fbpx Godziny Dziekańskie w dniu 2/11/2017 oraz 3/11/2017 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Godziny Dziekańskie w dniu 2/11/2017 oraz 3/11/2017

Godziny Dziekańskie w dniu 2/11/2017 oraz 3/11/2017

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG, dr hab. Jakub Stelina w dniu 2/11/2017 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 21:00 oraz w dniu 3/11/2017 w godz. 7:00 - 21:00 z obowiązkiem odrobienia piątkowych zajęć w terminie uzgodnionym pomiędzy studentami a prowadzącymi zajęcia.

 

Dean of the Faculty of Law and Administration prof. UG, dr hab. Jakub Stelina sets the Dean's Hours free from classes for Students and Academic Teachers on 2/11/2017 from 7:00 AM to 9 PM and on 3/11/2017 from 7:00 AM to 9 PM with the obligation to conduct Friday's classes at the time schedule agreed between students and the University teacher.