zeszyt/ok%C5%82adka%20bez%20cyfry.jpgRedakcja „Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” zaprasza studentów i doktorantów działających w kołach naukowych do publikowania artykułów w szóstym numerze czasopisma. Tematyka w zakresie prawa dowolna. O publikacji artykułu decydować będzie pozytywna recenzja od samodzielnego pracownika naukowego (tytuł co najmniej dr hab.), którą należy przesłać wraz z tekstem artykułu.

Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia zrecenzowanych artykułów, napisanych w języku polskim oraz angielskim, do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dla autorów są dostępne na stronie: zeszyt.amu.edu.pl.

Teksty, recenzje oraz ewentualne pytania można przesyłać na adres: zeszyt@amu.edu.pl.

Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dorobkiem 2 punktów.