fbpx Artykuły dr. hab. Wojciecha Wiewiórowskiego, dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej i dr hab. Doroty Pyć, prof. UG w najnowszym tomie „Prawa morskiego” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Artykuły dr. hab. Wojciecha Wiewiórowskiego, dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej i dr hab. Doroty Pyć, prof. UG w najnowszym tomie „Prawa morskiego”

Artykuły dr. hab. Wojciecha Wiewiórowskiego, dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej i dr hab. Doroty Pyć, prof. UG w najnowszym tomie „Prawa morskiego”

W najnowszym tomie "Prawa Morskiego", periodyku naukowego wydawanego przez Komisję Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, w którym publikowane są artykuły wybitnych specjalistów prawa morskiego i prawa morza, ukazał się artykuł autorstwa dr. hab. Wojciecha Wiewiorowskiego (Katedra Informatyki Prawniczej) i dr Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej (Katedra Prawa Morskiego) pt. "Unijne prawo konkurencji wobec porozumień w transporcie morskim na przełomie dekad". W artykule przedstawiono aktualne problemy funkcjonowania porozumień w żegludze morskiej z perspektywy prawa unijnego. Wysoki poziom zintegrowania największych graczy na rynku żeglugowym istotnie wpływa na relacje handlowe z innymi uczestnikami łańcucha transportowego oraz operatorami terminali portowych. Nowym zjawiskiem ułatwiającym współpracę między konkurentami na niespotykaną dotąd skalę, ale niosącym również poważne zagrożenia, jest postępująca w szybkim tempie digitalizacja w transporcie i logistyce. Przyjmowanie konkretnych rozwiązań technologicznych przez największych przedsiębiorców żeglugowych wymusza na mniejszych kontrahentach uczestniczących w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego korzystanie z tych samych systemów informatycznych i z wybranego przez dużych graczy oprogramowania. Autorzy omawiają wpływ transformacji cyfrowej i nowych technologii na konkurencję w żegludze morskiej, odnoszą się do idei superplatform i wykorzystania danych w postpandemicznej rzeczywistości. Analizy tej dokonano biorąc pod uwagę trwający kompleksowy przegląd unijnego prawa konkurencji. Autorką przedmowy do tego tomu "Prawa Morskiego" jest dr hab. Dorota Pyć, prof UG (Kierownik Katedry Prawa Morskiego). Cały tom jest dostępny online: https://journals.pan.pl/pm/139589 Zapraszamy do lektury.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 grudnia 2021 roku, 16:30