fbpx Komunikat Z-cy Kanclerza ds. Adminstracyjnych dotyczący zmian funkcjonowania systemu parkingowego Kampusu Oliwa!! | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komunikat Z-cy Kanclerza ds. Adminstracyjnych dotyczący zmian funkcjonowania systemu parkingowego Kampusu Oliwa!!

Komunikat Z-cy Kanclerza ds. Adminstracyjnych dotyczący zmian funkcjonowania systemu parkingowego Kampusu Oliwa!!

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UG

 

Na wniosek Parlamentu Studentów UG oraz Rady Doktorantów UG, Władze Uniwersytetu Gdańskiego wprowadziły zmiany dla studentów i doktorantów w zakresie dostępu wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie oraz likwidację  jednorazowej opłaty pobieranej na poczet wydania identyfikatora.

 

Powyższa zmiana polega na  poszerzeniu katalogu osób, od których studenci i doktoranci będą mogli brać w użytkowanie samochody uprawnione do wjazdu na teren Kampusu, a rozbudowa systemu parkingowego o czytnik legitymacji studenckich i doktoranckich umożliwi likwidację opłaty związanej z wydaniem identyfikatora wjazdu.

Od dnia 01.10.2017r. wjazd na teren Kampusu będzie możliwy na podstawie ważnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej- po uprzednim wypełnieniu wniosku.

 

Powyższe zasady dotyczą studentów i doktorantów Wydziałów UG usytuowanych na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Studenci i doktoranci spoza Kampusu, aby uzyskać prawo wjazdu, winni posiadać aktualne zaświadczenie z dziekanatu o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych na Kampusie Oliwa".

Informujemy również, iż opłaty wniesione przez studentów i doktorantów na poczet wydania identyfikatora zostaną zwrócone. Procedura zwrotu zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

 

Zasady rejestracji legitymacji oraz składania wniosków będą przedstawione odrębnym komunikatem.

 

Dla pozostałych użytkowników systemu parkingowego zasady dostępu pozostają bez zmian, zmianie ulega tylko termin uruchomienia systemu parkingowego na 01.10.2017r.

 

Z-ca Kanclerza ds. Administracyjnych

mgr Ryszard Stasiak