fbpx Zaproszenie - IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zaproszenie - IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Zaproszenie - IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

W imieniu Organizatora – Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – serdecznie zapraszamy do udziału w IV Prawniczym Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zatytułowanym: „Rozprawa z decyzją o warunkach zabudowy”, które odbędzie się w dniu 8 października 2021 r. w budynku WPiA UG – Sala Rady Wydziału (Gdańsk Oliwa, ul. J. Bażyńskiego 6) oraz równolegle poprzez aplikację MS Teams, w godz. 11:00-15:30. Jednocześnie informujemy, że ze względu na wytyczne i ograniczenia epidemiczne tegoroczne Forum może przybrać wyłącznie formułę wydarzenia on-line.

Planowany program IV Forum przedstawia się następująco:

I. Otwarcie IV Forum i wprowadzenie do problematyki

II. Referaty:

 1. Decyzja o warunkach zabudowy - mity a rzeczywistość (Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski)
 2. Decyzja o warunkach zabudowy a ład przestrzenny (Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, Prof. UJ)
 3. Cechy jawne i ukryte decyzji o warunkach zabudowy (Prof. dr hab. Marek Szewczyk)
 4. Próba odkodowania interesu publicznego w decyzji o warunkach zabudowy (Dr hab. Marta Woźniak, Prof. UO)
 5. Decyzja o warunkach zabudowy w kontekście praw refleksowych (Prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz)
 6. Mediacja pomiędzy inwestorem i organem w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  (Dr hab. Robert Suwaj, Prof. PW)
 7. Decyzja o warunkach zabudowy teoria i praktyka (Dr hab. Igor Zachariasz, Prof. UEK)
 8. Decyzja o warunkach zabudowy w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (Dr hab. Robert Sawuła, Prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej)
 9. Decyzja o warunkach zabudowy w polityce przestrzennej miasta (Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens)

III. Komunikaty i głosy w dyskusji

IV. Podsumowanie

Kontynuując dotychczasową praktykę przewidujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone podczas Forum referaty oraz nadesłane teksty pozostałych Uczestników, którzy będą chcieli w ten sposób zaprezentować swoje stanowisko na temat wybranych aspektów decyzji o warunkach zabudowy.

Informację o przyjęciu zaproszenia, na załączonym formularzu zgłoszeniowym, prosimy przesyłać w terminie do dnia 3 września 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl z dopiskiem „Forum” w tytule wiadomości.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w wydarzeniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Listę nadesłanych komunikatów, które zostaną wygłoszone podczas Forum określi Komitet Naukowy. Informację potwierdzającą uczestnictwo i możliwość wystąpienia wraz ze szczegółowym programem wydarzenia zostanie przesłana do dnia 10 września 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Opłaty:

Organizatorzy nie przewidują opłaty za udział w IV Forum, jednocześnie nie zapewniają zakwaterowania ani transportu.


Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski – przewodniczący

Dr Katarzyna Szlachetko – członek


Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski – przewodniczący

Mgr Izabela Oleksy-Piesik – członek

Mgr Karol Ważny – członek

Mgr Mariusz Szatkowski – członek

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon karta_zgloszeniowa_iv_forum.doc52 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 roku, 10:53