Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych w pełnym wymiarze czasu pracy! | Wydział Prawa i Administracji

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych w pełnym wymiarze czasu pracy!