fbpx Godziny Dziekańskie w dniu 28/10/2020 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Godziny Dziekańskie w dniu 28/10/2020

Godziny Dziekańskie w dniu 28/10/2020

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG w dniu 28/10/2020 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 21:00.

 
Dean of the Faculty of Law and Administration dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG sets the Dean's Hours free from classes for Students and Academic Teachers on 28/10/2020 from 7:00 AM to 9 PM.