fbpx Godziny Dziekańskie w dniu 18/04/2019 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Godziny Dziekańskie w dniu 18/04/2019

Godziny Dziekańskie w dniu 18/04/2019

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski w dniu 18/04/2019 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 21:00.

 

Dean of the Faculty of Law and Administration prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski sets the Dean's Hours free from classes for Students and Academic Teachers on 18/04/2019 from 7:00 AM to 9 PM.