fbpx Administratywiści z dwóch katedr Wydziału współautorami tomu IV Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Administratywiści z dwóch katedr Wydziału współautorami tomu IV Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego

Administratywiści z dwóch katedr Wydziału współautorami tomu IV Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o. o. w Warszawie ukazał się System prawa administracyjnego procesowego, Tom IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, Warszawa 2021 pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Matana.

System prawa administracyjnego procesowego jest pierwszym w literaturze polskiej, kompleksowym ujęciem wiedzy naukowej z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego w opracowaniu typu system prawa. Całość serii obejmuje 9 woluminów, prace nad nią trwały 5 lat, a w pracach tych uczestniczyli przedstawiciele nauki prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego z całej Polski oraz doświadczeni praktycy – sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Z przyjemnością informujemy, że znaczący udział w tym doniosłym a zarazem pionierskim przedsięwzięciu mieli – jako współautorzy Tomu IV Systemu – nauczyciele akademiccy z dwóch katedr Wydziału: prof. dr hab. Tomasz Bąkowskidr Katarzyna Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego UG oraz dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG, dr Adam Bochentyn i dr Michał Miłosz z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG.

Znaczący udział przedstawicieli naszego Wydziału w tak istotnej publikacji naukowej świadczy o jakości i wartości badań naukowych prowadzonych przez środowisko „szkoły gdańskiej” prawa administracyjnego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 17 lipca 2021 roku, 9:25