fbpx Konkurs otwarty na stanowisko asystenta (pracownik badawczo - dydaktyczny) w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii w pełnym wymiarze czasu pracy! | Wydział Prawa i Administracji

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta (pracownik badawczo - dydaktyczny) w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii w pełnym wymiarze czasu pracy! | Wydział Prawa i Administracji

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta (pracownik badawczo - dydaktyczny) w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii w pełnym wymiarze czasu pracy!

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668) za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta (pracownik badawczo – dydaktyczny) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Szczegółowe informacje360.26 KB